Login

Register

Login

Register

Akademia Miejska | spotkania dla licealistów i studentów

Miasto to niezwykle skomplikowany i żywy organizm. Naszym celem jest wspólne zrozumienie przemian, jakim podlega w ostatnich dekadach Wrocław. W czasach pandemii przenosimy się do sieci!

Barbara-Akademia-Miejska-2019-kafel

O cyklu:

Spotkania w ramach Akademii Miejskiej składają się z dwóch części: z wykładów prowadzonych przez specjalistów oraz dyskusji z praktykami zajmującymi się omawianymi tematami. Porozmawiamy o kondycji kultury w czasie zarazy, a także o tym, na jakich zasadach funkcjonuje panel obywatelski. Zadamy sobie pytanie skąd pochodzą nowi mieszkańcy Wrocławia i z jakich powodów tu przyjeżdżają? Na koniec semestru przyjrzymy się wynajmom krótkoterminowy. Na osoby, które wezmą udział w 2 spotkaniach, czeka certyfikat.

Spotkania online tradycyjnie odbędą się w czwartki o 18:00 i będą transmitowane na żywo na profilu Facebook Barbary i Strefy Kultury Wrocław.

Program:

2021

I semestr

25.02| Jak się ma kultura w czasach pandemii? | dołącz do spotkania online!
wykład: Marek Sztark
gość: Stanisław Abramik

18.03| Jak działa panel obywatelski? | dołącz do spotkania online!
wykład: Maja Zabokrzycka, Tadeusz Mincer
gość: Wojciech Ufel

15.04 | Jak trafił tu twój sąsiad? | dołącz do spotkania online!
wykład: Manuela Plizga-Jonarska
gość: Bartłomiej Ciążyński

6.05 | Jak działa wynajem krótkoterminowy? | dołącz do spotkania online!
wykład: Joanna Erbel
gość: Akcja Lokatorska

2020

II semestr

8.10 | Jak projektować zmiany w mieście? Planowanie przez testowanie 
w ramach 8. festiwalu filmów o mieście i architekturze MIASTOmovie | wykład: Paweł Jaworski, gość: Katarzyna Kusowska 

22.10 | Jak projektować budżet miasta? Eksperci i obywatele | LIVE 
wykład: Jakub Nowotarski, gość: Krzysztof Ziental 

19.11 | Jak mieszkać inaczej? Nie tylko kupno i wynajem | LIVE 
wykład: Agata Twardoch, gość: Iwona Borowik 

3.12 | Jak śmieci się w mieście? O obiegu odpadów | LIVE 
wykład: Arkadiusz Wierzba i Aneta Osuch, gość: przedstawiciel spółki Ekosystem 

I semestr

23.01 | Jak żyje się w mieście… zwierzętom? | wykład: Łukasz Iwaniuk, goście: dr Iwona Gottfried, Jacek Jerzmański

27.02 | Jak żyje się w mieście… roślinom? | wykład: Agnieszka Bocheńska-Niemiec, goście: Aleksandra Zienkiewicz, Filip Marek

09.04 | Jak w mieście zmienia się… klimat? | LIVE 
spotkanie w sieci | Joanna Panciuchin rozmawia z Krzysztofem Smolnickim z Wrocławskiego Alarmu Smogowego 

30.04 | Jak tworzy się miasto… z fantazji? | LIVE
spotkanie w sieci | Joanna Panciuchin rozmawia z Michałem Dudą z Muzeum Architektury 

2019

II semestr
10.10 | Jak brzmi wrocławska alternatywa? | goście: Paweł Piotrowicz i Dawid Bargenda

7.11 | Jak działa komunikacja miejska? | goście: Mateusz Kokoszkiewicz, Krzysztof Balawejder

12.12 | Jak je miasto? | wykład: Agnieszka Szydziak, goście: twórcy wrocławskiej gastronomii

AKADEMIA_MIEJSKA_semestr II

I semestr
20.02
| Jak działa miejska demokracja? | wykład: prof. Leszek Koczanowicz, dyskusja: Tadeusz Mincer

07.03 | Jak dbać o miejskie marginesy? | wykład: Albert Miściorak, dyskusja: Mateusz Kokoszkiewicz

04.04 | Jak i po co wracać spod miasta do miasta? | wykład: Katarzyna Kajdanek, dyskusja: Michał Duda

23.05 | Jak teksty tworzą miasto? | wykład: dr Magdalena Barbaruk, dyskusja: Grzegorz Czekański

Barbara-Akademia-Miejska-2019-planszaTV

2018

25.10 | Jak mieszkać razem? Kooperatywy mieszkaniowe i osiedlowe inicjatywy sąsiedzkie| wykład: dr Magdalena Matysek-Imielińska, gość: Grzegorz Kaczmarowski

22.11 | Jak projektować miasto? Deweloperzy, architekci i nowe osiedla | wykład: dr Rafał Nahirny, gość: dr Łukasz Wojciechowski

13.12 | Jak rewitalizować miasto? Perypetie starych kamienic i kwartałów | wykład: dr Piotr Jakub Fereński, gość: Izabela Duchnowska

Twórcy cyklu: 

Piotr Jakub Fereński – kulturoznawca i historyk idei w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykłada też na ASP we Wrocławiu. Autor blisko 100 publikacji z zakresu teorii i filozofii kultury, historii nauki, kultury wizualnej oraz studiów miejskich. Krytyk sztuki i kurator wystaw. Współredaguje pismo naukowe „ΠΡΑΞΗMΑ. Journal of Visual Semiotics” oraz internetowe czasopismo naukowe „Kultura-Historia-Globalizacji”. Współpracuje z pismem artystycznym „Format”. Jest też członkiem Stowarzyszenia PAKT. Prowadzi badania miejskie w Polsce, Rosji, na Ukrainie oraz w krajach Ameryki Południowej i Północnej (mi. n. w Brazylii, Chile, Peru, Kolumbii, USA). W szczególności interesują go związki między estetyką i etyką, a klasowością w aspekcie politycznych i ekonomicznych sporów o współczesne miasta. Bada też utopijne koncepcje dotyczące przestrzeni miejskiej.

Rafał Nahirny – adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UWr. Napisał książkę o mikrohistorii i badaniach nad strategiami oporu podporządkowanych Innych oraz cykl artykułów poświęconych kinu postkolonialnej Australii w kontekście sprawowania hegemonii kulturowej przez białą większość. Obecnie zainteresowany nowymi technologiami ze szczególnym uwzględnieniem rozważań nad etyką i estetyką prywatności. Prowadzi badania nad światem Google Street View, oswajaniem dronów oraz mediami mobilnymi, których efektem są artykuły naukowe poświęconych tym zjawiskom. Organizator seminariów „Humanistyka w cieniu dronów” (2015-2016) i współredaktor publikacji naukowej „Czego pragną drony? Od atrakcji wizualnej do spojrzenia władzy” (2017). Monografia jego autorstwa poświęcona panoptycznym projektom dyscyplinarnym znajduje się obecnie w druku (Instytut Badań Literackich PAN).

Joanna Panciuchin – kulturoznawczyni, doktorantka Studiów Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim i Studiów Doktorancki z Pedagogiki na Dolnośląskiej Szkole Wyższej, Wiceprezeska Stowarzyszenia PAKT. Interesuje się przede wszystkim kulturą miejską i związanymi z nią formami sztuki oraz społeczno-politycznego aktywizmu, odgórnymi i oddolnymi przemianami przestrzeni współczesnych miast oraz miejskimi stylami życia. Uczestniczyła w badaniach naukowych w Polsce i zagranicą (Ukraina, Rosja). Obecnie pracuje nad dwoma pracami doktorskimi: jedna z nich dotyczy performensów oporu w Polsce po 1989 roku (UWr), a druga problematyce edukacji i emancypacji członków wrocławskiej społeczności romskiej (DSW). Publikowała m.in. w „Pracach Kulturoznawczych”, „Kulturze – Historii – Globalizacji”, rosyjskiej „Praxemie”, „Dolnym Śląsku”, „Le Monde Diplomatique”.

Partnerem cyklu są Studia Miejskie | specjalność w Instytucie Kulturoznawstwa UWr.

akademia-miejska-jak-dziala-miasto-barbara-strefa-kultury-wroclaw

p:14187