AIR Modernism

Harmonogram

Nabór wniosków: .. - 20.08.2020 Ogłoszenie wyników: 01.09.2020 Ilość miejsc: 3-5 Rezydencja: 15.09-15.10.2020 (Wrocław)

NABÓR NA REZYDENCJĘ AIR MODERNISM, DEDYKOWANY JEST PRZEDSTAWICIELOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I NAUKOWYCH Z WROCŁAWIA, CHEMNITZ I TBILISI.

Nabór skierowany jest do artystów wizualnych, designerów, architektów oraz badaczy różnych dziedzin mieszkających, urodzonych, studiujących lub tworzących w jednym z trzech miast: Wrocław, Chemnitz, Tbilisi.

Międzynarodowy i partnerski projekt rezydencyjny, koncentruje się na interdyscyplinarnym podejściu do modernizmu. Celem rezydencji jest mapowanie tego, w jaki sposób Wrocław, Chemnitz i Tbilisi odzwierciedlały idee paneuropejskie tj. modernizm, jaki był ich status dawniej a jaki jest dziś oraz jak zmiany czasu i przestrzeni (Wschód / Zachód) wpłynęły na modernizm i jego postrzeganie?

Rezydencja ma również sieciować polskie, niemieckie i gruzińskie środowiska i instytucje artystyczne. Wybrani rezydenci będą mieli możliwość przeprowadzenia badania terenowego, na podstawie którego stworzą własne notatki badawcze / artystyczne / kreacyjne. AIR Modernism daje możliwość odbycia rezydencji we Wrocławiu, a w przyszłości także w pozostałych miastach.

Jak aplikować?

Aby zgłosić się do projektu, należy przesłać w języku angielskim:

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 sierpnia 2020 roku. Należy przesłać swoje zgłoszenie drogą mailową na adres airwro[at]strefakultury.pl. W temacie e-maila należy podać nazwę miasta oraz imię i nazwisko wnioskodawcy.

Ważne:

Udział w Naborze jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Wnioskodawcy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Prowadzony przez Strefę Kultury Wrocław i partnerów nabór jest częścią programu rezydencyjnego AIR Wro, wizyt studyjnych i współpracy międzynarodowej, który pozostał we Wrocławiu po roku obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016. AIR Wro ma za zadanie wspierać mobilność i promocję i współpracę międzynarodową twórców, a poprzez to budować i wzmacniać międzynarodowe relacje kulturalne.

Organizatorzy:

Strefa Kultury Wrocław
Chemnitz 2025
Kunstsammlungen Chemnitz
Tbilisi Architecture Biennal


KONTAKT: airwro[at]strefakultury.pl