BERLIN SESSION RESIDENCY: nabór na rezydencję w Berlinie

Pliki do pobrania

PRZEWODNIK REGULAMIN UMOWA PLAKAT

Harmonogram

Nabór wniosków: 22.01.2018 - 23.02.2018 Ogłoszenie wyników: 16.03.2018 Ilość miejsc: 1 Rezydencja: maj 2018

AIR Wro i Berlinerpool Arts Network wspólnie ogłaszają nabór na rezydencję w Berlinie dla przedstawicieli środowisk kulturalnych, artystycznych i akademickich z Dolnego Śląska.

AIR WRO to prowadzony przez Strefę Kultury Wrocław program rezydencji, wizyt studyjnych i współpracy międzynarodowej, który pozostał we Wrocławiu po roku obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016. AIR Wro ma za zadanie wspierać mobilność i promocję działań twórców z Wrocławia i Dolnego Śląska, a poprzez to budować i wzmacniać międzynarodowe relacje kulturalne.

BERLIN SESSIONS RESIDENCY to międzynarodowa platforma stworzona dla artystów i pracowników kultury, którzy zainteresowani są poznaniem sceny artystycznej Berlina. Celem platformy jest wprowadzenie rezydentów w kontekst miasta, zakorzenienie ich w berlińskim środowisku i ułatwienie im dostępu do sieci projektowych, a także działania kuratorskie i artystyczne oraz ich promocja. Program rezydencyjny powstał we współpracy z organizacją Berlinerpool Arts Network, skupiającą 250 twórców, kuratorów, menadżerów kultury i przestrzeni artystycznych, na podstawie projektu „culturia”, realizowanego w latach 2005-2014.

POBYT W BERLINIE

Rezydencja będzie mieć hybrydowy charakter, a jej zadaniem ma być mapowanie miasta w poszukiwaniu modeli szeroko rozumianej współpracy pomiędzy organizacjami funkcjonującymi w Berlinie a mieszkańcami stolicy Niemiec. Program, przygotowany na podstawie potrzeb rezydenta, będzie się składać z szeregu spotkań z menedżerami niezależnych przestrzeni wystawienniczych, festiwali i projektów kulturalnych oraz przedstawicielami samorządu i instytucji. Cykl rozmów i badanie struktur wspierających realizację projektów artystycznych w przestrzeni miejskiej służyć ma zgromadzeniu przykładów, które z kolei mogłyby zostać zaadoptowane w ramach przyszłych projektów. Rezydencja zakończy się wydarzeniem – dyskusją lub prezentacją z udziałem publiczności, podczas której rezydent przedstawi wyniki swojej pracy.

W ramach rezydencji oferujemy:

- pokrycie kosztów podróży w łącznej kwocie 100 euro brutto;

- zakwaterowanie w Berlinie;

- wynagrodzenie w wysokości 750 euro brutto;

- miejsce do pracy w przestrzeni Berlin Sessions Residency;

- wsparcie merytoryczne, produkcyjne i promocyjne projektu.

Nabór:

Do udziału w naborze zapraszamy artystów, kuratorów, badaczy, menedżerów kultury, dziennikarzy, aktywistów i animatorów pochodzących, mieszkających, uczących się lub tworzących na terenie Wrocławia i województwa dolnośląskiego.

Na wniosek składają się dokumenty przygotowane w języku polskim albo angielskim: CV, portfolio lub prezentacja dotychczasowych działań (np. opis bądź strona WWW) oraz list motywacyjny.

Wnioski można składać do 23 lutego 2018 roku drogą mailową na adres: airwro@strefakultury.pl.

Kontakt: krzysztof.bielaszka@strefakultury.pl