Berlin Sessions Residency: nabór na rezydencję w Berlinie

Harmonogram

Nabór wniosków: 07.01.2019 - 08.02.2019 Ogłoszenie wyników: 01.03.2019 Ilość miejsc: 1 Rezydencja: maj 2019 (4 tygodnie)

Nabór na rezydencję w Berlinie dla menedżerów i badaczy kultury, aktywistów, twórców i kuratorów z Wrocławia i Dolnego Śląska.

AIR WRO to prowadzony przez Strefę Kultury Wrocław program rezydencji, wizyt studyjnych i współpracy międzynarodowej, który pozostał we Wrocławiu po roku obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016. AIR Wro ma za zadanie wspierać mobilność i promocję działań twórców z Wrocławia i Dolnego Śląska, a poprzez to budować i wzmacniać międzynarodowe relacje kulturalne.

BERLIN SESSIONS RESIDENCY to międzynarodowa platforma stworzona dla artystów i pracowników kultury, którzy zainteresowani są poznaniem sceny artystycznej Berlina. Celem platformy jest wprowadzenie rezydentów w kontekst miasta, zakorzenienie ich w berlińskim środowisku i ułatwienie im dostępu do sieci projektowych, a także działania kuratorskie i artystyczne oraz ich promocja. Program rezydencyjny powstał we współpracy z organizacją Berlinerpool Arts Network, skupiającą 250 twórców, kuratorów, menadżerów kultury i przestrzeni artystycznych, na podstawie projektu „culturia”, realizowanego w latach 2005-2014.

POBYT W BERLINIE

Oferta rezydencji w Berlinie skierowana jest do przedstawicieli środowisk twórczych i akademickich, którzy zainteresowani są modelami współpracy pomiędzy podmiotami tworzącymi ofertę kulturalną w stolicy Niemiec, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z sektorami kreatywnymi oraz działań realizowanych na skraju sztuki, aktywizmu i technologii. Podczas czterotygodniowego pobytu w Berlinie rezydent będzie miał szansę zbadać wybrane przez siebie obiegi kulturalne miasta, poszerzyć swoją wiedzę na temat sceny artystycznej Berlina, poznać strukturę i narzędzia pracy, którymi posługuje się lokalne środowisko, a także nawiązać nowe kontakty w międzynarodowym środowisku.

Program, przygotowany na podstawie potrzeb rezydenta, będzie się składać z szeregu spotkań z menedżerami niezależnych przestrzeni wystawienniczych, festiwali i projektów kulturalnych oraz przedstawicielami samorządu i instytucji. Cykl rozmów i badanie struktur wspierających realizację projektów artystycznych w przestrzeni miejskiej służyć ma zgromadzeniu przykładów, które z kolei mogłyby zostać zaadoptowane w ramach przyszłych projektów. Rezydencja zakończy się wydarzeniem – dyskusją lub prezentacją z udziałem publiczności, podczas której rezydent przedstawi wyniki swojej pracy.

W ramach rezydencji oferujemy:

- wynagrodzenie w wysokości 850 euro brutto (wynagrodzenie zawiera także koszty podróży);

- zakwaterowanie w Berlinie;

- miejsce do pracy w przestrzeni Berlin Sessions Residency;

- wsparcie merytoryczne, produkcyjne i promocyjne projektu.

Nabór:

Do udziału w naborze zapraszamy artystów, kuratorów, badaczy, menedżerów kultury, dziennikarzy, aktywistów i animatorów pochodzących, mieszkających, uczących się lub tworzących na terenie Wrocławia i województwa dolnośląskiego. Na wniosek składają się dokumenty przygotowane w języku polskim albo angielskim: CV, portfolio lub prezentacja dotychczasowych działań (np. opis bądź strona WWW) oraz list motywacyjny. Wnioski można składać do 8 lutego 2018 roku drogą mailową na adres: airwro@strefakultury.pl.

Wzięcie udziału w Naborze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Wnioskodawcy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

W przypadku zakwalifikowania się do wzięcia udziału w rezydencji rezydent zobowiązany jest do zapewnienia sobie własnym staraniem i na własny koszt międzynarodowego ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego oraz opieki medycznej w okresie realizacji rezydencji.

KONTAKT

Krzysztof Bielaszka: krzysztof.bielaszka@strefakultury.pl