Login

Register

Login

Register

Edycja 16. - marzec 2018 WYNIKI

Harmonogram

Nabór wniosków: 20.03.2018 - 05.04.2018 Ogłoszenie wyników: 06.04.2018 Liczba projektów: 12 Realizacja: koniec kwietnia - 15 grudnia 2018

Od 1 do 15 marca trwał pierwszy w tym roku nabór do Programu Współorganizacji Projektów Mikrogranty. W nowej formule, osoby fizyczne i grupy nieformalne mogły zgłaszać pomysły na swoje działania do ścieżki prowadzonej przez Strefę Kultury Wrocław. W Edycji 16. szczególnie ważne jest dla nas skoncentrowanie większości działań w projekcie w Waszym lokalnym środowisku, na jednym z czterech obszarów: na Fabrycznej, Krzykach, Psim Polu i Śródmieściu.

Z Waszych 117 pomysłów, które zostały przekazane do dwuetapowej oceny, niezależne, zewnętrzne komisje wybrały 12 zwycięskich projektów. W skład każdej z komisji wchodzili zaproszeni przez nas specjaliści – zarówno praktycy, jak i teoretycy lokalnych projektów animacyjnych, edukacyjnych, rekreacyjnych czy artystycznych.

Dowiedzcie się więcej o najlepiej ocenionych inicjatywach z czterech obszarów:

I FABRYCZNA

 1. NOWY DWÓR PANY - SĄSIEDZKI PRZEWODNIK. BLOKOWISKOWE OSIEDLE OWIANE ZŁĄ SŁAWĄ, PRZY WJEŹDZIE DO KTÓREGO WITA NAS MURAL WKS, NIE WSTYDZI SIĘ POKAZAĆ CO MA DO ZAOFEROWANIA (223 pkt.)

Grupa „Chcemy Dobrze” planuje razem z mieszkańcami/kami Nowego Dworu w czasie kilku spotkań i warsztatów pokazać nową twarz osiedla. Efektem cyklu warsztatów ma być przewodnik po najciekawszych, subiektywnie wybranych miejscach na Nowym Dworze. Autorki pomysłu chciałyby zachęcić uczestników do dzielenia się refleksjami o tym, co lubią w swoim osiedlu, jak spędzają na nim czas, jak to się stało, że właśnie tam zamieszkali. Podczas rozpoczynających projekt warsztatów storytellingowych, mieszkańcy zostaną zaproszeni do podzielenia się swoimi wspomnieniami i opowieściami związanymi z Nowym Dworem. Następnie, wraz z artystką zajmującą się tworzeniem kolaży, będą opracowywać zebrane w trakcie spotkań materiały i decydować o tym, co i w jaki sposób stanie się elementem publikacji-przewodnika.

 1. FOTOBIOGRAFIA SZCZEPINA. KOLAŻE WSPOMNIEŃ, LUDZI, ZDJĘĆ (218 pkt.)

Celem projektu zainicjowanego przez „Serce Szczepina” jest obudzenie chęci odkrywania tożsamości osiedlowej wśród mieszkańców tego osiedla. Poprzez organizację spotkań seniorów, młodzieży i dzieci wokół fotografii osiedla z lat 70., warsztatów kolaży tworzonych ze zgromadzonych zdjęć i materiałów wizualnych, spaceru architektoniczno-sentymentalnego po osiedlu oraz sesji fotograficznej mającej na celu odtwarzanie starych kadrów, grupa chce zintegrować różne pokolenia mieszkańców osiedla, pokazać jego historię i zwrócić uwagę na jego atrakcyjność wizualną oraz użytkową. Podsumowaniem spotkań będzie wystawa powstałych w czasie warsztatów prac. Dawne zdjęcia osiedla zostaną wykorzystane do stworzenia zestawów pocztówek „Pozdrowienia ze Szczepina”  - trafią one do mieszkańców z nadzieją na to, że uzupełnione o refleksje, wspomnienia, wrócą do organizatorów i posłużą im do kolejnych działań.

 1. "BALONIARZE" - PLENEROWO-PODWÓRKOWE PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI (192 pkt.)

Pomysł Pawła, studenta wrocławskiej szkoły aktorskiej zakłada realizację czterech interaktywnych przedstawień w nieteatralnych przestrzeniach, takich jak podwórka, skwery, przestrzenie międzyblokowe czy parki znajdujące się na Gądowie, Popowicach, Kozanowie i Szczepinie. Każde ze spotkań składać się będzie z dwóch etapów: w pierwszym, w formie zabawy, dzieci zamieszkujące wspomniane okolice przygotują wraz z animatorami scenografię do spektaklu, wykorzystując do tego materiały, przedmioty dla nich istotne, przyniesione przez siebie z domu, w drugim – staną się widzami odgrywanego dla nich przedstawienia - w zabawny sposób opowiadającego perypetie trójki bohaterów: Tak, Nie i Ale, którzy wspólnie, używając różnych „gratów” (trzepaka, starych lalek, kartonowych pudełek) opowiadają historię „miasta za murem”.

II KRZYKI

 1. HUBY ŁĄCZĄ POKOLENIA (208 pkt.)

Celem międzypokoleniowego działania zlokalizowanego na Hubach jest organizacja spotkań osób starszych  i przedszkolaków. W ramach projektu odbędą się czytania bajek przez seniorów dla dzieci, rozmowy na temat książek, wspólne przygotowywanie słodyczy, kartek okolicznościowych i materiałów dekoracyjnych. Aktywności te pozwolą na stworzenie przestrzeni do aktywnego spędzania czasu, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem przez seniorów. Na zakończenie projektu zorganizowane zostanie spotkanie podsumowujące, połączone z wystawą prac powstałych w czasie wspólnych działań.

 1. WYSTAWA Z INNEJ PERSPEKTYWY (201 pkt.)

Projekt „Kolorowej Inicjatywy” zakłada organizację ekspozycji sztuki tworzonej przez osoby ze spektrum autyzmu. W ramach wystawy odbędą się dwa cykle warsztatów: pierwsze (z fotografii i rysunku) prowadzone przez osoby ze spektrum autyzmu oraz drugie (rozwijające kreatywność) skierowane do dzieci ze spektrum autyzmu i dzieci neurotypowych, opierające się na różnorodnych działaniach twórczych. Projektowi przyświeca założenie, że zaplanowane działania będą szansą dla osób z autyzmem na aktywne uczestnictwo w kulturze oraz na zwiększenie u nich poczucia wartości i wiary w swoje możliwości.

 1. SPOTKANIA PRZY STOLE. BATIKOWE "WYSZYWANKI" NA PRZEDMIEŚCIU OŁAWSKIM (198 pkt.)

Pomysł dwóch pedagożek na działanie na Przedmieściu Oławskim wiąże się ze stojącym przy ul. Prądzyńskiego 20A stołem, mającym przypominać o wielokulturowej historii Wrocławia. Wykorzystując ideę przyświecającą tej instalacji artystycznej, zorganizowany zostanie cykl warsztatów metodą batikową – w ich trakcie uczestnicy stworzą wielki obrus z wzorami nawiązującymi do wielu kultur. Dla autorek projektu wspólne zasiadanie do stołu stanowi istotny element zachęcający do dialogu i spotkania. W ramach działania odbędą się również dwa festyny – pierwszy informujący o inicjatywie i drugi – podsumowujący, z udziałem działającej na „trójkącie” grupy cyrkowej.

III PSIE POLE

 1. TO NIE LIPA – CZYLI NIE MA LIPY BEZ LIPY (214 pkt.)

Projekt to pomysł Agnieszki, mieszkanki Lipy Piotrowskiej, która chce zaprosić swoich sąsiadów do stworzenia i wydania gazetki osiedlowej, informującej o tym, co dzieje się w ich okolicy. W ramach działania zorganizowane zostaną spotkania z mieszkańcami, które z jednej strony umożliwią ich wzajemne poznanie się i kolektywne wypracowanie pomysłów na gazetkę, a z drugiej – dzięki otwartej formie warsztatowej, pozwolą na dzielenie się wiedzą i zdobycie nowych umiejętności przydatnych w tworzeniu gazety. Do udziału w spotkaniach zostaną też zaproszeni twórcy wrocławskich gazet, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z tworzenia lokalnych periodyków.

 1. CO SIĘ KRĘCI NA SWOJCZYCACH? (202 pkt.)

W ramach projektu Swojczyce i okoliczne osiedla zamienią się w plan zdjęciowy, a ich mieszkańcy w twórców filmowych i aktorów!  Wspólnie ze studentami szkoły filmowej stworzą pilot serialu lub film krótkometrażowy  - scenariusz i role zostaną przez nich wypracowane podczas cyklicznych spotkań. Ich finałem będzie wyświetlenie powstałego materiału podczas otwartej dla wszystkich mieszkańców projekcji  zorganizowanej na terenie Olimpia Port w ramach cyklu „Kino w Porcie”.

 1. WARSZTATY PROJEKTOWANIA GIER PLANSZOWYCH "MIASTO NA PLANSZY" (195 pkt.)

Cykl warsztatów zgłoszony przez Agnieszkę, pozwoli na zaprojektowanie kooperacyjnej gry planszowej. W czasie spotkań uczestnicy będą mieli szansę poznać zasady, taktyki i mechanizmy wykorzystywane w grach planszowych, nauczą się planować, współtworzyć oraz wcielać w życie swoje pomysły. Gra stworzona przez osoby zaangażowane w projekt będzie bezpłatnie udostępniona w formie umożliwiającej samodzielny wydruk.

IV ŚRÓDMIEŚCIE

 1. (NIE)WIDZIALNE SĘPOLNO (215 pkt.)

Inicjatywa „Czarnych Orłów” dedykowana jest przede wszystkim spotkaniom osób niewidomych z widzącymi mieszkańcami osiedla i wymianie między nimi doświadczeń na temat odczuwania przestrzeni miejskiej, przede wszystkim – przestrzeni Sępolna. W ramach projektu odbędą się spotkania warsztatowe, podczas których osoby niewidome opowiedzą o swoim postrzeganiu miasta i o tym, jakie informacje o okolicy byłyby dla nich przydatne. Zorganizowany zostanie spacer po osiedlu z lokalnym historykiem-amatorem, podczas którego osoby widzące i niewidome będą dodatkowo wymieniać się wrażeniami z poszczególnych miejsc, na podstawie których stworzone i nagrane zostaną opisy tych punktów oraz makieta Sępolna. Całość działań zakończona zostanie prezentacją nagrań wraz z piknikiem, na który zaproszeni zostaną mieszkańcy Sępolna. 

 1. PRZEZ WROCŁAW, TROPEM RICHARDA KONWIARZA / WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY I TERENOWA GRA MIEJSKA (205 pkt.)

Terenowa gra miejska, stworzona wspólnie z młodzieżą zrekrutowaną do projektu, w oparciu o dorobek architektoniczny Richarda Konwiarza - jednego z architektów przedwojennego miasta, współtwórcy Hali Stulecia, stadionów, basenów, robotniczych osiedli, umożliwi uczestnikom nie tylko poznanie swojej dzielnicy przez pryzmat historii przedwojennego modernizmu, opracowanie scenariusza gry miejskiej podczas warsztatów (wraz z kostiumami i elementami scenografii), ale i wzajemne poznanie się oraz integrację społeczności lokalnej Śródmieścia. Na zakończenie w przestrzeni PANATO zorganizowana zostanie wystawa dokumentująca i podsumowująca projekt.

 1. MIKROKONCERTY NA NADODRZU (201 pkt.)

Cykl 5 koncertów w 5 mieszkaniach to pomysł Adriana na przeniesienie klubowych spotkań muzycznych do prywatnych mieszkań na Nadodrzu. Głównymi odbiorcami każdego z wydarzeń będą sąsiedzi z kamienicy i okolicy. Różnorodność wybranych do występów artystów pozwoli na prezentację repertuaru dla bardzo szerokiej grupy odbiorców. Jeden z koncertów zostanie połączony z wrześniową „Muzyczną Nocą Nadodrza”. Każdy z koncertów będzie zapisany w formie video, a powstała  w trakcie ich przebiegu fotorelacja, zaprezentowana zostanie na  wystawie zorganizowanej w Infopunkcie na Łokietka 5.

 

Szczegółowa ocena wszystkich poprawnych formalnie 117 wniosków znajduje się w załączniku.

Gratulujemy wszystkim wyłonionym projektom

 

Znajdziecie nas na:

www.wroclaw.pl/mikrogranty

strefakultury.pl/mikrogranty

www.facebook.com/mikrogranty  

www.instagram.com/mikro.granty 

p:9193