Login

Register

Login

Register

Edycja 22. - luty 2020 WYNIKI

Harmonogram

Nabór wniosków: 01.02.2020 - 16.02.2020 Ogłoszenie wyników: 13.03.2020 Liczba projektów: 14 Realizacja: kwiecień - 31 sierpnia 2020

Plenerowe sesje dla malarek-amatorek, polsko-ukraińskie spotkania kulinarno-artystyczne, odkrywanie uzdrowiskowego oblicza Leśnicy i tworzenie osiedlowego filmu na profesjonalnym sprzęcie – znamy 14 zwycięskich inicjatyw, z którymi odwiedzimy m. in. Biskupin, Borek, Karłowice, Pracze Odrzańskie czy Jarnołtów!

Do 15 lutego, w ramach ścieżki dla osób fizycznych i grup nieformalnych zachęcaliśmy was (czyli pełnoletnie osoby fizyczne, także te prowadzące działalność gospodarczą, oraz grupy nieformalne) do składania pomysłów na działania z zakresu animacji, rekreacji, aktywizacji społecznej i edukacji, związanych z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz innymi o charakterze kulturotwórczym.

Jak zawsze pełni zapału na początku roku złożyliście do nas aż 111 projektów! Niestety w ramach procesu weryfikacji formalnej, aż 33 inicjatywy zostały zdyskwalifikowane. Ostatecznie 78 projektów trafiło do dwuetapowej oceny w czterech komisjach. W skład każdej z nich weszły osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w przygotowywaniu lokalnych projektów. Więcej o każdej komisji możecie przeczytać TUTAJ.

Dziś już oficjalnie ogłosić możemy werdykt jurorów i jurorek – wkrótce wspólnie z zrealizujemy we Wrocławiu 13 projektów – po 4 z Fabrycznej i Krzyków, 3 z Psiego Pola oraz 2 ze Śródmieścia! Liderka jednego z wybranych projektów ze Śródmieścia wycofała się z realizacji, dlatego w kolejnej edycji z tego obszaru wybrane zostaną aż 4 projekty (łącznie ze wszystkich 15).

Wybrane inicjatywy otrzymają nie tylko wsparcie finansowe (do 5 tysięcy złotych brutto), lecz także pomoc w kwestiach administracyjnych, organizacyjnych, księgowych, prawnych, promocyjnych i logistycznych. Realizację działań rozpoczniemy po negocjacjach z każdą osobą i grupą – decydujący będzie rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce oraz zalecenia rządu i służb medycznych.

Poznajcie zwycięskie projekty ze ścieżki dla osób fizycznych i grup nieformalnych:

I FABRYCZNA

„Ziemia Woda Powietrze” to edukacyjna inicjatywa złożona przez „Zielne Babki” – grupę aktywnych kobiet, które poprzez swoje działania odkrywają piękno przyrody, jej dobroczynny wpływ na samopoczucie i zdrowie człowieka. W 2019 roku zrealizowały w ramach Mikrograntów dwa projekty – przyrodnicze spacery połączone z cyklem tematycznych warsztatów. W tym roku „Zielne Babki” zapraszają do powrotu do świata przyrody z dziecięcych lat, kiedy była ona „miejscem spotkań, torem przeszkód i podsuwała scenariusze zabaw.”  W trakcie weekendowych spotkań chcą razem z uczestnikami i uczestniczkami odkryć trzy żywioły: wody, ziemi i powietrza. Proponują spotkania nad rzeką Ślężą na Muchoborze Małym, Bystrzycą w Jarnołtowie oraz przy Żywym Muzeum Łąki na Grabiszynku, w trakcie których zanurzymy się w naturze i obserwacji przyrody. Jeśli chcecie odwiedzić lilię złotogłów, brodzić po wodzie i puszczać kaczki, naśladować taneczne ruchy traw poruszanych wiatrem – zapraszamy!. Każde spotkanie, oparte na obserwacji przyrody, zakończy wspólne piknikowanie z przekąskami przygotowanych z darów natury.

Grupa nieformalna „Kuracjuszki” chce przybliżyć uzdrowiskowy charakter przedwojennej Leśnicy. Wszystko dlatego, że „zauważyły ogromną potrzebę sięgnięcia do historii tego osiedla, niegdyś miasteczka, dzisiaj kojarzonego tylko z tym, że jest daleko”. W ramach swojej inicjatywy „Uzdrowisko-Leśnica. Cykl spotkań warsztatowych z mieszkańcami i międzypokoleniowy dancing na tarasach” zaproponowały działania skupione tematycznie wokół klimatu uzdrowiska, które zaplanowały na terenie przy leśnickim zamku. Jeśli chcecie wybrać się z nami na turnus do sanatorium – szykujcie się! Kuracjusze i kuracjuszki będą mogli uszyć szlafroki oraz ozdobić je metodą sitodruku, wykonać mydełka z roślin zebranych nad brzegiem Bystrzycy oraz ozdobić ceramiczne kubeczki na ziołowe napary. Przygotujemy też scenografię do sesji fotograficznej inspirowaną klimatem dawnych uzdrowisk. Powstałe atrybuty sfotografujemy na tle obiektów leśnickich, które dawniej służyły prozdrowotnym czynnościom, odpoczynkowi i relaksowi. Zdjęcia zostaną wydrukowane w formie pocztówek, które będzie można wysłać do znajomych z pozdrowieniami z turnusu. Jak na prawdziwy pobyt w sanatorium przystało, pobyt zakończymy dancingiem „jak za dawnych lat” na tarasie CK Zamek.

Grupę „Modernistycznie Zakręceni” możecie kojarzyć z zeszłorocznych działań na Wielkiej Wyspie, gdzie zorganizowali grę miejską „WuWA Gra – od Biskupina do Sępolna” pozwalającą na odkrycie osiedlowych historii. Tym razem przeniesiemy się na tereny Pracz Odrzańskich, które staną się terenem gry „Pan Klingert i tajemnice Pracz Odrzańskich”, która ma na celu odkrycie walorów historycznych osiedla, jego dziedzictwa ukrytego między innymi w kompleksie architektonicznym z lat 20. XX wieku. Głównym bohaterem gry będzie postać Karla Heinricha Klingerta, wrocławskiego mechanika i konstruktora (m. in. skafandra do  nurkowaina), który pomoże „zanurzyć się” uczestnikom i uczestniczkom wydarzenia w przeszłości osiedla.. Obok gry będzie można także wziąć udział w wycieczce rowerowej, zaproponowanej przez grupę w innym terminie. Razem z przewodnikiem odkryjemy ciekawe zakątki Pracz Odrzańskich, a na koniec spotkamy się przy wspólnym ognisku.

Agnieszka Kozak w ramach swojej inicjatywy „Wykadrowane, czyli sąsiedzkie spotkania filmoterapeutyczne”  zaproponowała cykl warsztatów psychoedukacyjnych, w których chce wykorzystać film jako narzędzie psychologiczne i wprowadzić uczestników w stan „tymczasowo zawieszonej rzeczywistości”. Spotkania składałyby się z dwóch części: projekcji filmu i warsztatu – rozmowy, która podzielona byłaby na trzy etapy. Pierwszy to dostrzeżenie i nazwanie problemu podjętego w filmie, drugi to uwolnienie odczuć związanych z wyświetlonym obrazem i historią bohaterów projekcji, trzeci to uzyskanie tzw. wglądu, czyli „zuniwersalizowanie treści i przeniesienie ich do własnego życia”. Proponowane tematy spotkań, których celem będzie zwiększenie świadomości, tolerancji wspólnotowej oraz zrozumienie własnych zachowań, to: tolerancja, kobiecość, empatia, komunikacja i macierzyństwo. Dodatkowym działaniem  projektu będzie także stworzenie sąsiedzkiej bazy filmowej, która będzie zawierać problem oraz dopasowany do niego film. W ramach projektu planowanych jest 6 spotkań zakończonych finałem, w którym wezmą udział wszyscy uczestnicy.

KRZYKI

 „Bullę rusz na Krzykach” to pomysł Marka Munikowskiego na organizację kursu gry w patanque.
W ramach projektu odbędzie się cykl 4-5 spotkań w Parku Południowym, w trakcie których uczestniczki i uczestnicy poznają zasady i technikę gry. „Petanka” jest znakomitą grą integracyjną pozwalającą na konkurowanie ze sobą drużyn, w skład których mogą wchodzić np. dziadkowie z wnukami lub osoby o ograniczonej sprawności. Znając podstawowe zasady nie jest nawet konieczne posługiwanie się tym samym językiem! Dlatego też do udziału zaproszone są wszystkie zainteresowane osoby –bez względu na umiejętności, wiek czy sprawność.

Wspólny śpiew od wieków wyzwalał poczucie mocy i sprawczości. Integrował do wspólnego działania. Uzdrawiał poprzez doznanie połączenia i przepływu. Grupa nieformalna „Chór Pieśni Gruzińskich w swoim projekcie „Pieśni uzdrawiające Wrocław. Tradycyjne pieśni w służbie współczesnemu miastu” chce wykorzystać to zjawisko przy spotkaniach lokalnych społeczności Wrocławia, uzdrawiając tkankę miejską tam, gdzie potrzebuje ona integracji. Grupa zaprosi mieszkańców i mieszkanki Przedmieścia Oławskiego – ze szczególnym uwzględnieniem migrantek i migrantów – do wspólnego śpiewu. W trakcie 10 otwartych spotkań uczestniczki i uczestnicy poznają i wspólnie wykonają pieśni m.in. z Francji, Ukrainy, Gruzji, Ameryki i Polski.

Grupa nieformalna „Sztuka w mieście” ma pomysł na międzykulturową integrację mieszkanek i mieszkańców Przedmieścia Oławskiego. W ramach ich projektu „Lalki i bajki – międzykulturowe spotkania artystyczne” odbędą się trzy warsztaty w PRZED•POKOJU H13, w trakcie których  uczestniczki i uczestnicy będą tworzyć lalki-motanki, zabawki ludowe „Konik” oraz poznają wybrane teksty bajek i baśni pochodzących z różnych krajów słowiańskich. Projekt podsumuje wystawa prac wykonanych przez uczestniczki/-ków podczas warsztatów.

„Zdrowie na tapecie – metody uwalniania stresu” to propozycja Doroty Bartoszewicz dla mieszkanek i mieszkańców Brochowa oraz Przedmieścia Oławskiego. W ramach projektu odbędą się warsztaty edukacyjne,  przekazujące wiedzę i sposoby na pozbywanie się nagromadzonego, codziennego stresu. Uczestniczki i uczestnicy przejdą etapami przez kolejne metody oczyszczania organizmu z napięć i toksyn skumulowanych w ciele i umyśle. Każda osoba wyjdzie z warsztatów z doświadczeniem i konkretnym narzędziem do samodzielnego działania zarówno z zakresu zapobiegania jak i przywracania równowagi emocjonalnej. Autorka projektu chce, by każdy wyniósł z warsztatu umiejętności oraz zrozumienie jak ważna jest samodzielna, codzienna praca ze sobą.

PSIE POLE

Grupa nieformalna „Świetlik” to duet znajomych, których połączyła wspólna pasja do filmu. Chcą zorganizować cykl warsztatów dla młodzieży, których efektem będą „Filmowe opowieści z Psiaka” – reportaż o osiedlu i jego mieszkańcach oraz mieszkankach. Na realizację projektu wybrali Psie Pole ze względu na jego filmową historię związaną z dawnym kinem FAMA. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z sposobami narracji w dziełach filmowych, etapami produkcji, formatowaniem scenariusza oraz przygotowaniem scenografii. Dowiedzą się także więcej o sprzęcie używanym podczas kręcenia i montażu, sztuce operatorskiej, przygotowaniem planu filmowego, pracą ze światłem i dźwiękiem. Część warsztatów będzie przeznaczona na nagrania w terenie – tym czasie zostaną zarejestrowane także wywiady, wspomnienia mieszkańców, szczególnie tych starszych, którzy pamiętają inną stronę osiedla. Zmontowany film zostanie wyświetlony w trakcie pokazu plenerowego na ryneczku Psiego Pola. Projekcja będzie połączona z dyskusją  z udziałem uczestników i widzów.

„Gotujemy na Psim Polu! Przepiśnik polsko-ukraiński” to pomysł Adrianny Klimaszewskiej, członkini stowarzyszenia „Zmieniaj Zakrzów”.  W zeszłym roku zrealizowała w ramach Mikrograntów projekt „Zakrzów wczoraj, Zakrzów dziś. Stworzymy razem sąsiedzką kronikę”. Tym razem swoje działania zaplanowała na całym osiedlu Psie Pole – Zawidawie. Chciałaby zorganizować dwa polsko – ukraińskie integracyjne zajęcia kulinarne połączone z dyskusjami o kuchni obu narodów oraz warsztat tradycyjnych ukraińskich wycinanek. Każde wydarzenie wzbogacą opowieści o kulturze polskiej i ukraińskiej. Efektem spotkań ma być broszura z recepturami na mniej i bardziej tradycyjne potrawy z obu krajów. Adrianna zauważyła, że coraz więcej osób z Ukrainy wybiera do zamieszkania właśnie Psie Pole. Ma nadzieję, że poprzez te działania uda jej się zbliżyć do siebie mieszkańców i mieszkanki różnych narodowości współdzielących przestrzeń osiedla.

Aleksandra Bolek, mieszkanka i miłośniczka Karłowic, która aktywnie angażuje się w życie swojego osiedla, swoim zamiłowaniem do pichcenia dzieliła się z nami już w ramach projektu „Karłowice Gotują (się)” i „Karłowickie przekąszanie” realizowanych w 2016 i 2017 roku w ramach mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016. Tym razem projektem „Światło w lodówce, czyli Karłowice gotują się do niemarnowania” chce zwrócić uwagę na aspekt niemarnowania jedzenia, poprzez zachęcenie do wykorzystania posiadanych zapasów i resztek w lodówce. W ramach czterech tematycznych warsztatów chce pokazać, że nie musimy bać się wykorzystania czerstwego pieczywa czy zwiędłych warzyw i owoców. Aleksandra chce też zebrać pytania od uczestników i uczestniczek projektu na temat ich obaw i wątpliwości związanych z wykorzystaniem i przetwarzaniem resztek w kuchni oraz odpowiedzieć na nie w formie poradnika/wideobloga. Dodatkowym działaniem będzie też warsztat, w trakcie którego przygotujemy prosty pilling do ciała i proszek do mycia, w oparciu o  składniki  dostępne w kuchni. Jako podsumowanie wydany zostanie poradnik jak wystrzegać się marnowania wraz kilkoma hitowymi przepisami z warsztatów.

ŚRÓDMIEŚCIE

Szafy do wymiany różnościami na Wielkiej Wyspie” to inicjatywa Liubov Shynder, która wzorując się na popularnych lodówkach społecznych chciałaby rozpropagować ideę tworzenia podwórkowych szaf do dzielenia się niepotrzebnymi czy nieużywanymi sprzętami i ubraniami. . W trakcie projektu podzieli się swoim doświadczeniem samodzielnego pozyskania przestrzeni pod takie działanie, a dodatkowo zaktywizuje mieszkańców i mieszkanki, by wspólnie stworzyć społeczność gotową na samodzielną realizację takich punktów. Obiekty mogłyby też funkcjonować jako podwórkowe tablice ogłoszeń  oraz miejsca do upowszechnienia wiedzy o zmianach klimatu. W ramach projektu autorka planuje warsztaty samodzielnego reperowania i przygotowania mebli pod podwórkowe szafy oraz konsultacje dotyczące działania szaf. Na spotkaniach uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się więcej o idei niemarnowania oraz naprawiania zamiast kupowania. Zostanie także wydany przewodnik/poradnik o tym, jak zabrać się do stworzenia miejsca wymiany na swoim podwórku.

„Spoko Polish” to kolektyw progresywnych nauczycieli i nauczycielek języka polskiego jako obcego, którzy zainicjowali projekt „Polish jest spoko! – conversation meetings” Ich pomysł zakłada cykl ośmiu otwartych spotkań nauki języka polskiego dla osób z zagranicy mieszkających we Wrocławiu. Program zajęć powstał w oparciu o konkretne problemy z jakimi borykają się obcokrajowcy po przyjeździe do dużego polskiego miasta, które wynikają z barier komunikacyjnych i różnic kulturowych. Grupa  wybrała pod tym kątem tematy spotkań – transport publiczny, służba zdrowia, zakupy, rozmowy z sąsiadami, święta w Polsce, mniejszości etniczne, a także kultura i muzyka oraz wypoczynek. Na ostatnim spotkaniu w Parku Tołpy ma odbyć się plenerowy pokaz polskiego filmu z angielskimi napisami, który wzbogacony będzie wykładem o klasyce polskiego kina. Większość działań planowanych jest w siedzibie Ołbińskiego Centrum Aktywności Lokalnej oraz w Fundacji EkoRozwoju.

 

Szczegółowa ocena wszystkich poprawnych formalnie wniosków oraz protokół z uzasadnieniem wyborów komisji znajduje się TUTAJ i w zakładce Dokumenty na stronie www.strefakultury.pl/mikrogranty.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zwyciężczyniom naboru!

 

Więcej informacji:

www.wroclaw.pl/mikrogranty

www.strefakultury.pl/mikrogranty

www.facebook.com/mikrogranty  

www.instagram.com/mikro.granty 

///

Mikrogranty to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia (głównie, choć nie jest to wymóg formalny) mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związanych z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym.

Celem programu jest pomoc w zdobyciu lub rozwój umiejętności niezbędnych do skutecznego wpływu na swoje miasto, prowadzenia oddolnych inicjatyw lokalnych, a także zachęcenie do kreatywnej dyskusji i wymiany poglądów. Ważne jest dla nas wykorzystywanie potencjału funkcjonalno-przestrzennego wrocławskich osiedli do realizacji inicjatyw aktywizujących i więziotwórczych, z naciskiem na aktywizację obszarów położonych poza Starym Miastem.

Program powstał w 2018 roku z połączenia funkcjonujących we Wrocławiu od 2014 roku mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016, prowadzonych przez Biuro Festiwalowe Impart 2016 (obecnie Strefa Kultury Wrocław) oraz działających w 2017 roku Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia prowadzonych przez Fundację Umbrella.

p:27866