Login

Register

Login

Register

Edycja 23. - maj 2020 WYNIKI

Harmonogram

Nabór wniosków: 01.05.2020 - 16.05.2020 Ogłoszenie wyników: 08.06.2020 Liczba projektów: 15 Realizacja: lipiec - 30. listopada 2020

Spotkania pasjonatów zieleni na Pawłowicach, ekologiczne zajęcia dla młodzieży z Wielkiej Wyspy oraz wzmacnianie przyszłych osiedlowych liderek na Psim Polu. Liczne działania odkrywające historie osiedlowe – gry terenowe na Szczepinie i Sępolnie, interaktywne spacery po Borku, a także tworzenie wirtualnego muzeum Kleciny. To czeka nas latem i jesienią w kilkunastu osiedlach we Wrocławiu!

Do 15 maja czekaliśmy na wasze, czyli pełnoletnich osób fizycznych (również tych prowadzących działalność gospodarczą) oraz grup nieformalnych propozycje inicjatyw w jednej z dawnych wrocławskich dzielnic – Fabrycznej, Krzykach, Psim Polu i Śródmieściu. Mimo pandemii, zachęcaliśmy was byście zgłaszali pomysły na działania z zakresu animacji, rekreacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związane z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym.

Zrezygnowaliśmy w tym naborze z wymogu organizacji działań w plenerze. Proponowaliśmy aktywności przede wszystkim w lokalnej grupie, która będzie potrzebowała wsparcia i pomocy, czy nawet wśród międzyosiedlowej społeczności gotowej na połączenie sił, by zanimować mieszkańcom i mieszkankom późnoletni czas.

Mimo trudnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, pobiliście dotychczasowy rekord majowego naboru i zgłosiliście do nas aż 89 propozycji na inicjatywy w całym mieście!

Na etapie weryfikacji formalnej, niestety musieliśmy zdyskwalifikować aż 29 projektów. Do czterech komisji, które oceniały pomysły i przyznawały im punktację zgodnie z kryteriami w regulaminie, trafiło ostatecznie 60 inicjatyw. W skład każdej weszły osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w przygotowywaniu lokalnych projektów. Więcej o jurorkach i jurorze przeczytacie TUTAJ. Statystyki i ciekawostki o zgłoszonych projektach zebraliśmy TUTAJ.

Dziś ogłaszamy 15 wybranych inicjatyw – wkrótce wspólnie zrealizujemy po 4 projekty z Fabrycznej, Krzyków i Śródmieścia oraz 3 z Psiego Pola!

Wybrane działania otrzymają nie tylko wsparcie finansowe (do 5 tysięcy złotych brutto), lecz także pomoc w kwestiach administracyjnych, organizacyjnych, księgowych, prawnych, promocyjnych i logistycznych. Realizację działań rozpoczniemy po negocjacjach z każdą osobą i grupą – działania organizacyjne i promocyjne planujemy rozpocząć już w lipcu, projekty będą musiały zakończyć się przed 30 listopada 2020 roku.

Poznajcie zwycięskie projekty ze ścieżki dla osób fizycznych i grup nieformalnych:

I FABRYCZNA

Magicznie zapętlony Wrocław

Projekt Grupy GDP, którą tworzą przyjaciele-ojcowie. Gang Dzikich Panów zabierze nas na eksplorację mniej znanych, lecz bardzo atrakcyjnych przyrodniczo i rekreacyjnie terenów dawnej dzielnicy Fabryczna. Odwiedzimy tereny ujścia Ślęzy do Odry czy też rejony zimowiska barek między Osobowicami a Popowicami. Członkowie grupy chcą „pokazać że w celu ‘wyrwania się’ z miasta nie trzeba posiadać samochodu i wolnego dnia. Wystarczy bilet autobusowy lub rower i w ciągu 30 minut znajdziemy się w magicznym, urokliwie zielonym i uwolnionym od zgiełku miasta zakątku”. W ciągu trzech następujących po sobie weekendów grupa chce zorganizować spotkania podczas których na uczestników i uczestniczki projektu będą czekać takie atrakcje jak m. in.: jazda konno nad Odrą, spacer po Parku Krajobrazowym Doliny Bystrzycy, przejażdżka motorówką czy nauka płukania złota z rzeki. W trakcie wspólnych międzyosiedlowych wycieczek odbędą się również animacje dla młodszych i starszych oraz minipikniki. Działania zostaną udokumentowane na filmie ukazującym walory zachodnich części Wrocławia, zachęcającym do samodzielnych miejskich eksploracji „dzikich”, pełnych przyrody terenów na Żarnikach, Pilczycach czy Popowicach.

W rękach dzieło na Rękodzielniczej. Mój sąsiad artysta – warsztaty dla dzieci i dorosłych

Jolanta Macała z Pilczyc zaprasza do integracji lokalnych, zakochanych w osiedlu artystów z mieszkańcami i mieszkankami tych terenów. Poprzez cykl spotkań – sąsiedzkich plenerów w Parku Pilczyckim, na zielonych przestrzeniach wokół Stawu Pilczyckiego, uczestnicy i uczestniczki projektu pod okiem twórców rozpoczną swoją przygodę z malarstwem pejzażowym i fotografią. Podczas zajęć malarskich skupiać będziemy się na przyrodzie osiedla, a w czasie fotograficznych wycieczek z aparatem poszukamy ciekawych miejsc na Pilczycach. Cyklom warsztatowym towarzyszyć będzie zbiórka zdjęć osiedla z prywatnych zbiorów mieszkańców i mieszkanek. Ze zgromadzonych fotografii oraz prac wykonanych na warsztatach powstanie wędrująca po osiedlu wystawa.

SZCZEPIN BEZ MASKI. Razem, ale osobno odkrywamy swoje osiedle

Aktywna mieszkanka Szczepina – Joanna Klima – po udanej realizacji projektów „FOTObiografia SZCZEPINA. Kolaże wspomnień, ludzi, zdjęć" oraz współdziałania przy inicjatywie „Bloki piszą blogi” powraca z kolejnym pomysłem na lokalne działania! Tym razem przygotowała dla mieszkanek i mieszkańców osiedla cykl spotkań z historią i architekturą Szczepina w tle. Chce odczarować myślenie o tym osiedlu jako blokowisku i odkryć, nie tylko przed „lokalsami”, ukryte na jego terenie smaczki architektoniczne i ciekawostki z codziennego życia. Wykorzysta do tego grę dostępną w wersji cyfrowej i analogowej. Planszą gry będzie teren Szczepina, a poszczególnymi stacjami 10 charakterystycznych punktów, reprezentujących między innymi architekturę powojennego modernizmu, przy których do odtworzenia będzie wiele krótkich filmików z komentarzem o specyfice wyznaczonych miejsc. Dzięki temu gracze nie tylko odkryją ciekawostki związane z osiedlem, ale też dowiedzą się więcej o jego historii i twórcach, odwiedzając na trasie stacje ulokowane w osiedlowych sklepikach. Wszystkie filmy stworzą „wirtualny spacer po osiedlu”, który będziemy mogli odbyć również bez wychodzenia z domu. Zwieńczeniem projektu będzie plenerowy pokaz filmu o powojennym modernizmie na osiedlu.

Kwiaty, pszczoły i biedronki z popowickiej łąki

Inicjatywa Eweliny Kozłowskiej, aktywnej społecznie mieszkanki Popowic, która w ramach Mikrograntów realizowała już swoje pomysły: wspólnie z grupą MojePopo „PopoFoto: śladami historii osiedla” oraz indywidualnie „Foto i grafika: kreatywne spacery w Trójkącie” . Tym razem chce zwrócić uwagę mieszkańców i mieszkanek osiedla na rolę roślinności (przede wszystkim łąk kwietnych) i owadów w mieście. W tym celu przeprowadzi lokalną akcję edukacyjną uświadamiającą o znaczeniu i wpływie mikro fauny i flory miejskiej na lepsze życie we Wrocławiu. Zorganizuje m. in. sąsiedzkie zasiewanie łąkami terenów wyznaczonych przez zarządcę na osiedlu czy cykl warsztatów robienia domków dla owadów–zapylaczy. Planuje także spotkania ogrodnicze, w trakcie których dowiemy się jak poprawnie założyć rabatę w przydomowym ogródku - nawet takim pod blokiem. Podsumowaniem projektu będzie spotkanie wszystkich uczestników i uczestniczek oraz wspólne wykonanie plenerowych tabliczek informujących o korzyściach jakie niosą ze sobą łąki w mieście.

II KRZYKI

Rodzinne archiwa historii mówionej na Krzykach

Członkowie i członkinie grupy nieformalnej „Historie (nie)codzienności” chcą zgłębić temat międzypokoleniowego doświadczenia w odniesieniu do historii osób osiedlających się po II wojnie światowej we Wrocławiu. Planują skupić się na wspomnieniach mieszkanek i mieszkańców Tarnogaju, Hub, Przedmieścia Oławskiego oraz Księża Małego i Wielkiego. Czeka nas szereg działań opartych na gromadzeniu i sposobach przetwarzania historii mówionej. Grupa przeprowadzi wywiady ze świadkami historii, ich rodzinami czy znajomymi, na bazie których powstaną słuchowiska. Odbędzie się też warsztat z historii mówionej i tworzenia domowych archiwów, z elementami poznawania metody zbierania i opracowywania materiałów z przeszłości oraz spotkanie o sposobach przygotowania i prowadzenia wywiadów. Wszystkie działania zostaną podsumowane i zaprezentowane podczas wydarzenia finałowego o międzypokoleniowym charakterze,  podczas którego stworzy się przestrzeń do wymiany wspomnień i opowieści.

Ostatnia stacja: Muzeum Klecina!                                        

Maria Smolarek wraca z kolejnym pomysłem odkrywania tajemnic Kleciny! Tym razem zamierza zebrać materialne pamiątki oraz wspomnieniowe artefakty mieszkańców i mieszkanek osiedla, które zostaną opracowane i wyeksponowane w wirtualnym muzeum. Marysia chce w nim również umieścić wywiady przeprowadzone z uczestnikami i uczestniczkami zeszłorocznego projektu „Kampania cukrowa na Klecinie”, powiększając zbiory o kolejne nagrania. Cały zestaw udostępni dodatkowo w formie audio-spacerów po ciekawych i nieoczywistych miejscach osiedla. Trzy warsztaty z tworzenia i robienia zdjęć aparatem otworkowym pozwolą na wzbogacenie materiałów o fotografie uczestników i uczestniczek. Audio-spacery zostaną połączone z materiałami zdjęciowymi oraz mapkami z trasami wyznaczonymi przez mieszkańców i mieszkanki podczas spotkań. Dzięki temu Klecinę będą mogli także odkryć mieszkańcy innych osiedlu Wrocławia! Powstałe prace skupione na architekturze, przemyśle i życiu towarzyskim, a także nagrania opowieści i wspomnień mieszkańców osiedla zostaną zaprezentowane w trakcie finału projektu – „Nocy Kleciny”.

Dzieciaki mają głos!

Piotr Becz – inicjator projektu, chce zorganizować weekendowe warsztaty dla młodzieży w wieku 13 – 16 lat. W ich trakcie uczestnicy i uczestniczki poznają sposoby na rozwiązywanie konfliktów bez przemocy, nauczyć się asertywności, rozwinąć umiejętność ochrony swoich granic cielesnych i psychicznych. Warsztaty prowadzone będą przez trenerów i trenerki doświadczonych w zakresie edukacji antyprzemocowej i antydyskryminacyjnej. Autor zaplanował również warsztaty, na których powstaną 4 spoty o powyższej tematyce, stworzone przez młodzież dla młodzieży. Dodatkowo zostanie przygotowana także broszura zawierająca informacje o możliwym wsparciu i sposobach reagowania na przemoc. Projekt jest kontynuacją, tym razem na szerszą skalę i w nowym miejscu, działań antyprzemocowych, podejmowanych wcześniej przez jego inicjatora, który chciał poszerzyć grupę odbiorców o chłopców, dla których warsztaty WenDo zazwyczaj nie są organizowane.

Borek gra w zielone – na rowerze i spacerze

Nieformalna „Grupa Pilotów i Przewodników” chciałaby odkryć przed nami ciekawostki przyrodnicze, historyczne i architektoniczne osiedla Borek. Poprzez cykl spotkań w formule interaktywnego zwiedzania chcą zwrócić uwagę na m in. skarby natury Parku Południowego. W tym celu zorganizują spacer dendrologiczny z przewodnikiem, w trakcie którego poznamy ciekawe okazy parkowej fauny i flory, m.in. „cypryśniki błotne z ich pneumatoforami, rzadkie orzeszniki, ciepłolubne tulipanowce, a przy budkach lęgowych dla puszczyków, kawek i nietoperzy historie o ich ptasich mieszkańcach”.  Kolejnym elementem będzie gra terenowa pozwalająca na poznanie osiedla, oparta na zagadkach i zadaniach muzycznych, sprawnościowych i artystycznych. Inicjatorzy chcą też zorganizować wycieczkę rowerową, na trasie której znajdą się charakterystyczne punkty dwóch parków – Południowego i Grabiszyńskiego, ale tez historie i ciekawostki związane z budynkiem Radia Wrocław czy willą Colonia na Krzykach.

III PSIE POLE

Zielone inspiracje - ogród z pomysłem. Warsztaty i osiedlowa wymiana roślin

Autorką projektu jest debiutująca w Mikrograntach Ewelina Lepka, mieszkanka Pawłowic i pasjonatka ogrodnictwa, dzięki której po długiej przerwie wracamy z działaniami na właśnie to osiedle! Inicjatorka planuje wykorzystanie zielonej przestrzeni osiedla do wspólnych sąsiedzkich spotkań, których uczestnicy i uczestniczki lepiej się poznają, wymienią swoimi roślinami, a także wezmą udział w warsztatach podnoszących ich wiedzę i kompetencje z zakresu ogrodnictwa i ochrony przyrody. Podczas spotkań prezentowana będzie także towarzyszącą projektowi wystawa malarska studentów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych – nawiązująca do wątków przyrodniczych poruszanych na warsztatach. Z wydarzeń każdy wyjdzie z najbardziej potrzebną sobie rzeczą: zdobytą na „zielonym pchlim targu” roślinką lub lasem w słoiku.

Pies i Pola z Psiego Pola - bajka-pomagajka i warsztaty dla pogromców straszków / projekt nie będzie zrealizowany ze względu na rezygnację grupy nieformalnej

Inicjatywa skierowana do dzieci z Lipy Piotrowskiej, złożona została przez Jacka Batóga, wspieranego przez grupę artystów, aktorów i studentów, którzy mają doświadczenie w pracy warsztatowej i scenicznej z i dla dzieci. W ramach działania grupa planuje stworzenie bajki dla najmłodszych, która ma pomóc dzieciom uporać się z ich lękami. Podczas warsztatów mali uczestnicy i uczestniczki podzielą się swoimi obawami i codziennymi zmartwieniami. Miejscem akcji dla opowieści będzie teren Psiego Pola, a bohaterami – tytułowy pies i Pola (postać inspirowana postacią autentyczną). Tworzenie bajki uzupełnią warsztaty poświęcone sposobom radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz spotkanie autorskie z Polą Stęplewicz – najmłodszą polską pisarką, która stanie się także główną bohaterką stworzonej w ramach projektu bajki.

Pole do działania - dziewczyńskie warsztaty aktywistyczne

Grupa nieformalna „Polanki" wraz z grupą zaplanowała cykl różnorodnych działań skierowanych do nastolatek z Psiego Pola, w wieku 15-18 lat. W ramach projektu autorki zakładają zrealizowanie spotkań i warsztatów edukacyjnych, które wzmocnią młode osoby w przejmowaniu inicjatywy i wesprą je w  drodze do stawania się lokalnymi liderkami. Autorki projektu podkreślają, argumentując własnym doświadczeniem, że „działalności na rzecz lokalnej społeczności trzeba się nauczyć”. W zaplanowanym cyklu przewidują m.in. spotkania z psychologiem wzmacniające pewność siebie, warsztaty inspiracyjne z lokalnymi aktywistkami oraz wydarzenia wykładowo - dyskusyjne. Podczas realizacji projektu autorki chcą wykorzystywać w znacznym stopniu elementy edukacji nieformalnej. Jednym z efektów inicjatywa będzie stworzona wspólnie z uczestniczkami gra poświęcona słynnym wrocławiankom.

IV ŚRÓDMIEŚCIE

Doznanie ciszy

Inicjatorka projektu Victoria Tofan, artystka i animatorka pochodząca z Ukrainy, planuje podjąć próbę integracji mieszkańców i mieszkanek Nadodrza – tych którzy jego dźwięki odbierają w pełni i tych, którzy słyszą je nieco słabiej lub w ogóle. Chciałaby poznać historie osób z uszkodzeniem słuchu z osiedla, które zaprosi na cykl wywiadów o środowisku artystycznym osób głuchych, które działało na Nadodrzu. Przeprowadzi tłumaczone na Polski Język Migowy integracyjne warsztaty ceramiczne, zorganizuje też spacer badawczy mający na celu rozpoznanie dostępności lokali usługowych dla osób słabiej lub całkowicie niesłyszących. Wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami projektu zostaną opracowane karty informacyjne ułatwiające porozumiewanie się z osobą głuchą, które zostaną przekazane do chętnych do współpracy lokali. Kolejnym elementem projektu będzie mini kurs z języka migowego, dzięki temu osoby słyszące biorące udział w projekcie będą mogły poznać ten wizualno-przestrzenny język. Wszystkie działania zakończy spotkanie finałowe, w trakcie którego zostaną zaprezentowane prace artystyczne oraz wizualne wywiady z osobami głuchymi.

Ingarden in garden. Poznaj „osiedle-ogród”. Fabularna gra online / projekt nie będzie zrealizowany ze względu na rezygnację grupy nieformalnej

Pomysł na fabularną grę online integrującą mieszkańców z osiedlem zrodził się w trakcie stanu pandemii. Kalina Romankiewicz chce poprzez serię zagadek i zadań, odkryć piękno oraz historię Sępolna. Na stronie projektu publikowane będą nagrania dotyczące ciekawostek z życia osiedla, a wyjście w jego przestrzeń i poszukiwanie odpowiedzi w doświadczaniu Sępolna „na żywo”, pomoże uczestnikom i uczestniczkom rozwiązać łamigłówki. W grze znajdą się również interaktywne zadania kreatywne wymagające poszukiwań wśród wizualnych i piśmiennych dokumentów o osiedlu, dostępnych w internecie. Projekt skierowany jest do wszystkich bez względu na wiek, a jego celem jest promowanie lokalnej kultury i historii, które posiada każde wrocławskie osiedle. Wspólnie wypróbujemy połączenia działań w sieci z tymi realnymi na terenie Sępolna. Ekipa ma też plan na utrwalenie gry w postaci analogowej instrukcji do samodzielnego przeprowadzenia spaceru-gry po projekcie oraz na finałowe spotkanie osób uczestniczących w zdalnych rozgrywkach – na żywo!

Osiedlowy festiwal czytania komiksów

Joanna Grzelczyk chce podzielić się z mieszkańcami i mieszkankami Ołbina oraz sąsiednich osiedli swoim zamiłowaniem do komiksów. Autorka kolekcjonuje powieści graficzne i chciałaby udostępnić swoje zbiory szerszemu gronu odbiorców i odbiorczyń, którzy rozwiną swoje zainteresowania tą formą literatury. W Parku Stanisława Tołpy zorganizuje otwartą czytelnię powieści graficznych, która da możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu w nietypowy sposób. Towarzyszyć jej będzie cykl warsztatów komiksowo-ilustratorskich przeprowadzonych pod okiem ekspertki tej dziedziny – lokalnej graficzki. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów stworzą wspólnie graficzny zin inspirowany kulturą komiksu, ich prace będą też pokazywane po zakończeniu spotkań w siedzibach lokalnych partnerów. Działania planuje na drugą połowę sierpnia, w której przypada Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów.

Sztuka, biologia = ekologia

Pomysł Karoliny Diany Buczaniewicz zakłada cykl warsztatów artystycznych dla młodzieży z Wielkiej Wyspy. W trakcie spotkań, których głównym celem będzie uwrażliwienie na tematy ekologiczne, poznamy różne formy artystyczne, takie jak modelowanie w glinie, wykonywanie form z masy papierowej, malowanie na szkle czy wyplatanie. Tematyką spotkań będzie natura, a w trakcie warsztatów zostaną wykonane przedmioty codziennego użytku inspirowane okoliczna przyrodą. Wydarzenia wzbogacone będą o rozmowy na temat ekologii, segregacji odpadów czy powtórnego wykorzystania różnego rodzaju przedmiotów i materiałów. Na finał inicjatorka zorganizuje wspólne spotkanie z prezentacją prac wykonanych przez warsztatowiczów i warsztatowiczki. Różnorodność form pozwoli na dotarcie do osób o różnych zainteresowaniach działaniami manualnymi.

 

Szczegółowa ocena wszystkich poprawnych formalnie wniosków oraz protokół z uzasadnieniem wyborów komisji znajduje się TUTAJ i w zakładce Dokumenty na stronie www.strefakultury.pl/mikrogranty.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zwyciężczyniom naboru!

Więcej informacji:

www.wroclaw.pl/mikrogranty

www.strefakultury.pl/mikrogranty

www.facebook.com/mikrogranty  

www.instagram.com/mikro.granty 

 

///

 

Mikrogranty to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia (głównie, choć nie jest to wymóg formalny) mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związanych z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym.

Celem programu jest pomoc w zdobyciu lub rozwój umiejętności niezbędnych do skutecznego wpływu na swoje miasto, prowadzenia oddolnych inicjatyw lokalnych, a także zachęcenie do kreatywnej dyskusji i wymiany poglądów. Ważne jest dla nas wykorzystywanie potencjału funkcjonalno-przestrzennego wrocławskich osiedli do realizacji inicjatyw aktywizujących i więziotwórczych, z naciskiem na aktywizację obszarów położonych poza Starym Miastem.

Program powstał w 2018 roku z połączenia funkcjonujących we Wrocławiu od 2014 roku mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016, prowadzonych przez Biuro Festiwalowe Impart 2016 (obecnie Strefa Kultury Wrocław) oraz działających w 2017 roku Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia prowadzonych przez Fundację Umbrella.

 

p:30062