Grafikwerkstatt: nabór na rezydencję w Dreźnie 2021

Harmonogram

Nabór wniosków: 15.03.2021 - 16.04.2021 Ogłoszenie wyników: 30.04.2021 Ilość miejsc: 1 Rezydencja: 4 tygodnie: 20.09 – 16.10.2021

Miasto Wrocław we współpracy z Miastem Partnerskim Dreznem zapraszają artystów związanych z Wrocławiem i specjalizujących się w grafice warsztatowej do przesyłania zgłoszeń w ramach naboru na rezydencję artystyczną w jednej z najstarszych i najważniejszych pracowni grafiki – Grafikwerkstatt w Dreźnie.

gospodarz: Grafikwerkstatt, Drezno [DE]

rezydencja: wrzesień/październik 2021 (4 tygodnie: 20.09 – 16.10.2021)

miejsca: 1

nabór: 15.03 – 16.04.2021

wyniki: 30.04.2021

Co oferujemy?

– rezydencję w Dreźnie w terminie 20.09-16.10.2021,
– zakwaterowanie w Dreźnie,
– przestrzeń do pracy w Grafikwerkstatt,
– dieta w wysokości 4.500 zł brutto (w tym koszty podróży, zakup materiałów do pracy).

Kogo zapraszamy?

Do udziału w naborze na rezydencję artystyczną w Dreźnie zapraszamy absolwentów uczelni artystycznych specjalizujących się w technice grafiki warsztatowej, mieszkających lub tworzących we Wrocławiu.

Czego wymagamy?

– ukończonych studiów magisterskich na uczelni artystycznej, specjalizacja: grafika warsztatowa,
– znajomości języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
– wykonania jednej pracy, która zostanie przekazana miastom partnerskim prowadzącym wymianę.

Aplikacja

Na aplikację składają się następujące dokumenty:

CV (z zaznaczeniem przeprowadzonych wystaw i projektów artystycznych),
list motywacyjny  (w liście prosimy przedstawić zagadnienia i działania podejmowane w swojej najnowszej pracy artystycznej oraz plan na rezydencję artystyczną w Dreźnie),
portfolio z prezentacją głównych realizacji (maks. 5 różnych przedsięwzięć),
oświadczenie o dyspozycyjności w terminie 20/09 – 16/10/2021,
oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
zgoda na udział w ankiecie badającej opinię artystów na temat polityki kulturalnej prowadzonej przez Miasto Wrocław (fakultatywnie).

Aplikację można złożyć w wersji papierowej (maks. w formacie A4) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego Wrocławia (ul. Bogusławskiego 8-10; sala S4, parter) lub elektronicznej (e-mail: wkl@um.wroc.pl) tytułując kopertę lub wiadomość e–mail: „Rezydencja – Drezno” – Wydział Kultury, najpóźniej do 16 kwietnia 2021 r. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną załączniki należy przekazywać za pośrednictwem serwisów przesyłania plików o dużej objętości np. www.wetransfer.com, a link do zamieszczonych tak materiałów udostępnić w treści wiadomości e–mail wraz z kompletem dokumentów.

Kryteria oceny:

1) zgodność aplikacji z celem naboru,
2) dorobek artystyczny,
3) plan na rezydencję artystyczną w Dreźnie.

Rozstrzygnięcie:

Selekcję zgłoszeń przeprowadzi jury składające się z artystów i pedagogów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, przedstawiciela Strefy Kultury Wrocław oraz reprezentantów Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Kontakt

Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia

Maja Kowalska-Komar: maja.kowalska-komar@um.wroc.pl

Program Strefy Kultury Wrocław AIR Wro

Paulina Maloy: paulina.maloy@strefakultury.pl

Autorką pracy "ŚLADY MIASTA" wykorzystanej w kampanii promocyjnej naboru jest  Maja Dokudowicz.