K.A.I.R. Residency nabór na rezydencję w Koszycach

Harmonogram

Nabór wniosków: 02.09.2020 - 20.09.2020 Ogłoszenie wyników: 28.09.2020 Ilość miejsc: 1 Rezydencja: 2.11 – 20.12.2020 (Koszyce, Słowacja)

NABÓR NA REZYDENCJĘ K.A.I.R. W KOSZYCACH, DEDYKOWANY ARTYSTOM Z WROCŁAWIA I DOLNEGO ŚLĄSKA.

K.A.I.R. Košice Artist in Residence we współpracy z programem rezydencyjnym Strefy Kultury Wrocław AIR Wro zaprasza interdyscyplinarnych artystów wizualnych z Wrocławia i Dolnego Śląska do wzięcia udziału w dwumiesięcznej rezydencji w Koszycach na Słowacji.

Oferta rezydencyjna kieruje uwagę na pojęcie wzajemnych powiązań (z ang. Interconnectedness) człowieka i środowiska, sięgających poza konkretny region, państwo czy narodowość. Koncentruje się również na związku rasy ludzkiej z innymi gatunkami. 

Organizatorzy zachęcają do nadsyłania prac, które zarówno odwołują się do tych kwestii jak i  odpowiadają między innymi na pytania:

W jaki sposób chronić prawa wszystkich gatunków, w tym zwierząt? Co możemy zrobić, aby chronić obecne i przyszłe pokolenia, a jak powinien reagować rząd, instytucje i prawo międzynarodowe?

Wybrany projekt artystyczny może łączyć sztuki wizualne z innymi dziedzinami np. naukami przyrodniczymi, sound artem, nowymi mediami czy performansem. 

Akceptowane będą zgłoszenia artystów/artystek mieszkających, urodzonych, studiujących lub tworzących we Wrocławiu lub na Dolnym Śląsku.

Wybrany artysta/ka otrzyma zakwaterowanie oraz studio w Koszycach we wschodniej Słowacji. Honorarium w wysokości 600,00 EUR miesięcznie, budżet produkcyjny do 200,00 EUR oraz pokrycie kosztów przejazdu z i do Koszyc. Organizatorzy oferują również wsparcie merytoryczne i promocyjne.

 

CZEGO OCZEKUJEMY OD APLIKUJĄCEGO?

– udziału w Open Studios Night w celu przedstawienia się miejscowej publiczności;

– indywidualnej prezentacji lub warsztatów podczas rezydencji;

– końcowej prezentacji/wystawy na zakończenie rezydencji.

 

JAK APLIKOWAĆ?

Aby zgłosić się do projektu, należy przesłać w języku angielskim (w formacie PDF):

– CV;

– portfolio z wybranymi pracami (maksymalnie 10 stron);

– list motywacyjny uzasadniający chęć udziału w naborze wraz pomysły/tematy pracy nad projektem (max. 1 strona).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 września 2020 roku o godz. 23:59. Należy przesłać swoje zgłoszenie drogą mejlową na adres airwro@strefakultury.pl.

 

WAŻNE:

Data rezydencji może ulec zmianie ze względu na zamknięcie granic bądź inne ryzyka wynikające z pandemii COVID-19.

Udział w Naborze jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Wnioskodawcy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Nabór jest częścią programu rezydencyjnego AIR Wro, realizowanego we współpracy z K.A.I.R – Kosice Artist in Residence w ramach działań międzynarodowych Strefy Kultury Wrocław. Projekt finansowany jest ze środków Slovak Art Council oraz Urzędu Miasta Koszyce.

 

KONTAKT:

airwro@strefakultury.pl

 

Prowadzony przez Strefę Kultury Wrocław nabór jest częścią programu rezydencyjnego AIR Wro, wizyt studyjnych i współpracy międzynarodowej, który pozostał we Wrocławiu po roku obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016. AIR Wro ma za zadanie wspierać mobilność i promocję i współpracę międzynarodową twórców, a poprzez to budować i wzmacniać międzynarodowe relacje kulturalne.