Login

Register

Login

Register

Konkurs dla NGO: 1 edycja [2015]

Harmonogram

Nabór wniosków: 01.09.2015 - 30.09.2015 Ogłoszenie wyników: 12.10.2015

Program AIR Wro zaprasza organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne do udziału w konkursie na współorganizację rezydencji artystycznej. Do konkursu zgłaszać można projekty rezydencji artystycznych – działań artystycznych i kulturalnych ze wszystkich dziedzin sztuki, działań edukacyjnych, społecznych oraz innych, które poprzez sztukę, przy użyciu wybranych środków wyrazu, nawiązują do hasła Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – „Przestrzenie dla piękna”, jak i do celów AIR Wro.

Czego oczekujemy?

Do konkursu można zgłaszać projekty rezydencji artystycznych, których realizacja zaplanowana jest we Wrocławiu lub na Dolnym Śląsku i przypada na listopad 2015 roku.

Co proponujemy?

W wyniku konkursu wybrana organizacja pozarządowa lub spółdzielnia socjalna może otrzymać do 20.000 zł na realizację rezydencji artystycznej.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne.

Jak aplikować?

Projekty rezydencji artystycznych można zgłaszać na formularzu wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu i składa się z dwóch części (cz. 1 – opis projektu i cz. 2 – budżet projektu). Wnioski można przesyłać na adres rezydencje@wroclaw2016.pl do 30 września 2015 roku.

1 – 30 września
W tym czasie można przesyłać wnioski do konsultacji lub od razu zgłaszać je do udziału w konkursie.

1 – 12 października
Okres, w którym komisja konkursowa ocenia wnioski zgłoszone do naboru i zaakceptowane do udziału w nim przez koordynatorów AIR Wro. Do kolejnego etapu konkursu – negocjacji – koordynatorzy AIR Wro zaproszą autorów 3 pierwszych, najwyżej ocenionych przez komisję wniosków. W wyniku negocjacji wybrana zostanie jedna organizacja pozarządowa lub spółdzielnia socjalna.

12 października
Ogłoszenie wyników konkursu.

p:8517