Login

Register

Login

Register

Konkurs dla NGO: 2 edycja [2016]

Program AIR Wro zaprasza organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne do udziału w konkursie na współorganizację rezydencji artystycznej. Do konkursu zgłaszać można projekty rezydencji artystycznych – działań artystycznych i kulturalnych ze wszystkich dziedzin sztuki, działań edukacyjnych, społecznych oraz innych, które poprzez sztukę, przy użyciu wybranych środków wyrazu, nawiązują do hasła Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – „Przestrzenie dla piękna”, jak i do celów AIR Wro.

Czego oczekujemy?

Do konkursu można zgłaszać projekty rezydencji artystycznych, których realizacja zaplanowana jest we Wrocławiu lub na Dolnym Śląsku i przypada na okres od 1 kwietnia do 30 września 2016 roku.

Co proponujemy?

W wyniku konkursu dwie wybrane organizacje pozarządowe lub spółdzielnie socjalne mogą otrzymać do 15.000 zł na realizację rezydencji artystycznej.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne.

Jak aplikować?

Projekty rezydencji artystycznych można zgłaszać na formularzu wniosku. Wnioski można przesyłać na adres rezydencje@wroclaw2016.pl do 4 lutego 2016 roku.

4 stycznia – 4 lutego
W tym czasie można przesyłać wnioski do konsultacji lub od razu zgłaszać je do udziału w konkursie.

4 – 29 lutego
Okres, w którym komisja konkursowa ocenia wnioski zgłoszone do naboru i zaakceptowane do udziału w nim przez koordynatorów AIR Wro. Do kolejnego etapu konkursu – negocjacji – koordynatorzy AIR Wro zaproszą autorów 3 pierwszych, najwyżej ocenionych przez komisję wniosków. W wyniku negocjacji wybrane zostaną dwie organizacje pozarządowe lub spółdzielnie socjalne.

11 marca
Ogłoszenie wyników konkursu.

p:8525