Login

Register

Login

Register

Konkurs dla NGO: 4 edycja - specjalna [2016]

Harmonogram

Nabór wniosków: 12.09.2016 - 25.09.2016 Ogłoszenie wyników: 07.10.2016

Program AIR Wro zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz samorządowe instytucje kultury z Wrocławia i Dolnego Śląska do udziału w czwartej, specjalnej edycji konkursu na współorganizację mikrorezydencji artystycznej.

Czego oczekujemy i kogo zapraszamy?

Do konkursu zgłaszać można projekty działań artystycznych, kuratorskich i kulturalnych ze wszystkich dziedzin sztuki, działań edukacyjnych, społecznych oraz innych, które poprzez sztukę i działania kulturotwórcze dążą do zgłębiania tematyki tożsamości miejsca (związanego ze zgłaszanym projektem) i odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnych, bądź proponują realne rozwiązania problemów, z którymi wybrane społeczności się borykają. Istotne jest też nawiązanie do hasła Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016 („Przestrzenie dla piękna”) oraz celów Programu AIR Wro.

Na mikrorezydencje artystyczne można zaprosić (z Polski lub zza granicy) artystę lub grupy artystów, kuratora, grupy kuratorów, kreatora lub grupy kreatorów kultury, a ich pobyt na Dolnym Śląsku służyć powinien ich pracy nad autorskimi projektami, a także wymianie doświadczeń, praktyk, pomysłów i wiedzy oraz nawiązywaniu kontaktów z lokalnym środowiskiem artystycznym. Realizacja zgłaszanych projektów powinna być zaplanowana we Wrocławiu lub na terenie Dolnego Śląska i przypadać na czas między październikiem a listopadem 2016 roku.

Co proponujemy?

W wyniku konkursu wybrana organizacja pozarządowa lub spółdzielnia socjalna może otrzymać do 15.000 zł na realizację mikrorezydencji artystycznej.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne oraz instytucje kultury, dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego.

Jak aplikować?

Projekty rezydencji artystycznych można zgłaszać na formularzu wniosku. Wnioski można przesyłać na adres rezydencje@wroclaw2016.pl do 25 wrzesnia 2016 roku.

12 – 25 września

W tym czasie można przesyłać wnioski do konsultacji lub od razu zgłaszać je do udziału w konkursie.

26 września – 2 października

Okres, w którym komisja konkursowa ocenia wnioski zgłoszone do naboru i zaakceptowane do udziału w nim przez koordynatorów AIR Wro. Do kolejnego etapu konkursu – negocjacji – koordynatorzy AIR Wro zaproszą autorów 3 pierwszych, najwyżej ocenionych przez komisję wniosków. W wyniku negocjacji wybrane zostanie minimum jedna organizacja pozarządowa lub spółdzielnia socjalna.

7 października

Ogłoszenie wyników konkursu.

p:8544