Login

Register

Login

Register

Konkurs dla NGO: 5 edycja [2017]

Harmonogram

Nabór wniosków: 21.07.2017 - 30.11.2017 Ogłoszenie wyników: 18.12.2017

Kim jesteśmy?

AIR Wro to program rezydencji, wizyt studyjnych i współpracy międzynarodowej. Zadaniem AIR Wro jest wsparcie i promocja działań twórców reprezentujących różne dziedziny kultury i sztuki, którzy zainteresowani są współpracą z przedstawicielami lokalnych społeczności i środowisk, a także chętni, aby budować międzynarodowe relacje kulturalne.

Czego oczekujemy?

Do konkursu można zgłaszać projekty ze wszystkich dziedzin kultury i sztuki, związane z działaniami artystycznymi, kuratorskimi, edukacyjnymi i społecznie zaangażowanymi, które przy użyciu formuły rezydencji lub wizyty studyjnej umożliwią realizację aktywności na polu kultury miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich, jak zrównoważony rozwój, ekologia oraz odpowiedzialne zarządzanie zasobami w miastach.

W odniesieniu do konkursu rezydencja i wizyta studyjna rozumiane są jako pobyty przedstawicieli środowisk artystycznych, kulturalnych lub akademickich, a także reprezentantów miejskich i społecznych inicjatyw spoza Dolnego Śląska, które służyć mają pracy nad autorskimi projektami, wymianie doświadczeń, praktyk i wiedzy oraz nawiązywaniu kontaktów.

Kogo zapraszamy?

Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne działające na terenie województwa dolnośląskiego, które planują organizację rezydencji lub wizyt studyjnych w 2018 roku.

Co oferujemy?

Wsparcie merytoryczne, organizacyjne, promocyjne oraz finansowe w kwocie 10.000 złotych brutto.

Jak aplikować?

Projekty można zgłaszać na formularzu wniosku. Wnioski można składać do 30 listopada 2017 roku drogą mailową na adres: rezydencje@wroclaw2016.pl.

21 lipca – 30 listopada

W tym czasie można przesyłać wnioski do konsultacji lub od razu zgłaszać je do udziału w konkursie.

1 – 17 grudnia

Okres, w którym komisja konkursowa ocenia wnioski zgłoszone do naboru i zaakceptowane do udziału w nim przez koordynatorów AIR Wro. W wyniku negocjacji wybrane zostaną dwie organizacje pozarządowe lub spółdzielnie socjalne.

18 grudnia

Ogłoszenie wyników konkursu.

p:8554