Kultura Mobilna 2020

Harmonogram

Nabór wniosków: 25.01.2020 - 15.10.2020 Ogłoszenie wyników: 25.10.2020 Ilość miejsc: - Rezydencja: od 1 marca do 10 grudnia

WSPIERAMY MOBILNOŚĆ ŚRODOWISK TWÓRCZYCH Z WROCŁAWIA I DOLNEGO ŚLĄSKA!

~ OSTATNI NABÓR W TYM ROKU, PRZEŚLIJ SWÓJ WNIOSEK DO 15 PAŹDZIERNIKA ~

KULTURA MOBILNA 2020

Prowadzony od 2017 roku program Kultura Mobilna skierowany jest do twórców kultury z Wrocławia i Dolnego Śląska: artystów, kuratorów, menedżerów, aktywistów, animatorów i badaczy kultury, którzy indywidualnie lub w grupach chcą w tym roku zrealizować swoje projekty za granicą. Aplikować można nie tylko wtedy, gdy planuje się wyjazd w ramach rezydencji lub wizyt studyjnych – do udziału zachęcamy również osoby zamierzające wziąć udział w zagranicznych przeglądach sztuki, festiwalach, konferencjach czy innych wydarzeniach i projektach, dzięki którym będą miały okazję, by rozwijać umiejętności, zaprezentować swoją twórczość i budować relacje z zagranicznymi partnerami.

W przeciwieństwie do poprzednich lat, wnioski do tegorocznej Kultury Mobilnej rozpatrywane będą przez dziesięć miesięcy, a wyniki ogłaszane co dwa miesiące. Propozycje nadesłane między 16 czerwca a 15 sierpnia rozpatrzone zostaną do 25 sierpnia, a wnioski zgłoszone od 16 sierpnia rozpatrzone będą do 25 października.

Zwycięzcy naboru na pokrycie kosztów podróży i/ lub zakwaterowania otrzymają wsparcie finansowe do 3000 złotych brutto. Aplikować mogą wszyscy zainteresowani – bez względu na wiek, wykształcenie czy doświadczenie. Osoba bądź grupa starająca się o wsparcie może złożyć maksymalnie dwa wnioski na raz.

JAK APLIKOWAĆ?

Na wniosek składają się poniższe dokumenty przygotowane w języku polskim lub angielskim:

Wnioski można przesyłać do północy 15 października 2020 roku na adres e-mail: international[at]strefakultury.pl. W czasie trwania naboru pod tym adresem można je też konsultować.

TERMINY:

aplikacje złożone do:

nabór wniosków: 25/01 — 15/10/2020

wyniki: 25/02, 25/04, 25/06, 25/08, 25/10

wyjazdy: 1/03 ­– 10/12/2020

Kultura Mobilna jest jednym z działań międzynarodowych Strefy Kultury Wrocław. Jego zadaniem jest wspieranie mobilności i promowanie twórców z Wrocławia i Dolnego Śląska, a poprzez to budowanie i wzmacnianie międzynarodowych relacji kulturalnych.

KONTAKT:

international[at]strefakultury.pl