Kultura Mobilna 2021

Harmonogram

Nabór wniosków: 01.04.2021 - 15.09.2021 Ogłoszenie wyników: 24.09.2021 Ilość miejsc: Rezydencja: od 1 maja do 10 grudnia

WSPIERAMY MOBILNOŚĆ ŚRODOWISK TWÓRCZYCH Z WROCŁAWIA I DOLNEGO ŚLĄSKA!

Nabór trwa aż sześć miesięcy, a wyniki ogłaszane są co drugi miesiąc! 

KULTURA MOBILNA 2021

Prowadzony od 2017 roku program Kultura Mobilna skierowany jest do twórców kultury z Wrocławia i Dolnego Śląska: artystów, kuratorów, menedżerów, aktywistów, animatorów i badaczy kultury, którzy indywidualnie lub w grupach chcą w tym roku zrealizować swoje projekty za granicą. Aplikować można nie tylko wtedy, gdy planuje się wyjazd w ramach rezydencji lub wizyt studyjnych – do udziału zachęcamy również osoby (lub grupy) zamierzające wziąć udział w zagranicznych przeglądach sztuki, festiwalach, konferencjach czy innych wydarzeniach i projektach, dzięki którym będą miały okazję, by rozwijać umiejętności, zaprezentować swoją twórczość i budować relacje międzynarodowe. Od 2021 roku akceptowane są także aplikacje na wyjazdy sieciujące służące pozyskiwaniu partnerów.

W 2021 roku wnioski do Kultury Mobilnej rozpatrywane będą przez sześć miesięcy, a wyniki ogłaszane co dwa miesiące: w kwietniu, czerwcu i wrześniu. Propozycje nadesłane do 17 kwietnia rozpatrzone zostaną do 26 kwietnia, wnioski zgłoszone od 18 kwietnia rozpatrzone będą do 25 czerwca, a w ostatniej turze, aplikacje przesłane do 15 września rozpatrzone zostaną 24 września.

Zwycięzcy naboru na pokrycie kosztów podróży i/ lub zakwaterowania otrzymają wsparcie finansowe do 3000 złotych brutto. Aplikować mogą wszyscy zainteresowani – bez względu na wykształcenie czy doświadczenie. Osoba bądź grupa starająca się o wsparcie może złożyć maksymalnie dwa wnioski w każdym z naborów.

JAK APLIKOWAĆ?

Wypełnij FORMULARZ ELEKTRONICZNY w języku polskim lub angielskim i złącz w nim poniższe dokumenty:

Wnioski wypełnia się poprzez elektroniczny formularz, który można przesyłać do 15 września 2021 roku. Konsultacje, ewentualne pytania (Q&A) i wątpliwości prosimy przesyłać na adres e–mail: kulturamobilna[at]strefakultury.pl.

TERMINY:

aplikacje złożone do:

ciągły nabór wniosków: 01/04 — 15/09/2021
wyniki: 26/04, 25/06, 24/09 
wyjazdy: 1/05 ­– 10/12/2021

Program Kultura Mobilna jest jednym z działań międzynarodowych Strefy Kultury Wrocław. Jego zadaniem jest wspieranie mobilności i promowanie twórców z Wrocławia i Dolnego Śląska, a poprzez to budowanie i wzmacnianie międzynarodowych relacji kulturalnych.

KONTAKT:

kulturamobilna[at]strefakultury.pl