KULTURA MOBILNA 4.0: program rezydencji i wizyt studyjnych

Harmonogram

Nabór wniosków: 08.01.2018 - 05.02.2018 Ogłoszenie wyników: 12.02.2018 Ilość miejsc: 3 Rezydencja: 16 lutego -14 grudnia 2018

PROGRAM REZYDENCJI I WIZYT STUDYJNYCH

KULTURA MOBILNA

4. EDYCJA

AIR Wro to prowadzony przez Strefę Kultury Wrocław program rezydencji, wizyt studyjnych i współpracy międzynarodowej, który pozostał we Wrocławiu po roku obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016. AIR Wro ma za zadanie wspierać mobilność i promocję działań twórców z Wrocławia i Dolnego Śląska, a poprzez to budować i wzmacniać międzynarodowe relacje kulturalne.

Kultura Mobilna to program rezydencji i wizyt studyjnych prowadzony w ramach AIR Wro. Do udziału w każdym z naborór zaproszeni są artyści, kuratorzy, menedżerowie kultury, dziennikarze, aktywiści, animatorzy i badacze z Dolnego Śląska, którzy w 2018 roku planują wyjazdy na rezydencje i wizyty studyjne. W ramach „Kultury Mobilnej” mogą otrzymać wsparcie finansowe do 2500 złotych na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania.

Jak aplikować?

Na wniosek składają się poniższe dokumenty przygotowane w języku polskim lub angielskim:

  • formularz wniosku;
  • CV;
  • list motywacyjny;
  • rekomendacje potwierdzające zaproszenie na rezydencję lub wizytę studyjną.
Kryteria oceny wniosków:
  • zgodność przedstawionych we Wniosku działań zaplanowanych na czas Rezydencji lub Wizyty Studyjnej z celami Programu AIR Wro i Programu Partnerskiego opisanymi w § 1 Regulaminu (10 punktów);
  • wartość merytoryczna i/lub artystyczna działań przedstawionych we Wniosku oraz ich wpływ na rozwój artystyczny, zawodowy lub naukowy Wnioskodawcy, jak i na promocję jego dorobku na poziomie krajowym i międzynarodowym, w tym m.in. rzeczowe przedstawienie i umotywowanie zaplanowanych na czas Rezydencji lub Wizyty Studyjnej działań, także listy organizatorów, partnerów, innych współtwórców, współrealizatorów i uczestników oraz wykazanie, że działania przedstawione we Wniosku stanowią kontynuację innych aktywności Wnioskodawcy bądź mogą być kontynuowane w przyszłości (20 punktów).

Kryteria oceny wniosków oraz pozostałe zasady naboru znaleźć można w regulaminie (pliki do pobrania). Załącznikiem do regulaminu jest też wzór umowy, którą podpisywać będziemy z wybranymi osobami.

Konsultacje: 
 
11.01, 18.01, 25.01, 1.02, godz. 15:30-17:00 w Barbarze (Świdnicka 8B, Wrocław)

 

Kontakt: berenika.nikodemska@wroclaw2016.pl