Kultura Mobilna 8.0

Harmonogram

Nabór wniosków: 11.02.2019 - 04.03.2019 Ogłoszenie wyników: 13.03.2019 Ilość miejsc: 1 Rezydencja: 18.03-13.12.2019

WSPIERAMY MOBILNOŚĆ ŚRODOWISK TWÓRCZYCH Z WROCŁAWIA I DOLNEGO ŚLĄSKA!

KULTURA MOBILNA

8. EDYCJA

AIR Wro to program rezydencji, wizyt studyjnych i współpracy międzynarodowej, kontynuowany po roku obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w ramach Strefy Kultury Wrocław. AIR Wro ma za zadanie wspierać mobilność i promować działania twórców z Wrocławia i Dolnego Śląska, a poprzez to budować i wzmacniać międzynarodowe relacje kulturalne.

„Kultura Mobilna” to program wsparcia mobilności środowisk twórczych prowadzony w ramach AIR Wro. Do udziału w naborze zaproszeni są artyści, kuratorzy, menedżerowie kultury, dziennikarze, aktywiści, animatorzy i badacze z Dolnego Śląska, którzy indywidualnie lub w grupach planują w 2019 roku realizację projektów za granicą, nie tylko w ramach rezydencji i wizyt studyjnych, ale też festiwali, przeglądów sztuki i konferencji czy w formie koncertów, spektakli, wystaw i warsztatów. Wybrane w wyniku naboru osoby lub grupy otrzymają wsparcie finansowe do 3000 złotych na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania.

Jak aplikować? Na wniosek składają się poniższe dokumenty przygotowane w języku polskim lub angielskim:

Formularz wniosku, regulamin naboru oraz pozostałe dokumenty znajdują się na stronie strefakultury.pl/AIRWro w zakładce NABORY. Wnioski można przesyłać do 4 marca (do północy) 2019 roku na adres e-mail: airwro@strefakultury.pl.

TERMINY

nabór wniosków: 11.02-4.03.19

wyniki: 13.03.19

wyjazdy: 18.03-13.12.19

konsultacje: 15.02, 22.02 oraz 1.03 w godz. 16:00-18:00 w Recepcji (Podwórko Ruska 46, Wrocław)

KONTAKT

Berenika Nikodemska: berenika.nikodemska@strefakultury.pl

W kampanii promocyjnej wykorzystaliśmy zdjęcia autorstwa Agnieszki Gotowały.