Nabór na rezydencję w Valletcie dla artystów i kuratorów związanych z nowymi mediami, fotografią, performensem oraz dźwiękiem [2018]

Partner

Blitz

Pliki do pobrania

Regulamin Przewodnik Umowa Plakat

Harmonogram

Nabór wniosków: 02.11.2017 - 08.01.2018 Ogłoszenie wyników: 31.01.2018 Ilość miejsc: 1 Rezydencja: kwiecień 2018 [4 tygodnie]

Program Rezydencji Artystycznych AIR Wro i Blitz wspólnie ogłaszają nabór na rezydencję na Malcie dla przedstawicieli środowisk kulturalnych, artystycznych i kreatywnych z Wrocławia i Dolnego Śląska zainteresowanych szeroko rozumianą przestrzenią publiczną. Nabór ten w szczególności skierowany jest do artystów i kuratorów związanych z nowymi mediami, fotografią, performensem oraz dźwiękiem.

Kim jesteśmy?

Program Rezydencji Artystycznych AIR Wro to program prowadzony przez Biuro Wrocław 2016, które kontynuuje swoją działalność po roku obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016. Zadaniem AIR Wro jest wsparcie i promocja działań twórców reprezentujących różne dziedziny kultury i sztuki, którzy zainteresowani są współpracą z przedstawicielami lokalnych społeczności i środowisk, a także chętni, aby budować międzynarodowe relacje kulturalne.

Od 2017 roku AIR Wro dedykuje swoje działania współczesnej kulturze, społeczności i tożsamości miejskiej – miejskości definiowanej jako zbiór cech, zagadnień i zadań związanych z danym miastem, ale też miastem pojmowanym jako przestrzeń wspólna – wspólnie określana, stwarzana i budowana. Pojęcie miasta stanowić ma punkt wyjścia do działań związanych z badaniem i analizą współczesnych miast, diagnozą i refleksją nad ich kondycją oraz stopniem świadomości społecznej i obywatelskiej ich mieszkańców, ich zaangażowaniem i uczestnictwem w miejskich przedsięwzięciach i inicjatywach, poczuciem współodpowiedzialności za dzieloną przestrzeń – rozumianą jako sfera publiczna, a jednocześnie wspólnota mieszkańców.

Opis rezydencji:

Blitz jest programem rezydencji artystycznych. Powstał w celu ułatwienia i wsparcia wieloletniej wymiany międzynarodowej, która wzmocnić ma środowisko twórcze na Malcie. Na rezydencje zapraszani są głównie artyści pracujący w obszarze mediów, filmu, fotografii, performensu, działań dźwiękowych i platform cyfrowych. W zależności od charakteru projektu zaproszonego artysty, rezydencja może zakończyć się prezentacją, artist talkiem, performensem lub wystawą.

Jak aplikować?

Na aplikację składają się CV, portfolio oraz list motywacyjny. Wszystkie dokumenty powinny zostać przygotowane w języku angielskim. Wnioski można składać do 8.01.2018 roku drogą mailową na adres: rezydencje@wroclaw2016.pl. W temacie wiadomości należy wpisać imię i nazwisko oraz „BLITZ”.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego.

Kontakt: krzysztof.bielaszka@wroclaw2016.pl