Login

Register

Login

Register

Impart

Impart to jedno z najstarszych miejsc na kulturalnej mapie Wrocławia, cieszące się rozpoznawalnością i szacunkiem wrocławskiej widowni. Ze względu na świetną akustykę we wszystkich swoich salach, pełne wyposażenie techniki scenicznej, profesjonalną obsługę i swój niepowtarzalny retro klimat – stanowi doskonałe miejsce dla wydarzeń prezentujących zarówno sztukę nowoczesną, jak i tę w duchu tradycyjnym.

Poniżej przedstawiamy krótkie opisy poszczególnych przestrzeni Impartu. Dzięki nim łatwiej określą Państwo, która z nich najbardziej odpowiada na potrzeby konkretnego przedsięwzięcia.

Sala teatralna oferuje 567 miejsc siedzących (w tym 96 na balkonie), scenę o powierzchni około 150 m2 z wyciągami ręcznymi, pełnym czarnym okotarowaniem, nagłośnieniem oraz oświetleniem scenicznym. Do sali przynależy 6 garderób z węzłem sanitarnym.

Sala kameralna z widownią do 200 miejsc siedzących i możliwością dowolnej konfiguracji jej ustawienia, sceną o powierzchni około 50 m2, stałymi konstrukcjami do podwieszeń i pełnym czarnym okotarowaniem. Przy sali znajdują się 2 garderoby.

Galeria o powierzchni około 200 m2 to doskonała przestrzeń wystawiennicza ze ścianami ekspozycyjnymi i systemem zawieszeń, reflektorami oświetlającymi oraz systemem nagłośnieniowym.

2 sale prób o powierzchni 100 m2 i 70 m2.

Ponadto na wyposażeniu Impartu znajdują się fortepian akustyczny YAMAHA C-3 oraz  fortepian elektroniczny YAMAHA Grand Touch GT-2.

Sale Impartu stanowią niezwykle ciekawą przestrzeń, która przy każdym organizowanym w niej wydarzeniu zapełnia się do ostatniego z miejsc. Impart jest idealny na organizację każdego rodzaju eventu: od dużego koncertu, poprzez wystawę sztuki, aż do kameralnych warsztatów dla mniejszej grupy osób. Nasi pracownicy zawsze służą pomocą przy organizacji każdego z wydarzeń.

Na wszelkie Państwa pytania odpowiemy pod adresem mailowym wynajem@strefakultury.pl. Zapraszamy również do przysłania na ten sam adres gotowego formularza wynajmu (do pobrania poniżej). Na jego bazie przygotujemy dla Państwa spersonalizowaną ofertę.

Regulamin najmu sal i pomieszczeń

Formularz - wynajem przestrzeni

  Polityka prywtaności:


  1. Przetwarzanie danych zawartych w formularzu przez SKW prowadzone jest wyłącznie w celu realizacji umowy/usługi na czas ich obowiązywania, a po ich rozwiązaniu lub zakończeniu, wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez SKW czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO), albo też na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) na czas i w zakresie w jakim jej udzielono,
  2. administratorem Pani/a danych osobowych jest samorządowa instytucja kultury pod nazwą Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B, wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadającej NIP 899-273-65-81 oraz REGON 021907583 (zwana dalej: SKW lub Instytucja). Dane te będą przetwarzane w siedzibie administratora we Wrocławiu (50-067), przy ul. Świdnickiej 8B, lub podmiotów działających na jej zlecenie przy realizacji celu przetwarzania.
  3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi do organu nadzorczego (na dzień podpisania niniejszego oświadczenia: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a w przypadku, gdy przetwarzanie następuje na podstawie Pani/a zgody - prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym zastrzeżeniem, że podanie danych zawartych formularzu subskrypcji jest warunkiem koniecznym do realizacji na Państwa rzecz subskrybowanej usługi.
  4. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, SKW będzie miała prawo do przetwarzania Pani/a danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez SKW czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO).
  5. SKW w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nią przy realizacji celu przetwarzania ( np. usługi) . Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz SKW.
  6. Z przysługujących Pani/u wobec Administratora danych uprawnień może skorzystać Pan/ Pani w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@strefakultury.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod numerem telefonu +48 71 712 75 75 Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze Strony SKW: Piotr Stasiak, e-mail: sekretariat@strefakultury.pl, numer telefonu: +48 71 712 75 75.
  7. SKW informuje Panią/Pana również, że Pani/a dane nie będą podlegały procesowi profilowana. Jedyne dane, które podlegają profilowaniu to dane użytkowników serwisów internetowych SKW, które podlegają profilowaniu na zasadach wskazanych w Polityce prywatności tych Serwisów.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych znajdą Państwo w naszej uaktualnionej do nowych przepisów Polityce prywatności

  p:1665