Login

Register

Login

Register

16.02.2021 Wtorek

Miasto jest wasze – za nami kolejny nabór do Mikrograntów dla osób fizycznych i grup nieformalnych!

Zakończyła się pierwsza w tym roku odsłona Mikrograntów dla pełnoletnich wrocławian i wrocławianek. Od 1 do 15 lutego zgłosiliście do nas aż 107 propozycji na oddolne, lokalne działania w całym mieście. Jakie projekty zostaną wybrane w pierwszym w tym roku naborze? O tym zadecyduje dziesiątka jurorów i jurorek, którzy ocenią zgłoszone pomysły. Wyniki ich pracy poznamy 12 marca!

Nabór do Edycji 25. Mikrograntów dla pełnoletnich osób fizycznych (również tych prowadzących działalność gospodarczą) oraz grup nieformalnych trwał od 1 do 15 lutego. W tym czasie czekaliśmy na wasze propozycje inicjatyw dla jednej z dawnych wrocławskich dzielnic – Fabrycznej, Krzyków, Psiego Pola i Śródmieścia. Przez ostatni miesiąc zachęcaliśmy was do zgłaszania pomysłów na działania z zakresu animacji, rekreacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związane z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym. W zależności od typów działań i narzędzi, z których w nich skorzystacie, umożliwimy wam realizację projektów zdalnie, hybrydowo lub na żywo! Na realizację wiosenno-letnich inicjatyw będzie mieć czas do 31 sierpnia.

Tyle projektów w całym mieście!

Wasze zaangażowanie po raz kolejny nie zawiodło! Do 15 lutego zgłoszonych zostało aż 107 pomysłów na działania w całym mieście! Inicjatywy weryfikujemy teraz formalnie, a następnie przekazujemy do dwuetapowej oceny zewnętrznych, niezależnych czterech komisji.

Kto i jak oceni pomysły

W skład każdej z nich wchodzi czworo jurorów reprezentujących: Strefę Kultury Wrocław, lokalne NGO-sy, jednostki budżetowe Gminy Wrocław, środowiska Rad Osiedli, pozarządowe, naukowe oraz realizatorów projektów w ramach naszego programu w latach 2014-2020. Dwójka jurorek jest stała w każdej z komisji, a pozostałe dwie zmieniają się w zależności od obszaru, w którym został złożony wniosek.

Na początku komisje oceniają wszystkie złożone w naborze propozycje w formularzu internetowym. Następnie, podczas spotkań na żywo wspólnie ocenią 50% pomysłów najwyżej punktowanych w pierwszym etapie.

Wyniki i 14 zwycięskich inicjatyw poznamy 12 marca. Nowe projekty z czterech obszarów otrzymają od nas nie tylko wsparcie finansowe (do 5 tysięcy złotych brutto), lecz także pomoc w kwestiach administracyjnych, organizacyjnych, księgowych, prawnych, promocyjnych i logistycznych.

Poznajcie jurorów i jurorki

W Edycji 25. w skład czterech komisji wchodzą jurorki i jurorzy, którzy zgodnie z regulaminem pracy komisji ocenią wszystkie wasze projekty:

Ilona Zakowicz
Kulturoznawczyni i pedagożka, absolwentka studiów III stopnia na UWr. Jest nauczycielką akademicką, edukatorką osób starszych, popularyzatorką wiedzy gerontologicznej, członkinią i liderką międzynarodowych zespołów projektowych i badawczych, autorką programów szkoleń, warsztatów, gier o charakterze edukacyjnym oraz 30 publikacji naukowych z zakresu andragogiki, gerontologii i szkolnictwa wyższego, a także kilkudziesięciu artykułów popularnonaukowych. Koordynatorka i inicjatorka działań społecznych, członkini komitetów naukowych i redakcyjnych wydawnictw naukowych. Interesuje się m.in. andragogiką, polityką senioralną, a także innowacjami w edukacji dorosłych. Od ponad 10 lat działa na rzecz osób starszych. Obecnie związana z Fundacją Opieka i Troska, gdzie jako kierowniczka ds. społecznych zaangażowana jest m.in. w managerowanie Centrum Aktywności Lokalnej Psie Pole Zawidawie.

Joanna Panciuchin
Kulturoznawczyni, doktorantka Studiów Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studiów Doktoranckich z Pedagogiki w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Prowadziła badania naukowe na temat oddolnych sposobów przekształcania przestrzeni miejskiej w Polsce, Ukrainie i Rosji. Współpracowała m.in. z Fundacją OPEN MIND, Fundacją BLIK, Biurem Festiwalowym Impart 2016. Obecnie pracuje w Strefie Kultury Wrocław, gdzie współtworzy program „Sąsiadujemy” oraz program działań merytorycznych Barbary.

Śródmieście

Katarzyna Kajdanek
Socjolożka miasta, profesor nadzwyczajna w Zakładzie Socjologii Miasta i Wsi Uniwersytetu Wrocławskiego. Badawczo zajmuje się przejawami procesu urbanizacji –ostatnio powrotami z osiedli podmiejskich do miasta i odrodzeniem wsi na ziemi kłodzkiej, a także kwestiami tożsamości regionalnej i lokalnej. Jest aktywna na polu stosowanych nauk społecznych – współtworzyła projekt ewaluacji społecznego oddziaływania ESK Wrocław 2016, przygotowywała raport Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017, 2014 i 2010, wspiera badawczo procesy rewitalizacji (min. we Wrocławiu, Lesznie, Słupsku).

Anna Jurkowska
Urbanistka, absolwentka Politechniki Wrocławskiej. Od lat silnie związana ze społecznością lokalną -  od ponad 20 lat mieszka na Ołbinie. W 2016 roku dołączyła do Stowarzyszenia Żółty Parasol. Początkowo jako wolontariusz włączyła się w działania Klubu Seniora. Brała udział w organizacji Centrum Informacji Kulturalnej i Biblioteki Sąsiedzkiej w Ołbińskim Centrum Aktywności Lokalnej. Pracowała jako koordynator administracyjny w projekcie realizowanym wspólnie ze Strefą Kultury Wrocław – Sąsiadujemy. Przez cały czas pracy w Stowarzyszeniu włącza się we wszelkie działania mające na celu aktywizację lokalnej społeczności, zwłaszcza seniorów. Od stycznia 2020 koordynatorka Klubu Seniora Żółty Parasol. W swojej pracy z seniorami skupia się na aktywizacji poznawczej i społecznej oraz umożliwienia im dostępu do nowych technologii cyfrowych. Od 2019 uczestniczy w projekcie wsparcia procesów konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Wrocław i współorganizowanych przez organizacje pozarządowe.

Psie Pole

Robert Skrzypczyński
Pracownik naukowy Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego) i doktorant Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych). W swojej pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim kwestią zaopatrzenia miast i innych jednostek osadniczych w podstawowe zasoby – żywność, wodę, energię – w ramach koncepcji dewzrostu (degrowth). Jednocześnie interesuje się rolą partycypacją społeczeństwa i oddolnymi inicjatywami w procesie transformacji w kierunku takiego systemu zarządzania zasobami, który z jednej strony zapewni ludziom i zwierzętom pozaludzkim możliwość dobrego życia, a z drugiej nie będzie przekraczał biofizycznych ograniczeń planety. Autor i współautor siedmiu publikacji naukowych, w tym współredaktor jednej monografii. Współpracownik Fundacji Uniwersytet Dzieci, w latach 2016-2019 pracownik Instytutu Rozwoju Terytorialnego, a w kadencji 2017-2019 członek Rady ds. Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego przy Prezydencie Wrocławia. Wieloletni mieszkaniec Karłowic.

Karolina Leontowicz
Producentka wydarzeń kulturalnych, animatorka kultury; inicjatorka, kuratorka programowa i główna producentka festiwalu Feminatywa Polsko-Ukraińska. Organizatorka wielu spotkań literackich – polskich i zagranicznych. Przez dwie edycje współtworzyła festiwal Miesiąc Spotkań Autorskich (w roku 2018 i 2019). Na co dzień związana z Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu – Centrum Biblioteczno-Kulturalnym FAMA. Odpowiada za linię literacką i filmową działalności Centrum oraz projekty aktywizujące społeczność lokalną Psiego Pola.

Krzyki

Michał Rypel
We Wrocławiu mieszka od ponad 6 lat, z czego od dwóch z radością trzyma się Księża Małego. Na osiedlu współdziała z sąsiadami i sąsiadkami, organizując działania kulturalne, w tym dwie edycje współorganizowanego z Mikrograntami projektu „Muzyczna Jesień na Księżu”. W życiu ceni psy, muzykę, kuchnię roślinną i dobre czasopisma. Na co dzień zajmuje się reklamą i komunikacją, a we wtorki i w piątki można go usłyszeć we wrocławskim Radiu LUZ.

Paulina Popiół
Absolwentka politologii oraz dziennikarstwa, specjalistka ds. Public Relations. Swoją przygodę z PR zaczęła od agencji PR, następnie pracowała w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego, gdzie odpowiadała za kontakt z mediami oraz social media. Pracuje jako specjalistka ds. promocji i kontaktów z mediami w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach. Tworzyła strategie PR, odpowiadała za nawiązywanie współpracy patronackiej, koordynowała współpracę z mediami i kontakt z firmami outdoorowymi dla wielu organizacji pozarządowych, m.in. przez wiele lat współpracowała z Fundacją Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT. Z ramienia Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich odpowiadała za promocję projektu Ruch Miasta – plan mobilności dla Wrocławia, w 2019 przygotowała strategię oraz odpowiadała za promocję Triennale Rysunku Wrocław 2019 organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Od 2020 roku współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym Wrocław, z którym współorganizuje Bass&Beat Festival.

Fabryczna

Ryszard Kessler
Z wykształcenia jest politologiem. Od 2000 do 2012 roku pracował jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. Do 2016 roku pełnił funkcję redaktora portalu DOKiS.pl – Dolnośląska Kultura i Sztuka. Jest przewodniczącym Rady Osiedla Gajowice.

Anna Lewińska
Magister kulturoznawstwa, filolożka słowiańska, prezeska Fundacji Ważka. Animatorka i badaczka terenowa. Interesuje się mikrohistoriami związanymi z małymi miasteczkami i wsiami Dolnego Śląska, historiami życia i tożsamością współczesnych dolnoślązaków. Autorka wielu projektów kulturalnych, społecznych i badawczych.  Archiwistka społeczna, twórczyni AS-ów: Dolnoślaskie Archiwum Społeczne, Leśnickie Archiwum Społeczne, konsultantka z zakresu tworzenia archiwów społecznych. Współautorka płyt z muzyką tradycyjną, zeszytów ćwiczeń z zakresu edukacji regionalnej, gier i przewodników związanych z lokalnym dziedzictwem. Od 2018 r. pracowniczka Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu, gdzie aktywnie działa na rzecz osiedlowej społeczności lokalnej. Prywatnie cyklistka i mama Juliana.

Komisje już za moment przystępują do oceniania, a my trzymamy kciuki za wszystkie pomysły!

Wszystkie aktualności o Mikrograntach oraz oczywiście wyniki znajdziecie: TUTAJ i na Facebooku Mikrograntów.

Zarządzenie Dyrektora SKW: Powołanie Komisji oraz Regulamin pracy Komisji przeczytacie TUTAJ

Do zobaczenia w mieście!

Znajdziecie nas też na:

www.wroclaw.pl/mikrogranty
www.facebook.com/mikrogranty
www.instagram.com/mikro.granty

- Czytaj także

p:36384