Login
Register

Login
Register

18.09.2018 Wtorek

59 projektów w naborze do Edycji 18. Mikrograntów

Zakończyliśmy już nabór na jesienno-zimowe działania w mieście. Do Edycji 18. Mikrograntów zgłoszono 59 wniosków. Cztery czteroosobowe komisje ocenią i wybiorą dziewięć najlepszych projektów. Wyniki ogłosimy do 5 października.

Dzięki wrześniowemu naborowi chcieliśmy Was zachęcić do wspólnego działania, spędzania czasu z sąsiadami (zarówno tymi z podwórka, jak z i tym mieszkającymi nieco dalej) oraz do opowiedzenia „swojego Wrocławia”, swoich wrocławskich mikrohistorii. Zaprosiliśmy wrocławian (pełnoletnie osoby fizyczne, także te prowadzące działalność gospodarczą, oraz grupy nieformalne) do realizacji we współpracy ze Strefą Kultury Wrocław swoich pomysłów na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związanych z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym.

W październiku przekonamy się, które ze zgłoszonych „wrocławkich opowieści” poświęconych mniej i bardziej znanym miejscom, ludziom, utworom litreackim, architekturą itd. otrzymają nie tylko wsparcie finansowe (do 5000 PLN brutto), ale także także pomoc w kwestiach administracyjnych, organizacyjnych, prawnych, promocyjnych i logistycznych. Z 59 projektów złożonych przez mieszkańców czterech terenów administracyjnych – Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Śródmieście – dziewięć komisje wybiorą dziewięć. W skład każdej z komisji wchodzi czworo jurorów reprezentujących: Strefę Kultury Wrocław, Jednostki Budżetowe Gminy Wrocław, środowiska Rad Osiedli, pozarządowe oraz realizatorów projektów w ramach Programu w roku 2014-2017, przy czym dwoje jurorów jest stałych w każdej z komisji, a dwoje zmienia się w zależności od obszaru, w którym został złożony wniosek.

Członkowie komisji zbiorą się i ponownie dokonają oceny 50% najwyżej ocenionych w pierwszym etapie pomysłów. Wyniki i dziewięć zwycięskich projektów – trzy z obszaru Krzyków i po dwa z Fabrycznej, Śródmieścia i Psiego Pola, ogłosimy do 5 października.

W Edycji 18. – specjalnej w skład czterech komisji wchodzą stałe jurorki, które ocenią wszystkie Wasze projekty –
Magdalena Klich-Kozłowska oraz Lidia Kalinowska. W komisjach zasiądą również: Katarzyna Kobierska, Monika Brodzka, (Fabryczna), Karolina Patrzałek, Justyna Osadnik (Krzyki), Anna Kąkalec, Paweł Kierakowicz (Psie Pole), Joanna Kamecka, Joanna Wysoczańska (Śródmieście).

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę Mikrograntów.

- Czytaj także

Popularne wydarzenia

Zobacz więcej
31.05.2019

Muzyczny Dzień Sąsiada

Ołbin, skwer Ludzi ze Znakiem P |
Brochów, ul. Polna |
Przedmieście Oławskie, ul. Hercena |
Kleczków, róg ulic Zegadłowicza i Kraszewskiego
Zobacz na mapie
14.0615.06.2019

WROsound 2019

Zobacz na mapie
15.06.2019

Sąsiedzkie spacery: Ołbin

Zbiórka pod pomnikiem papieża Jana XXIII (ul. Św. Marcina, obok pl. Bema) Zobacz na mapie
21.06.2019

Pink Mama Theatre – „Fashion” – spektakl

Impart
Mazowiecka 17
50-412
Zobacz na mapie
p:12968