Login

Register

Login

Register

16.05.2019 Czwartek

70 pomysłów na plenerowe działania z Mikrograntami. Kto wybierze zwycięzców i zwyciężczynie?

Za nami drugi w tym roku nabór – do Edycji 20. Mikrograntów dla osób fizycznych i grup nieformalnych. Zgłosiliście do nas 70 wniosków na  plenerowe inicjatywy w całym mieście! Cztery czteroosobowe komisje ocenią i wybiorą 10 najlepszych projektów. Wyniki ogłosimy najpóźniej 7 czerwca.

Od 1 do 15 maja, w ramach ścieżki dla osób fizycznych i grup nieformalnych oraz Edycji 20. zachęcałyśmy Was (czyli pełnoletnie osoby fizyczne, także te prowadzące działalność gospodarczą, oraz grupy nieformalne) do składania pomysłów na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związanych z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz innymi o charakterze kulturotwórczym.

W czerwcu poznamy Wasze zwycięskie inicjatywy ulokowane na otwartych przestrzeniach – w parkach, zieleńcach, na skwerach, podwórkach, wałach czy ogródkach! Wybrane projekty z czterech obszarów (Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Śródmieście) otrzymają od nas nie tylko wsparcie finansowe (do 5 tysięcy złotych brutto), lecz także pomoc w kwestiach administracyjnych, organizacyjnych, księgowych, prawnych, promocyjnych i logistycznych.

Złożyliście do nas 70 projektów, które weryfikujemy formalnie, a następnie przekazujemy do dwuetapowej oceny zewnętrznych, niezależnych czterech komisji. W skład każdej z komisji wchodzi po 4 jurorów reprezentujących: Strefę Kultury Wrocław, Fundację Umbrella, Jednostki Budżetowe Gminy Wrocław, środowiska Rad Osiedli, organizacje pozarządowe oraz realizatorów projektów w ramach naszego programu w latach 2014-2018, przy czym dwóch jurorów jest stałych w każdej z komisji, a dwóch z nich zmienia się w zależności od obszaru, w którym został złożony wniosek.


Podczas czerwcowych spotkań członkowie komisji zbiorą się i ponownie dokonają oceny 50% najwyżej ocenionych w pierwszym etapie pomysłów. Wyniki i 10 zwycięskich projektów, po 3 z obszaru Krzyków i Fabrycznej oraz po 2 z obszaru Śródmieścia i Psiego Pola ogłosimy do 7 czerwca!

W Edycji 20. w skład 4 komisji wchodzą:

  •  nasze dwie stałe jurorki, które ocenią wszystkie Wasze projekty:

Paulina Olejniczak-Brząkała - socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, pracuje w Zespole ds. Konsultacji Społecznych w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu. Specjalizuje się w socjologii miasta i socjologii społeczności lokalnych. Wyniki swoich badań publikowała m.in. w Przestrzeni Społecznej, Konwersatoriach Wiedzy o Mieście, czy Folia Sociologica. Obszary jej zainteresowań są dość zróżnicowane: od socjologii jakościowej, pracy socjalnej po partycypację społeczną. Obecnie zajmuje się dociekaniami związanymi ze społecznym doświadczaniem rewitalizowanej przestrzeni wrocławskiego osiedla Nadodrze.  Prywatnie miłośniczka zespołu Queen oraz małych i wielkich podróży.

Agata Brzezińska - fundatorka i prezeska Fundacji Aquila. Wrocławianka od 12 lat zawodowo związana z działaniami na rzecz ochrony przyrody w Polsce. Specjalistka prawa ochrony środowiska. Edukatorka, która prowadziła warsztaty na temat funkcji przyrodniczo-kulturowych drzew, funkcji drzew w krajobrazie rolniczym, zmian klimatycznych, zanieczyszczeń powietrza, ich skutków oraz sposobów zapobiegania, recyklingu oraz upcyklingu. CEO w spółce „Via Naturae” zajmującej się ocenami oddziaływania na środowisko.

  • dla obszaru Fabryczna:

Sylwia Świerczyńska - ukończyła pedagogikę, studia podyplomowe z zakresu komunikacji marketingowej, ma certyfikat księgowej. Z kulturą związana od parunastu lat, jako pracownik administracyjno-finansowy, obecnie kierownik biura ODA Firlej. W ostatnim czasie zaangażowana w społeczne projekty i działania miejskie. Koordynator w programach dotacyjnych NCK  Dom Kultury + oraz Zaproś nas do siebie.

Agnieszka Wywrot - aktywistka feministyczna, prawniczka, urzędniczka samorządowa. Aktualnie koordynuje jedno z zadań Gminy Wrocław we Wrocławskim Centrum Integracji. Współpracowała z Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszeniem Intro oraz Radą Osiedla Ołbin, prowadząc tam konsultacje prawne. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz absolwentka m.in. kursu nt. praw człowieka organizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Akademii Mikrograntów organizowanej przez Strefę Kultury Wrocław. Pomysłodawczyni i współrealizatorka 4 projektów społecznych realizowanych we Wrocławiu, we współpracy z Dolnośląskim Funduszem Małych Inicjatyw, Strefą Kultury Wrocław i Centrum Historii Zajezdnia. Prywatnie pasjonatka historii, a zwłaszcza herstorii, propagatorka idei siostrzeństwa, weganka.

  • dla obszaru Krzyki:

Agnieszka Imiela-Sikora - z wykształcenia nauczycielka, od lat pracująca jako menedżerka kultury, kierowniczka Fundacji Bente Kahan, producentka imprez kulturalnych (m.in. festiwalu WROCloveUKRAINA, PPA), tłumaczka. Z zamiłowania społeczniczka – wiceprezeska Akcji Miasto, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Przedmieście Oławskie i członkini Społecznej Rady ds. Polityki Rowerowej przy Prezydencie Wrocławia. Na co dzień z pasją fotografuje swoją praco-drogę, a w czasie wolnym podróżuje śladami zapominanych kultur i miejsc.

Mateusz Hertman - absolwent ogrodnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Od 2017 roku radny Osiedla Powstańców Śląskich i przewodniczący Komisji Środowiska. Od zeszłego roku przewodniczący Stowarzyszenia Ochrony Drzew "miastoDrzew". Asystent wrocławskiej artystki neoawangardowej Natalii LL.

  • dla obszaru Psie Pole:

Tadeusz Mincer - filozof i kulturoznawca, związany z wrocławską Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich, gdzie jest odpowiedzialny za realizację konsultacji społecznych oraz projektów edukacyjnych, radny Osiedla Psie Pole-Zawidawie.

Beata Skorupa - inżynier z zawodu, z zamiłowania społecznik. Wieloletnia Radna osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów. Współzałożycielka „Stowarzyszenia Grupa z Pasją”, twórczyni projektów performatywnych w ramach ESK Wrocław 2016, związana z „Rewirem Twórczym Swojczycka 118”.  Liderka zwycięskich projektów WBO od roku 2013 do 2017. Prywatnie mama, pasjonatka dobrej książki.

  • dla obszaru Śródmieście:

Inez Kurzacz - rocznik ’91, streetworkerka, współpracująca z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta. Od początku działalności ściśle związana z MiserArt – strefą kreatywną w labiryncie wykluczenia. Andragog, kiedyś pracująca z dziećmi, obecnie głównie  z ludźmi w kryzysie bezdomności. W pracy najczęściej robi kilka rzeczy jednocześnie – zarządza zespołem i panuje nad fakturami, koordynuje projekt i gotuje obiad, odbiera telefony i odpisuje na maile. Najlepiej czuje się na „drugim planie”. Jak nie zapisze czegoś w kalendarzu, to na pewno o tym zapomni, ale na szczęście na saunie wszystko sobie przypomina!

Arkadiusz Wierzba - polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował również filozofię (PAT) oraz informatykę stosowaną (UEK). Współpracuje z Fundacją EkoRozwoju oraz Stowarzyszeniem EKO-UNIA przy projektach związanych m.in. z problematyką zrównoważonego rozwoju, globalnych zależności, praw człowieka i praw zwierząt. Edukator i trener związany z EkoCentrum Wrocław i Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. Aktywista Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. Mieszka we Wrocławiu, na granicy Nadodrza i Karłowic. Zapalony rowerzysta.

Warsztaty ogrodnicze, majsterkowanie na świeżym powietrzu, plenerowe kino połączone z sąsiedzką kolacją, wspólne muzykowanie czy potańcówki międzypokoleniowe - na jakie pomysły wpadli mieszkańcy naszego miasta? O tym które z inicjatyw już wkrótce odbędą się we Wrocławiu zadecydują członkowie i członkinie tych czterech komisji.

Trzymamy kciuki za wszystkie pomysły!

 

Wszystkie aktualności znajdziecie: T U T A J i na FB Mikrograntów

Do zobaczenia w mieście!

 

W załączniku:

- Zarządzenie Dyrektora SKW_Powołanie Komisji oraz Regulamin pracy Komisji_Edycja 20._Mikrogranty


Znajdziecie nas też na:
www.wroclaw.pl/mikrogranty 
www.instagram.com/mikro.granty 

 

///

Mikrogranty to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia (głównie, choć nie jest to wymóg formalny) mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związanych z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym.

Celem programu jest umożliwienie zdobycia i rozwój umiejętności niezbędnych do skutecznego wpływu na swoje miasto, prowadzenia oddolnych inicjatyw z sąsiadami, a także zachęcenie do kreatywnej dyskusji i wymiany poglądów. Ważne jest dla nas wykorzystywanie potencjału funkcjonalno-przestrzennego wrocławskich osiedli do realizacji inicjatyw aktywizujących i więziotwórczych, z naciskiem na aktywizację obszarów położonych poza Starym Miastem.

Mikrogranty to też liczne działania edukacyjne. W 2019 roku możecie wziąć udział w weekendowych Warsztatach Mikrograntów i trzymiesięcznym cyklu Akademia Mikrograntów 4.

Program powstał w 2018 roku z połączenia funkcjonujących we Wrocławiu od 2014 roku mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016, prowadzonych przez Biuro Festiwalowe Impart 2016 oraz działających w 2017 roku Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia prowadzonych przez Fundację Umbrella.

 

- Czytaj także

p:18451