Login

Register

Login

Register

18.05.2020 Poniedziałek

89 inicjatyw w wyjątkowym, drugim w tym roku naborze do Mikrograntów! Poznajcie jurorów i jurorki!

Za nami kolejna w tym roku odsłona Mikrograntów dla pełnoletnich wrocławian i wrocławianek. Do wyjątkowej ze względu na sytuację pandemii Edycji 23. spłynęło aż 89 pomysłów na projekty pozwalające nam wspólnie patrzeć z optymizmem w przyszłość i szykować się na lepsze jutro! Cztery komisje do 8 czerwca wybiorą 15 zwycięskich inicjatyw.

Od 1 do 15 maja czekaliśmy na wasze, czyli pełnoletnich osób fizycznych (również tych prowadzących działalność gospodarczą) oraz grup nieformalnych propozycje inicjatyw w jednej z dawnych wrocławskich dzielnic – Fabrycznej, Krzykach, Psim Polu i Śródmieściu. Mimo pandemii, zachęcaliśmy was byście zgłaszali pomysły na działania z zakresu animacji, rekreacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związane z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym.

Sytuacja, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, wymusiła na nas pewne zmiany w naborze

W maju zrezygnowaliśmy z wymogu organizacji działań w plenerze. Wskazywaliśmy wam jednak, by projekty planować przede wszystkim w domowych warunkach lub otwartych, miejskich przestrzeniach. Inicjatywy powinny odbywać się w waszej najbliższej okolicy, w której będzie można realizować mniejsze niż zazwyczaj spotkania, w lokalnej grupie, która będzie potrzebowała wsparcia i pomocy, czy nawet wśród międzyosiedlowej społeczności gotowej na połączenie sił, by zanimować mieszkańcom i mieszkankom późnoletni czas.

W czerwcu poznamy wasze najlepsze pomysły na lokalne inicjatywy społeczne, które będą możliwe do realizacji w czasie pandemii lub zaraz po niej. Wybrane projekty z czterech obszarów otrzymają od nas nie tylko wsparcie finansowe (do 5 tysięcy złotych brutto), lecz także pomoc w kwestiach administracyjnych, organizacyjnych, księgowych, prawnych, promocyjnych i logistycznych. Tym razem będzie ich aż 15!

Złożyliście do nas 89 projektów, co stanowi rekord drugiego naboru w ścieżce dla osób fizycznych i grup nieformalnych! W „normalnych” latach  (2017 i 2018) zgłoszeń było mniej.

Co dalej?

Inicjatywy weryfikujemy formalnie, a następnie przekazujemy do dwuetapowej oceny zewnętrznych, niezależnych czterech komisji. W skład każdej z nich wchodzi czworo jurorów reprezentujących: Strefę Kultury Wrocław, Fundację Umbrella, jednostki budżetowe Gminy Wrocław, środowiska Rad Osiedli, pozarządowe, naukowe oraz realizatorów projektów w ramach naszego programu w latach 2014-2019. Dwoje jurorek jest stałych w każdej z komisji, a pozostała dwójka zmienia się w zależności od obszaru, w którym został złożony wniosek.

Na początku jurorzy oceniają w formularzu internetowym wszystkie złożone w naborze propozycje. Następnie, podczas spotkań w czerwcu zrobią to ponownie. Tym razem wspólnie, podczas rozmowyocenią 50% pomysłów najwyżej punktowanych w pierwszym etapie. Wyniki i 15 zwycięskich projektów ogłosimy do 8 czerwca.

Poznajcie jurorów i jurorki

W Edycji 23. w skład czterech komisji wchodzą jurorki, które ocenią wszystkie wasze projekty:

 • Martyna Wilk
  Politolożka. Przez blisko 7 lat redaktorka prowadząca branżowego miesięcznika „IT w Administracji”. Odpowiedzialna za kreowanie współpracy z administracją lokalną i centralną oraz biznesem służącej rozwojowi cyfryzacji i komputeryzacji. Na Politechnice Wrocławskiej zajmowała się komercjalizacją badań naukowych. Aktualnie we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego rozwija różnorodne działania na rzecz wrocławian i wrocławianek, przede wszystkim z obszaru cyfryzacji odpowiedzialnej społecznie. Za stworzenie i realizowanie projektu „Wrocławski Wolontariusz IT” wyróżniona nagrodą 30 Kreatywnych Wrocławia 2019.
 • Agnieszka Marcinowska
  Absolwentka twórczego pisania na Dziennikarstwie i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Z zamiłowania kulturoznawczyni, w praktyce producentka i koordynatorka. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych m.in. przy organizacji Festiwalu Muzyki Kameralnej „Wieczory w Arsenale” (od 2015 roku jako koordynatorka wolontariuszy i obsługi widowni) oraz Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA (jako koordynatorka XIX, XX i XXI edycji festiwalu). W Strefie Kultury Wrocław koordynuje wolontariat i staże oraz zajmuje się dostępnością instytucji. Prywatnie opiekuje się swoim kotem i stawia pierwsze kroki w uprawianiu roślin w domu. Amatorka jogi i biegania.

W każdej komisji wezmą udział także dwie osoby, wybrane do konkretnego obszaru:

Fabryczna

 • Agata Białkowska
  Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Projektantka grafiki użytkowej i ogrodów, hortiterapeutka. W scenariuszach zajęć organizowanych dla różnych grup wiekowych wykorzystuje walory naturalnych materiałów. Głównym celem większości jej kreatywnych warsztatów jest nawiązanie bliskiej relacji uczestnika i uczestniczki z przyrodą. Współzałożycielka nieformalnej grupy „Zielne Babki”, zajmującej się edukacją przyrodniczą mieszkańców naszego miasta. Spacery przyrodoznawcze połączone tematycznie z warsztatami pozwalają na zdobycie i utrwalenie wiedzy o miejskiej przyrodzie.
 • Jolanta Czajkowska-Patyna
  Absolwentka politologii, ukończyła studia podyplomowe – Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza. Jest też w trakcie studiów III stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ma 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z EFRR.Obecnie jest  koordynatorką procesów w PORT (Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu) oraz projektu Centrum Aktywności Lokalnej w Złotnickim Centrum Spotkań. Od 2008 roku brała udział w zarządzaniu projektami w WCB EIT+ sp. z o.o. wartość projektów ponad 700 mln złotych. Uczestniczka wielu szkoleń w tym z zarządzania projektami. Mama dwójki dzieci. Współtwórczyni niepublicznej szkoły wykorzystującej elementy pedagogiki Montessori.

Krzyki

 • Barbara Celebucka
  Z urodzenia szczecinianka, ale od 10 lat zachwyca się Wrocławiem. Miała okazję koordynować i opiekować się projektami w ramach różnych programów wspierających inicjatywy lokalne (Dolnośląskie Małe Granty, Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, Mikrogranty NGO). Obecnie związana z Fundacją Dom Pokoju, gdzie koordynując projekt Inne Centrum stara się odkryć lokalną i sąsiedzką stronę centrum Wrocławia.
 • Magdalena Młodzianowska-Chilmon
  Etnolożka (Uniwersytet Wrocławski) i animatorka kultury (SKIBA). Wrocławianka od urodzenia, od 10 lat Brochowianka. Z nieskrywaną radością animuje społeczność lokalną w Brochowskim Centrum Aktywności Lokalnej. Od 2018 roku jest instruktorką najmłodszej grupy dziecięcej w Reprezentacyjnym Dolnośląskim Zespole Pieśni i Tańca „Wrocław” oraz Członkinią Zarządu Stowarzyszenia RDZPiT „Wrocław”. Współorganizatorka czterech edycji Wrocławskiego Festiwalu Chustowego #nicminiewisi. Mama wesołej dwójki, zafascynowana chwastami.

Psie Pole

 • Justyna Kajta
  Socjolożka, badaczka, adiunktka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie jest zaangażowana w dwa projekty badawcze: jeden dotyczący miejskich narracji w miastach podzielonych, a drugi prawicowego populizmu. Aktywnie działa w Ośrodku Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza przy IS UWr oraz we wrocławskim oddziale Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W latach 2018-2019 mogliście ją poznać z pracy koordynatorki naszego programu!
 • Justyna Rudnicka
  Absolwentka polonistyki i muzykologii, zajmuje się krytyką muzyczną oraz edukacją kulturalną, a w Instytucie Filologii Polskiej UWr prowadzi zajęcia dla studentów specjalności teatrologicznej. Wrocławianka z urodzenia i z wyboru. Uzależniona od działań lokalnych –współrealizowała z nami trzy projekty, prowadziła również zajęcia w ramach Warsztatów Mikrograntów. Przy działaniach projektowych współpracuje z Fundacją „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” oraz Fundacją „Drzwi Otwarte”.

Śródmieście

 • Marta Kozłowska
  Zawodowo związana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wiceprzewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Ołbin, Radna Miejska. Pracuje w komisjach: Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji, Kultury i Współpracy z Zagranicą, do spraw Polityki Senioralnej. Jako Radna Osiedla Ołbin zorganizowała w ramach Mikrograntów projekt „Ołbińskie Dzieciaki do Dzieła” – szkolenie dla uczniów szkoły podstawowej polegające na nauce komunikacji bez przemocy oraz zajęć z samoobrony dla dziewczynek WenDo. Współtworzyła też Lodówkę Społeczną na Ołbinie.
 • Albert Miściorak
  Absolwent stosunków międzynarodowych i kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, autor artykułów naukowych i popularnonaukowych, uczestnik zagranicznych projektów badawczych. Kierownik projektów badawczych oraz społecznych. Uczestnik dwóch edycji Mikrograntów, pomysłodawca i koordynator projektu Ołbiński Ogród Otwarty, który w tym roku kontynuuje wraz z Fundacją Plastformers na ROD „Lepsze jutro”. Koordynuje program WroMigrant oraz promocję w Zespole Dialogu Międzykulturowego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Ogłaszając nabór, wierzyliśmy, że w okresie realizacji projektów czyli między lipcem a końcem listopada, obecne ograniczenia będą łagodzone lub zostaną całkowicie odwołane. Tak się też dzieje, więc optymistycznie patrzymy w przyszłość i gwarantujemy wam, że wspólnie przeprowadzimy 15 waszych pomysłów, nawet jeśli razem zadecydujemy o przesunięciu ich dat czy zmianie formuły!

Trzymamy kciuki za wszystkie pomysły!

Wszystkie aktualności znajdziecie: TUTAJ i na FB Mikrograntów

Do zobaczenia w mieście!

 

W załączniku: Zarządzenie Dyrektora SKW_Powołanie Komisji oraz Regulamin pracy Komisji_Edycja 23._Mikrogranty

 

Znajdziecie nas też na:

www.wroclaw.pl/mikrogranty
www.instagram.com/mikro.granty 

///

Mikrogranty

to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia (głównie, choć nie jest to wymóg formalny) mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, rekreacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związanych z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym.

Celem programu jest umożliwienie zdobycia i rozwoju umiejętności niezbędnych do skutecznego wpływu na swoje miasto, prowadzenia oddolnych inicjatyw z sąsiadami, a także zachęcenie do kreatywnej dyskusji i wymiany poglądów. Ważne jest dla nas wykorzystywanie potencjału funkcjonalno-przestrzennego wrocławskich osiedli do realizacji inicjatyw aktywizujących i więziotwórczych, z naciskiem na aktywizację obszarów położonych poza Starym Miastem.

Mikrogranty to też liczne działania edukacyjne. W 2020 roku możecie wziąć udział w czterech weekendowych Warsztatach Mikrograntów i trzymiesięcznym cyklu Akademia Mikrograntów 5.

Program powstał w 2018 roku z połączenia funkcjonujących we Wrocławiu od 2014 roku mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016, prowadzonych przez Biuro Festiwalowe Impart 2016 oraz działających w 2017 roku Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia prowadzonych przez Fundację Umbrella.

- Czytaj także

p:29509