Login
Register

Login
Register

18.12.2017 Poniedziałek

Autobiografia w Performensie: warsztaty performatywne z Dainą Pupkevičiūtė

Krytycy sztuki współczesnej, a nierzadko także sami artyści wizualni, miewają trudność z jednoznacznym określeniem, czym właściwie jest performens. Na potrzeby warsztatów posłużymy się zatem prostą, ale trafną definicją RoseLee Goldberg. Według niej performens to sztuka tworzona przez artystów na żywo, bezpośrednio na oczach widzów, którzy doświadczają jej w czasie rzeczywistym. Sztuka performatywna istnieje w czterech wymiarach: czasie, przestrzeni, ciele artysty i ciele widowni, rozumianej jako całość i jako zbiór pojedynczych osób. Tym samym performens definiuje się przez system relacji, a co za tym idzie jest „sztuką żywą”, otwartą i płynną. Sięga po zróżnicowane środki wyrazu, tematy, media i materiały, wykorzystując potencjał dialogu, protestu, deklaracji, gestu artystycznego, rzeźby publicznej itp.

Kiedy człowiek spotyka człowieka, pojawia się możliwość intensywnej wymiany: fuzji lub kolizji (osobistych) historii, które mogą, ale nie muszą, wybrzmieć, a jednak istnieją zawieszone gdzieś we wspólnej przestrzeni. Historie o tym, kim jesteśmy lub kim się stajemy, to często wątki, które najtrudniej podjąć w sztuce, bo pociągają za sobą ryzyko. A co jeśli nie będziemy w stanie zachować dystansu potrzebnego do przełożenia ich na język wizualny? Zdecydowaliśmy się podjąć to ryzyko i zmierzyć się z wątkami autobiograficznymi w performensie.

„Sztuka jako jedyna ma moc wyzwolenia ludzkości z okowów” – podkreślał Joseph Beuys. Podążając za tą myślą, zapraszamy uczestników warsztatów do pracy z własnymi autobiografiami. Aby spróbowali odnaleźć źródła osobistych „okowów” oraz zrozumieć, co każe im przemilczać sprawy i emocje, których uwolnienie mogłoby przynieść ulgę. Traumatyczne przeżycia to najczęstsze przyczyny występowania różnego rodzaju zaburzeń: wstydu, niskiego poczucia własnej wartości, negatywnego obrazu własnego ciała oraz zaniedbywania własnych potrzeb. Te automatyczne reakcje obronne to często jedyny sposób, by wyprzeć coś niewygodnego – coś, co moglibyśmy przecież wyrazić ruchem, dźwiękiem czy spojrzeniem.

Intensywne warsztaty performatywne dedykowane są studentom kierunków artystycznych oraz młodym artystom – zarówno tym, którzy już eksperymentują z tą dyscypliną sztuki, jak i tym, którzy dopiero ją odkrywają i chcieliby poznać swoje i jej możliwości.

Warsztaty odbędą się w dniach 19-21 stycznia w Galerii Studio BWA Wrocław. Będą to trzy spotkania, na które złożą się: piątkowy wieczór (18:00-20:30), całodniowa praktyka w sobotę (10:00-18:00) i niedzielę (10:00-17:00) oraz otwarta prezentacja w niedzielę wieczorem (18.00-20:00).

Daina Pupkevičiūtė – artystka dźwiękowa i performerka, organizatorka Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Performatywnej CREATurE Live Art w Kownie na Litwie. Poprzez pracę z materiałem autobiograficznym bada kwestie tożsamości indywidualnej i grupowej, przynależności do prawdziwych lub wyimaginowanych społeczności, fizycznego i politycznego oporu oraz jego instrumentów, a także związków międzyludzkich. Pupkevičiūtė jest rezydentką AIR Wro, która wybrana została w wyniku naboru dla artystów z miast partnerskich Wrocławia.

- Czytaj także

Popularne wydarzenia

Zobacz więcej
31.05.2019

Muzyczny Dzień Sąsiada

Ołbin, skwer Ludzi ze Znakiem P |
Brochów, ul. Polna |
Przedmieście Oławskie, ul. Hercena |
Kleczków, róg ulic Zegadłowicza i Kraszewskiego
Zobacz na mapie
14.0615.06.2019

WROsound 2019

Zobacz na mapie
15.06.2019

Sąsiedzkie spacery: Ołbin

Zbiórka pod pomnikiem papieża Jana XXIII (ul. Św. Marcina, obok pl. Bema) Zobacz na mapie
21.06.2019

Pink Mama Theatre – „Fashion” – spektakl

Impart
Mazowiecka 17
50-412
Zobacz na mapie
p:2461