Login

Register

Login

Register

25.03.2020 Środa

Elektroniczny wniosek o stypendium artystyczne

Ogłoszenie naboru wniosków elektronicznych o przyznanie na drugie półrocze 2020 roku stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury. 

Prezydent Wrocławia ogłasza konkurs na stypendia artystyczne na drugie półrocze 2020 r. na realizację przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:

  1. film,
  2. literatura,
  3. muzyka,
  4. taniec,
  5. teatr,
  6. sztuki wizualne,
  7. upowszechnianie kultury.

W związku ze stanem epidemii dopuszczono możliwość składania wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych na realizację przedsięwzięcia na drugie półrocze 2020 r.  drogą elektroniczną.

Skan lub zdjęcie podpisanego wniosku należy przesłać na adres wkl@um.wroc.pl w terminie do 31 marca 2020 r. W temacie maila należy wpisać: STYPENDIA-WYDZIAŁ KULTURY

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

- Czytaj także

p:27996