Login
Register

Login
Register

12.10.2018 Piątek

Miasto i Kultura: Jak rozwiązywać konflikty?

Autor: Strefa Kultury Wrocław

KOMPROMIS nie bez powodu stał się hasłem przewodnim drugiej edycji „Miasta i Kultury”. W dniach 18-19 października pragniemy uważnie przyjrzeć się różnym jego przejawom, wspólnie omówić wyzwania jakie są z nim związane, a także skupić się na różnym etapom dochodzenia do porozumienia. Drugiego dnia konferencji zapraszamy więc do wzięcia udziału w prowadzonym przez Monikę Klonowską warsztacie „Jak rozwiązywać konflikty? Rola negocjacji, mediacji. Czy zawsze chodzi o kompromis?”.

Konflikty są naturalnym elementem życia zawodowego.  Spięcia, różnice zdań, podniesiony głos, kłótnia pomiędzy pracownikami są nieuniknione w sytuacji wykonywania wspólnych zadań, wzajemnych zależności, często w sytuacji presji czasu, stresu, w zmianach. W większości sytuacji są to zdarzenia chwilowe, ustępujące samoistnie, pomagające osobom lepiej się poznać, oczyścić  atmosferę, znaleźć nowe rozwiązania. Gdy opadają emocje, osoby zaangażowane w taki konflikt chętnie wyjaśniają sprawę, szybko wracają do normalnych relacji, współpracy.

Konflikty bywają wręcz pożądane, przynoszą zespołom, organizacjom korzyści w postaci większej kreatywności, wydajności, lepiej zintegrowanego, dobrze znoszącego zmiany personelu. Pod warunkiem wszakże, że będą to konflikty rozwiązywane na bieżąco i konstruktywnie. Rola menedżera lub lidera zespołu polega w dużej mierze na kierowaniu konfliktami. Zapobieganiu konfliktom niepotrzebnym, destrukcyjnym dzięki pracy nad dobrą atmosferą, komunikacją, współpracą. Generowaniu konstruktywnych konfliktów, gdy pojawia się rutyna, stagnacja, spada motywacja. Wywoływaniu konfliktu „na wierzch”, gdy atmosfera się psuje, spada chęć do współpracy, bo trudne sprawy są „zamiatane pod dywan”. Menedżer zawsze staje przed możliwością zaistnienia konfliktu, gdy wprowadza zmiany. Sytuacja może wymagać od niego stanięcia w roli mediatora, negocjatora, aby pomóc współpracownikom dojść do porozumienia. Dla wielu osób pracujących z ludźmi materia konfliktu jest zbyt zagrażająca. Nie mają wiedzy na ten temat, nie znają metod konstruktywnej pracy z konfliktami, czego wynikiem jest postawa unikania, niedostrzegania niepokojących symptomów, powodujących stopniową eskalację problemu.

KUP BILET

Profil uczestnika: menedżerowie kultury, liderzy projektów, inne osoby pracujące w sytuacjach konfliktogennych, a jednocześnie wymagających współzależności w obszarze kultury.

Monika Klonowska od ponad dwudziestu lat zajmuje się konfliktami w firmach: szkoli menedżerów, ludzi kultury, animatorów,  jak zarządzać konfliktami oraz pracuje z procesem grupowym w skonfliktowanych zespołach. Współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Collegium Civitas, Narodowym Centrum Kultury. Od dziesięciu lat współprowadzi projekt „ANTY MOBBING I DYSKRYMINACJA”, w ramach którego szkoli menedżerów i pracowników, jak radzić sobie z toksycznymi relacjami w pracy zawodowej. Współautorka bloga, popularyzującego wiedzę w tym zakresie.

- Czytaj także

Popularne wydarzenia

Zobacz więcej
31.05.2019

Muzyczny Dzień Sąsiada

Ołbin, skwer Ludzi ze Znakiem P |
Brochów, ul. Polna |
Przedmieście Oławskie, ul. Hercena |
Kleczków, róg ulic Zegadłowicza i Kraszewskiego
Zobacz na mapie
14.0615.06.2019

WROsound 2019

Zobacz na mapie
15.06.2019

Sąsiedzkie spacery: Ołbin

Zbiórka pod pomnikiem papieża Jana XXIII (ul. Św. Marcina, obok pl. Bema) Zobacz na mapie
21.06.2019

Pink Mama Theatre – „Fashion” – spektakl

Impart
Mazowiecka 17
50-412
Zobacz na mapie
p:13477