Login
Register

Login
Register

30.11.2018 Piątek

Konkurs dla NGO: znamy wyniki 6. edycji

Autor: Strefa Kultury Wrocław

Znamy wyniki szóstej edycji konkursu na realizację rezydencji i wizyt studyjnych dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych. Spośród nadesłanych wniosków wybrane zostały dwa: „Pogłosy Wrocławia” Fundacji OP ENHEIM oraz kontynuacja działań Judith Röder, którą w 2018 roku gościliśmy we Wrocławiu z Fundacją Wersja – we współpracy z Galeriami Sztuki Współczesnej BWA Wrocław.

Oba projekty w wyjątkowy sposób nawiązują do miejskości, która stanowi główny kierunek działań w ramach AIR Wro. Zaproszone na Dolny Śląsk artystki nawiązują w swoich działaniach do kwestii takich jak pamięć i historia miasta, tożsamość i przemijanie ośrodków miejskich, a także przywracanie pewnych – znikających, a często wręcz zastąpionych nowymi – warstw tkanki miasta.

„Pogłosy Wrocławia”

Anna Kasperska, zaproszona do Wrocławia przez Kamę Wróbel z OP ENHEIM, postanowiła przypomnieć i wyobrazić sobie dźwięki, którymi niegdyś nasiąkały miejskie ściany, pokoje, sale i całe struktury miejskie. „Pogłosy Wrocławia” realizowane będą w trzech historycznych budynkach naszego miasta: kamienicy OP ENHEIM, Domu Panien Trzebnickich (Domku Romańskim) oraz Hotelu Monopol. W efekcie działań Kasperskiej powstanie instalacja dźwiękowa, którą prezentować będziemy w OP ENHEIM.

Anna Kasperska – o artystce 

Anna Kasperska to młoda artystka audiowizualna. Absolwentka wydziału Sztuki Mediów na ASP w Warszawie oraz Międzyuczelnianej specjalizacji Multimedialnej na UMFC. Ukończyła również Studio Prób, kurs reżyserii w Szkole Wajdy. Studiowała też na wydziale Komunikacji Wizualnej na Universitat der Künste w Berlinie. Laureatka nagrody Panavision w konkursie Papaya Young Directors 2017. Stypendystka Ministra Edukacji oraz miasta st. Warszawy. Autorka filmów dokumentalnych i fabularnych: „Razem, pisane osobno”, „Pożegnanie lata”, „Most”, „Pomiędzy” oraz instalacji dźwiękowych. Instalacja „Pogłosy Wrocławia” ma być kontynuacją badawczego projektu artystki, która pierwszą odsłonę projektu realizowała w Warszawie.

Kontynuacja działań Judith Röder 

Dzięki współpracy z Fundacją Wersją Judith Röder powraca z kolei na Dolny Śląsk, aby kontynuować zidentyfikowany przez siebie w tym roku wątek przestrzeni, które znikają lub ulegają zatarciu na skutek przemian historyczno-społecznych. Motyw Ziem Odzyskanych, tak intensywnie analizowany przez artystów na Dolnym Śląsku, w działaniach Röder wybrzmiewa m.in. w kontekście jej pracy z analogowymi technikami wideo. Artystka pragnie uchwycić przeobrażenia przestrzeni w Miedziance, Gostkowie, Sokołowsku i Wrocławiu – wszystko we współpracy z kuratorką procesu, Joanną Kobyłt.

Judith Röder – o artystce 

Judith Röder to artystka wizualna z Daun w Niemczech. W latach 2002-2005 kształciła się w zakresie szkła witrażowego w Monachium, a w roku 2010 ukończyła studia na Instytutcie Ceramiki i Szkła Artystycznego na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Koblencji. W swoich pracach wykorzystuje materiały naturalne, które chętnie łączy z nowymi technologiami, jednak to zawsze szkło zajmuje w nich centralne miejsce, stając się zarówno ekranem dla efemerycznych projekcji, jak i miejscem utrwalenia śladów procesów, które wymykają się percepcji zmysłowej.

Konkursy dla NGO – archiwum

- Czytaj także

Popularne wydarzenia

Zobacz więcej
17.1018.10.2019

„Miasto i kultura” – konferencja

Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia
ul.Księcia Witolda 62-67
Zobacz na mapie

FreshMail.pl
 
p:14680