Login

Register

Login

Register

10.09.2020 Czwartek

Miasto i Kultura: hackathon – ruszyły zapisy!

28 października zapraszamy na pierwszą edycję hackathonu „Miasto i Kultura”, który umożliwi nam wspólną refleksję nad kondycją naszego sektora, możliwym strategiom adaptacyjnym, a przede wszystkim przyszłością kultury w Polsce. Już dziś otwieramy zapisy na to wydarzenie!

2020 rok przyniósł sektorowi kultury ogrom zmian podyktowanych pandemią COVID-19 – instytucje, organizacje pozarządowe, kolektywy i grupy oddolne, a także osoby działające niezależnie musiały skonfrontować swoje dotychczasowe plany na działalność z dynamicznie zmieniającymi się okolicznościami. Ostatnie kilka miesięcy dla przedstawicielek i przedstawicieli kadr kultury oznaczało przede wszystkim niepewność o przyszłość ich inicjatyw, znaczne zmiany w założeniach projektowych, a przede wszystkim masową migrację z ofertą do sieci. Po kilku miesiącach pandemii pragniemy podsumować nasze dotychczasowe działania, nakreślić nowe scenariusze na czas kryzysu, a przede wszystkim spotkać się i poddać wspólnej refleksji kondycję sektora kultury w Polsce.

Aby zarejestrować się na wydarzenie należy wysłać zgłoszenie przez formularz internetowy dostępny TUTAJ

Przez cały dzień, pracując w trzech grupach roboczych, pod okiem zaproszonych przez nas ekspertów i moderatorów, przeanalizujemy ostatnie miesiące, zastanowimy się nad przyszłością naszego sektora i stworzymy survivalowe rekomendacje dla twórców kultury w Polsce. Praca wszystkich grup roboczych skupiona będzie wokół trzech najważniejszych dla nas zagadnień,  którym będą poświęcone osobne stoliki w Barbarze. Każda z trzech grup będzie pracować przy każdym z trzech stolików.

Tematy stolików:

KRYZYS: jak funkcjonować w czasach pogłębiającej się polaryzacji społeczeństwa, zagrożeń wynikających z zagadnień globalnych (pandemii COVID-19, konfliktów na tle ideologicznym i katastrofy klimatycznej), a także nieubłaganie nadchodzącej recesji w sektorze kultury? Czy kryzys  może stanowić szansę, by zweryfikować nasze cele i zbudować realnej wspólnotę? Jak organizować działanie instytucji i organizacji pozarządowych w momencie, w którym uczestnictwo w kulturze wiąże się z poczuciem zagrożenia?
Stolik prowadzą: Piotr Szymański (Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia) oraz Hanna Kostrzewska (Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny).

EKONOMIA: jaki wpływ na kondycję finansową miasta ma odwołanie najważniejszych festiwali i wydarzeń kulturalnych? Czy prywatna klubokawiarnia może być lokalną instytucją kultury? Czy inwestycje w lokalną scenę klubową i życie nocne są dla nas opłacalne? Jak wspierać prywatne podmioty kultury, by w czasach recesji nie znikały z mapy naszego miasta?
Stolik prowadzą: Izabela Błaszczyk (Krakowskie Biuro Festiwalowe) oraz Artur Celiński (DNA Miasta i Magazyn Miasta).

ADAPTACJA: jak zmienić sposób myślenia o zarządzaniu kulturą, by nasz sektor stał się bardziej odporny? czy istnieje stała definicja społecznej roli kultury? jak strategie adaptacyjne wdrażać w instytucjach i sektorze pozarządowym?
Stolik prowadzą: Paweł Łysak (Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, Forum Przyszłości Kultury) oraz Dorota Whitten (Fundacja Dom Pokoju).

Wydarzenie odbędzie się w Barbarze przy ulicy Świdnickiej 8B w dniu 28 października 2020 roku.

Aby zarejestrować się na wydarzenie należy wysłać zgłoszenie przez formularz internetowy dostępny TUTAJ

Dzięki współpracy Strefy Kultury Wrocław z Creative Europe Desk Polska w trakcie hackathonu dostępny będzie również dodatkowy stolik konsultacyjny związany z Programem Kreatywna Europa i możliwościami dofinansowania działań w ramach w/w programu.

Miasto i Kultura: hackathon organizowane będzie z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Zapoznajcie się z regulaminem wydarzenia (dostępny jest TUTAJ). Nie zapomnijcie też zabrać ze sobą środków ochrony osobistej (np. maseczek).

/

Harmonogram wydarzenia:

9:00-10:00 | rejestracja gości (Infopunkt, Barbara)

10:00-10:15 | otwarcie i przywitanie gości

10:15-11:45 | I RUNDA STOLIKÓW

11:45-12:00 | przerwa

12:00-13:30 | II RUNDA STOLIKÓW

13:30-14:30 | przerwa

14:30-16:00 | III RUNDA STOLIKÓW

16:00-16:30 | przerwa

16:30-17:15 | PREZENTACJE PODSUMOWUJĄCE PRACE GRUP ROBOCZYCH

18:00-19:30 | DYSKUSJA

20:30-… | wieczór networkingowy w Klubokawiarni Recepcja (Ruska 46a, 50-079 Wroclaw)

„Miasto i Kultura: Hackathon” organizują Strefa Kultury Wrocław oraz Creative Europe Desk Polska w ramach programu Praktycy Kultury.

- Czytaj także

Popularne wydarzenia

Zobacz więcej
27.09.2020

Kinematograf Wrocławski: „Wrocławska Szkoła Filmowa” – spacer filmowy

Miejsce zbiórki zostanie wysłane po rejestracji. Zobacz na mapie
9.10.2020

56. Jazz nad Odrą: Piotr Wojtasik: „VOICES”

Impart, sala teatralna
Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
Zobacz na mapie
10.10.2020

56. Jazz nad Odrą: Jazz Forum Talents | Możdżer – Lemańczyk – Łosowski

Impart, sala teatralna
Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
Zobacz na mapie
p:32580