Login

Register

Login

Register

10.06.2019 Poniedziałek

Mikrogranty w plenerze – znamy wyniki naboru!

Znamy zwycięzców i zwyciężczynie wszystkich trzech ścieżek plenerowego naboru do Mikrograntów. Latem na otwartych przestrzeniach w całym mieście - w parkach, na skwerach, podwórkach, wałach i ogródkach działkowych - realizowane będą 33 nowe projekty!

Od 1 do 15 maja wrocławianie i wrocławianki mogli przesyłać swoje pomysły w drugim w tym roku naborze do ogólnomiejskich Mikrograntów. Osoby fizyczne i grupy nieformalne, młode organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy młodzieżowe zgłosiły 119 pomysłów na działania w całym mieście. Zaproszeni do komisji eksperci i ekspertki spośród wszystkich zgłoszonych inicjatyw wybrali 33 plenerowe projekty, które realizowane będą od lipca we Wrocławiu!

Mikrogranty dla osób fizycznych i grup nieformalnych

Z 70 zgłoszonych pomysłów, po ocenie formalnej 60 zostało przekazanych do dwuetapowej oceny. Spośród nich niezależne, zewnętrzne jury wybrało 10 zwycięskich projektów – po 3 z Fabrycznej i Krzyków oraz po 2 ze Śródmieścia i z Psiego Pola. W skład każdej z komisji wchodziły osoby, które posiadają wiedzę i doświadczenie w lokalnych projektach animacyjnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i artystycznych.

Szczegółowa ocena wszystkich inicjatyw oraz opis 10 zwycięskich projektów znajduje się TUTAJ.

9. Mikroagora, czyli spotkanie z autorami i autorkami wszystkich projektów, które realizowane będą w ramach tej ścieżki odbędzie się 29 czerwca od godz. 11:00 do 14:00 w Barbarze (ul. Świdnicka 8B).

Mikrogranty NGO

W działania plenerowe latem zaangażują się także lokalne NGO-sy. Do ścieżki dla młodych organizacji pozarządowych (do 5 lat działalności) zgłoszono 38 inicjatyw. 13 z nich zostanie dofinansowanych kwotami od 5 do 10 tysięcy złotych brutto. Szczegółowa ocena wszystkich inicjatyw oraz opisy zwycięskich 13 projektów znajduje się TUTAJ.

Mikrogranty młodzieżowe

Wrocławska młodzież także organizować będzie swoje pomysły w plenerze. W naborze dla nieformalnych grup złożonych z minimum trzech osób w wieku od 13 do 21 lat (z których przynajmniej jedna musi być pełnoletnia), zgłoszonych zostało 11 projektów, z czego dofinansowanie na poziomie 1 tysiąca złotych brutto otrzyma 10 inicjatyw.

Szczegółową ocenę wszystkich projektów Mikrograntów młodzieżowych oraz opis zwycięskich pomysłów znaleźć można TUTAJ.

Kolejny nabór do wszystkich trzech Mikrograntowych ścieżek ruszy 1 września!

 

///

Mikrogranty to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia (głównie, choć nie jest to wymóg formalny) mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związanych z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym.

Celem programu jest pomoc w zdobyciu lub rozwój umiejętności niezbędnych do skutecznego wpływu na swoje miasto, prowadzenia oddolnych inicjatyw lokalnych, a także zachęcenie do kreatywnej dyskusji i wymiany poglądów. Ważne jest dla nas wykorzystywanie potencjału funkcjonalno-przestrzennego wrocławskich osiedli do realizacji inicjatyw aktywizujących i więziotwórczych, z naciskiem na aktywizację obszarów położonych poza Starym Miastem.

Program powstał w 2018 roku z połączenia funkcjonujących we Wrocławiu od 2014 roku mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016, prowadzonych przez Biuro Festiwalowe Impart 2016 (obecnie Strefa Kultury Wrocław) oraz działających w 2017 roku Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia prowadzonych przez Fundację Umbrella.

- Czytaj także

p:19037