Login

Register

Login

Register

15.03.2019 Piątek

Mikrogranty – projekty pierwszego w 2019 roku naboru wybrane!

Od 1 do 15 lutego prowadziliśmy pierwszy w tym roku nabór Mikrograntów. Znamy już wyniki i wiemy, które projekty będziemy realizować z Wami wiosną i latem w mieście!

W lutym rozpoczęliśmy pierwszy w tym roku nabór do ogólnomiejskich Mikrograntów. We współpracy ze Strefą Kultury Wrocław oraz Fundacją Umbrella, osoby fizyczne i grupy nieformalne, młode organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy młodzieżowe będą mogły od końca marca zrealizować łącznie 59 projektów wiosenno-letnich o charakterze lokalnym.

Celem programu jest pomoc w zdobyciu lub rozwój umiejętności niezbędnych do skutecznego wpływu na swoje miasto, prowadzenia oddolnych inicjatyw lokalnych, a także zachęcenie do kreatywnej dyskusji i wymiany poglądów.

Program powstał w 2018 roku z połączenia funkcjonujących we Wrocławiu od 2014 roku mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016, prowadzonych przez Biuro Festiwalowe Impart 2016 oraz działających w 2017 roku Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia prowadzonych przez Fundację Umbrella.

Każda ze ścieżek prowadziła osobne nabory, w ramach których eksperci i ekspertki zaproszeni do komisji oceniali 177 nadesłanych inicjatyw. Poniżej znajdziecie wyniki:

Mikrogranty dla osób fizycznych i grup nieformalnych – Edycja 19. – luty 2019

Z Waszych 76 pomysłów, które zostały przekazane do dwuetapowej oceny, niezależne, zewnętrzne komisje wybrały 12 zwycięskich projektów. W skład każdej z komisji osoby, które posiadają wiedzę i doświadczenie w lokalnych projektach animacyjnych, edukacyjnych, rekreacyjnych czy artystycznych.

Szczegółową ocenę wszystkich inicjatyw oraz opis 12 zwycięskich projektów znajdziecie TUTAJ.

Protokół oceny wraz z uzasadnieniem wszystkich wyborów znajdziecie TUTAJ.

Zapraszamy Was też na spotkanie inicjatorów i inicjatorek wszystkich 12 projektów, które będą realizowane w ramach ścieżki dla osób fizycznych i grup nieformalnych. 30 marca między 11.00 a 14.00 spotkamy się w Barbarze (ul. Świdnicka 8b) na 8. Mikroagorze!

Mikrogranty NGO – I nabór 2019 r.

Do ścieżki dla młodych organizacji pozarządowych (do 5 lat działalności) do oceny merytorycznej przekazano 48 wniosków. 12 z nich zostanie dofinansowanych kwotami od 5 do 10 tysięcy złotych brutto.

Szczegółowa ocena wszystkich inicjatyw oraz opisy zwycięskich 12 projektów znajdziecie TUTAJ.

Mikrogranty młodzieżowe – I nabór 2019 r.

W naborze dla nieformalnych grup złożonych z minimum trzech osób w wieku od 13 do 21 lat, z których przynajmniej jedna musi być pełnoletnia, spłynęło 27 projektów. Do dofinansowania na poziomie 1 tysiąca złotych brutto zostało rekomendowanych 25 inicjatyw.

Szczegółową ocenę wszystkich inicjatyw oraz opis 25 zwycięskich projektów znajdziecie TUTAJ.

 

Już w kwietniu ruszymy z pierwszymi informacjami o Naborze II w Mikrograntach, który zaplanowaliśmy na 1-15 maja!

 

Więcej informacji na:

www.wroclaw.pl/Mikrogranty

www.facebook.com/mikrogranty

www.instagram.com/mikro.granty

- Czytaj także

p:16964