Login

Register

Login

Register

14.04.2021 Środa

Na Przedmieściu Oławskim rozpoczęła się „Białoruska wiosna”

W ramach programu AIR Wro jest kontynuowana bliska współpraca z artystami i artystkami z Białorusi. 10 kwietnia rozpoczęła się „Białoruska wiosna” – projekt rezydencyjny w Pracowni Komuny Paryskiej 45, podczas którego dwoje twórców odkrywać będzie tkankę miejską i pracować na Przedmieściu Oławskim.

Doctor Oy, Я.Й.Ц.О

Ulyana Kalenik, Happening -This Poster Can Be a Reason of My Detention

Ulyana Kalenik i Dmitry Doroshenko 

Do działań zostali zaproszeni młodzi artyści, którzy charakteryzują się ciekawym dorobkiem nie zamykającym się na jedno medium. Na sześciotygodniowy pobyt rezydencyjny we Wrocławiu przyjechała dwójka artystów: Ulyana Kalenik (Nevzorova) i Dmitry Doroshenko (Doctor Oy). Oboje w swojej twórczości łączą działania wizualne (czasem performatywne) z przestrzenią publiczną i inicjatywami społecznymi, opowiadają zaangażowane historie o tkance miejskiej i o swoim pochodzeniu.

– Chcę zanurzyć się w lokalnym środowisku i stworzyć coś w oparciu o to doświadczenie – podkreśla Ulyana, zwracając uwagę na potrzebę poznania Wrocławia z perspektywy artystki wizualnej na co dzień mieszkającej w innym mieście – Mińsku.Natomiast Dmitry skoncentruje się na relacji pomiędzy dziełem sztuki a miastem. Jak zauważa: Malarstwo ścienne, instalacja, rzeźba – te przedmioty towarzyszą ludziom w drodze do domu lub na spacerze, tworzą nastrój i poprawiają jakość życia.

Białoruska Wiosna

Rezydencja artystyczna „Białoruska Wiosna” ma na celu dotarcie do lokalnej społeczności poprzez interwencje artystyczne w przestrzeni publicznej lub wspólne działania z mieszkańcami i stworzenie im przestrzeni do pracy. Artyści swoje działania skupią na Przedmieściu Oławskim, którego bogata historia, zmiany wizerunku na przestrzeni lat, a także kwestie społeczne stały się inspiracją dla wielu twórców zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Pracownia Komuny Paryskiej 45

Ulyana i Dmitry przez cały swój pobyt działać będą w Pracowni Komuny Paryskiej 45 – miejscu integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy lokalną społecznością, zaproszonymi artystami i animatorami. Dotychczas w prowadzonej w ramach programu Sąsiadujemy Pracowni działali animatorzy i menadżerowie reprezentujący różne dziedziny sztuki. Tym razem, po raz pierwszy przestrzeń stanie się miejscem artystycznej rezydencji.  

Szczegóły dotyczące nadchodzących działań artystów dostępne będą na kanałach społecznościowych programu AIR Wro, Pracowni Komuny Paryskiej 45 oraz Strefy Kultury Wrocław.

- Czytaj także

p:37558