Login

Register

Login

Register

19.03.2020 Czwartek

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Działu Administracyjnego

Strefa Kultury Wrocław poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Działu Administracyjnego. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

fot. Marcin Szczygieł

Zajmujemy się organizacją festiwali (małych i dużych), koncertów, wydarzeń kulturalnych, zobaczysz Nas w dużych przestrzeniach i na wrocławskich podwórkach Wrocławia.  Prowadzimy programy dla i z mieszkańcami miasta oraz skierowane do lokalnego środowiska twórców kultury. Działamy również międzynarodowo.

Strefa Kultury Wrocław to kilka prestiżowych lokalizacji na kulturalnej mapie Wrocławia (m. in. Barbara, Impart, Domek Miedziorytnika, Ruska 46).

Miejsce pracy: Wrocław

Jeżeli jesteś osobą  otwartą, dobrze zorganizowaną, komunikatywną,  lubisz kierować pracą ludzi i nie boisz się nowych, nie zawsze łatwych wyzwań to dołącz do naszego zespołu.

 

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane obszary to: administracja, prawo)
 • doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania zespołem
 • dobrej organizacji czasu
 • biegłej znajomości pakietu MS Office
 • samodzielności
 • znajomość j. angielskiego i polskiego
 • umiejętności zarządzania budżetem
 • wiedza z zakresu zarządzania i administracji
 • znajomość ustawy o Prawie Zamówień Publicznych

 

Co oferujemy:

 • umowę o pracę
 • pracę w zgranym zespole
 • wynagrodzenie adekwatne do Twoich umiejętności i doświadczenia
 • pracę w środowisku artystycznym
 • możliwość współtworzenia wielu ciekawych projektów kulturalnych

 

Do Twoich obowiązków należeć będzie min:

 • kierowanie pracą sekretariatu, zespołu administracyjno-technicznego, archiwum, pracowników gospodarczych, Biura Obsługi Widza, zespołu kadr, płac i BHP.
 • organizacja, zarządzanie, nadzór nad obsługą eksploatacyjną obiektów Strefy Kultury Wrocław: Barbara, Impart, Ruska 46, Domek Miedziorytnika, Pracownia Komuny Paryskiej, ośrodek kultury na Pszczelarskiej, w tym okresowe przeglądy obiektów pod kątem stanu technicznego oraz rozliczanie mediów
 • koordynacja i nadzór współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zabezpieczenia administracyjnego funkcjonowania budynków
 • gospodarowanie i administrowanie majątkiem Strefy Kultury Wrocław,
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej celem nabycia dostaw i usług
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
 • współpraca z firmą informatyczną w zakresie bieżącej konserwacji sieci, zakup sprzętu IT                          i telefonicznego oraz utrzymania serwerów i systemów sprzedaży.

 

CV należy przesyłać do 22 marca 2020 r. na adres katarzyna.cieslik@strefakultury.pl.

Prosimy o umieszczenie w aplikacji poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez samorządową instytucję kultury pod nazwą Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadającą NIP 899-273-65-81 oraz REGON 021907583, (SKW) moich danych osobowych na potrzeby toczącego się na dzień wyrażenia zgody procesu rekrutacji prowadzonego przez w/w Instytucję.

//

SKW informuje kandydatów, że ich dane przetwarzane będą przez SKW  jako administratora danych lub podmioty działające na jej zlecenie w celu realizacji procesu rekrutacji,  na czas niezbędny do realizacji w/w procesu, nie dłuższy niż okres w jakim SKW zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją.

Kandydatom przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi  na niezgodne z prawem przetwarzanie danych do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e) lub f) RODO z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych  ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), z tym zastrzeżeniem, że żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do udziału procesie rekrutacji oznacza rezygnację z udziału w nim.

W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, SKW będzie miała prawo do przetwarzania  danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w  ramach  wykonania obowiązku prawnego dokumentowania działalności  prowadzonej przez SKW  lub w ramach uzasadnionego prawnie interesu administratora, jakim jest w szczególności ustalanie i dochodzenie roszczeń lub prawo  dokumentowania działalności  prowadzonej przez SKW.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: iod.@strefakultury.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod numerem telefonu 71 71 27 575 Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze Strony SKW podane są na stronie www.strefakultury.pl.

- Czytaj także

p:27950