Login

Register

Login

Register

12.02.2018 Poniedziałek

Znamy pierwszych prelegentów AIR Wro Talks 3.0!

Autor: Strefa Kultury Wrocław

AIR Wro Talks to organizowane od 2015 roku we Wrocławiu spotkania dla ekspertów i praktyków aktywnych na polu kultury, sztuki i nauki, a także w sektorze kreatywnym, którzy realizują projekty na poziomie międzynarodowym. Podczas tegorocznej edycji wraz z nimi podejmiemy temat współpracy, sieci i platform tworzonych przez operatorów kultury na wybranych obszarach geograficznych, aby rozpoznać płaszczyzny wspólnych działań w przyszłości.

Wspólne cele sektorów kreatywnych w Europie stanowią punkt wyjścia do rozmowy na temat form współpracy, które poprzez kulturę wpływają na kształtowanie się postaw obywatelskich lub odpowiadają na bieżące problemy. Interesuje nas wymiana doświadczeń i wiedzy, ponieważ jesteśmy przekonani, że wciąż stanowi ona główne źródło naszego rozwoju jako kreatorów kultury, a przede wszystkim pozwala nam budować społeczność profesjonalistów, którzy dzięki współpracy mogą reagować na obserwowane w skali globalnej dynamiczne zmiany. 

O budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez kulturę rozmawiać będziemy z Mieke Renders z Trans Europe Halles, Philippem Dietachmairem z European Cultural Foundation i Szilvią Nagy z Local Operators’ Platform (LOCOP).

Dyskusja odbędzie się 16 marca 2018 roku w Barbarze, przy ulicy Świdnickiej 8B we Wrocławiu. Udział w wydarzeniu jest możliwy po wcześniejszej rejestracji.

Prelegenci:

Mieke Renders jest Dyrektorką Zarządzającą Trans Europe Halles. Mieke urodziła się w Belgii w 1975 roku, jest pasjonatką kultury i języków. Mocno wierzy w niezależność podmiotów kulturalnych i ich zdolność do samoorganizacji w sieciach w celu zdobycia silniejszej mocy oddziaływania. Mieszkała w wielu krajach. Przed przyjazdem do Szwecji była dyrektorem generalnym Flamandzkiego Centrum Kultury „De Brakke Grond” w Amsterdamie i attaché kulturalną w nowojorskim Flanders House. Studiowała antropologię fizyczną i zarządzanie sztuką, co doprowadziło ją do rozpoczęcia działalności na polu muzealnictwa i dziedzictwa kulturowego, gdzie pracowała jako kuratorka i kierowniczka projektów. Wiele lat później skierowała się ku living arts, wiążąc dziedzictwo ze sztukami performatywnymi i wizualnymi. Networking to pasja, którą może teraz rozwijać w Trans Europe Halles.

Philipp Dietachmair jest działaczem kultury i Kierownikiem Programowym Europejskiej Fundacji Kultury (European Cultural Foundation – ECF) w Amsterdamie. Studiował historię i historię sztuki na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz European Arts Management w Utrecht School of the Arts. Przed wyjazdem do Holandii, Philipp Dietachmair koordynował projekty rozwoju szkolnictwa wyższego w Bośni i Hercegowinie oraz organizował wydarzenia kulturalne w powojennym Sarajewie. Od chwili dołączenia do ECF opracowuje i zarządza programami rozwoju zdolności fundacji w zakresie nowych inicjatyw kulturalnych w regionach sąsiadujących z UE (Bałkany, Rosja, Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Turcja i śródziemnomorskie kraje arabskie). Razem z berlińską organizacją pozarządową MitOst, stworzył transgraniczne programy współpracy kulturalnej Tandem. Obecnie, w ścisłej współpracy z Goethe Institut w Brukseli, Philipp Dietachmair koordynuje także globalny program szkoleniowy w zakresie przodownictwa w dziedzinie kultury dla nowej Platformy Dyplomacji Kulturalnej Unii Europejskiej. Angażuje się w liczne badania terenowe i projekty książkowe, analizujące rolę sztuki i autonomicznych inicjatyw kulturalnych w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy ponadnarodowej, takie jak niedawno opublikowana pozycja The Art of Civil Action – Political Space and Cultural Dissent.

Szilvia Nagy jest badaczką kultury, specjalistką w dziedzinie zarządzania projektami, kuratorką i założycielką inicjatywy Local Operator’s Platform (LOCOP). Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół polityki kulturalnej i transformacji w obrębie zaplecza instytucjonalnego sztuki, co ściśle wiąże się z jej praktyką kuratorską, w której przeważają skłaniające do refleksji wystawy i działania, sympozja i warsztaty skupione wokół aspektu partycypacyjnego sztuki oraz jego roli w zapewnianu trwałości kulturowej. W latach 2008-2012 była kierowniczką projektów i kuratorką w Instytucie Sztuki Współczesnej Miskolc (M.ICA). W 2014 r. założyła Local Operators’ Platform (LOCOP), platformę networkingową ułatwiającą dialog między badaczami, lokalnymi działaczami i praktykami kultury. Nadrzędnym celem platformy jest podkreślenie roli praktyk partycypacyjnych oraz odpowiedniej ewaluacji w procesie zapewniania trwałości kulturowej. Jej twórcy i członkowie nie tylko zastanawiają się nad sposobami zapewniena trwałości projektów kulturalnych, ale także szukają alternatyw dla powszechnie stosowanych w kontekście ESK modeli ewaluacyjnych.

- Czytaj także

FreshMail.pl
 
p:6639