Login

Register

Login

Register

2.03.2020 Poniedziałek

Podsumowujemy mikrograntowe propozycje i czekamy na wyniki naboru!

W pierwszym w tym roku naborze dla osób fizycznych i grup nieformalnych, czyli Edycji 22. Mikrograntów, wrocławianie i wrocławianki zgłosili aż 111 projektów. Spora część z nich musiała zostać zdyskwalifikowana za błędy formalne. Jurorzy i jurorki oceniają teraz 78 projektów, spośród których 13 marca ogłosimy 14 zwycięskich inicjatyw, które realizowane będą do 31 sierpnia we Wrocławiu!

Od 1 do 15 lutego, w ramach ścieżki dla osób fizycznych i grup nieformalnych, czyliEdycji 22. zachęcaliśmy was – pełnoletnie osoby fizyczne, także te prowadzące działalność gospodarczą, oraz grupy nieformalne do zgłaszania pomysłów na działania z zakresu animacji, rekreacji, aktywizacji społecznej i edukacji, związanych z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz innymi o charakterze kulturotwórczym.

Złożyliście do nas aż 111 projektów, z których w ramach procesu weryfikacji formalnej, 33 inicjatywy zostały zdyskwalifikowane. Najczęściej popełniane przez was błędy formalne dotyczyły m.in.: zaproponowania działań niezgodnych z regulaminem (inwestycyjnych oraz doposażających konkretne miejsce, skierowanych do bardzo wąskiej grupy odbiorców, rocznic), niemożliwych do pokrycia przez Strefę Kultury Wrocław propozycji budżetowych (nagrody w konkursach, bilety MPK) oraz zgłaszania projektu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą tożsamą z tematem inicjatywy. Do czterech komisji, które ocenią pomysły i przyznają im punktację zgodnie z kryteriami w regulaminie trafiło ostatecznie 78 projektów.

Gdzie chcecie działać?

Ze wszystkich 111 działań najwięcej, bo aż 36 zakładało wydarzenia na Śródmieściu. Nieco mniej projektów (33) miałoby się odbywać na Krzykach. Osoby, które chcą współorganizować inicjatywy na Fabrycznej, zaproponowały na nie 28 pomysłów, z kolei na Psim Polu pojawiło się 14 propozycji. Szczegółowy podział na osiedla umieściliśmy na mapie Wrocławia, którą znajdziecie poniżej. Po ocenie formalnej proporcje zmieniły się – najwięcej projektów ocenia komisja dla obszaru Krzyki (24), a Fabrycznej i Śródmieścia nieco mniej – kolejno 22 i 21 pomysłów. Najmniej, bo 12 inicjatyw ma do oceny komisja z Psiego Pola.

Co chcecie robić?

Wśród waszych propozycji pojawiło się wiele pomysłów na działania rekreacyjne – wszelkiego rodzaju wspólne ćwiczenia w plenerze oraz w przestrzeniach zamkniętych, połączone często ze zdobywaniem wiedzy o zdrowym stylu życia czy też gotowaniu. Wciąż sporo inicjatyw skoncentrowanych jest na wszelkiego rodzaju aktywnościach tożsamościowych, pozwalających na lepsze poznanie swojego osiedla i najbliższego otoczenia. Pojawiły się także edukacyjne inicjatywy zakładające uświadamianie w zakresie zrównoważonego rozwoju i zachowań proekologicznych – większość w duchu „less waste”.

To już trzeci rok, w którym szczególnie zależy nam na korzystaniu nie tylko z zamkniętych przestrzeni – domów kultury, siedzib rad osiedli, Centrów Aktywności Lokalnych czy lokalizacji organizacji pozarządowych, ale też na aktywizacji przestrzeni powstałych dzięki Wrocławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu. W lutowej edycji aż 29 inicjatyw zakładało działania w takich miejscach!. Spośród wszystkich możliwych lokalizacji często wybieraliście m.in. Zieloną Plażę nad Odrą na Biskupinie (WBO2016 7), Muszla koncertowa na Sępolnie (WBO2015 469), Park Tarnogajski (dwa projekty: WBO2016 325 oraz WBO2018 9) Park na Niskich Łąkach (trzy realizacje: WBO2015 240, WBO2016 109, WBO2018 303), oraz teren przy SP 113 na Nowym Dworze (WBO2018 405) i Szachy pod Zieloną Damą na Psim Polu (WBO2014 148).

Wyniki naboru

Już niedługo nasze komisje spotkają się, by podczas wspólnych rozmów ocenić 50% pomysłów najwyżej punktowanych w pierwszym etapie. 14 zwycięskich projektów ogłosimy do 13 marca. Wybrane projekty z czterech obszarów otrzymają od nas nie tylko wsparcie finansowe (do 5 tysięcy złotych brutto), lecz także pomoc w kwestiach administracyjnych, organizacyjnych, księgowych, prawnych, promocyjnych i logistycznych.

Trzymamy kciuki za wszystkie pomysły!

Wszystkie aktualności znajdziecie: T U T A J i na FB Mikrograntów

Do zobaczenia w mieście!

Znajdziecie nas też na:

www.wroclaw.pl/mikrogranty 
www.instagram.com/mikro.granty  

///

Mikrogranty

to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia (głównie, choć nie jest to wymóg formalny) mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, rekreacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związanych z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym.

Celem programu jest umożliwienie zdobycia i rozwoju umiejętności niezbędnych do skutecznego wpływu na swoje miasto, prowadzenia oddolnych inicjatyw z sąsiadami, a także zachęcenie do kreatywnej dyskusji i wymiany poglądów. Ważne jest dla nas wykorzystywanie potencjału funkcjonalno-przestrzennego wrocławskich osiedli do realizacji inicjatyw aktywizujących i więziotwórczych, z naciskiem na aktywizację obszarów położonych poza Starym Miastem.

Mikrogranty to też liczne działania edukacyjne. W 2020 roku możecie wziąć udział w czterech weekendowych Warsztatach Mikrograntów i trzymiesięcznym cyklu Akademia Mikrograntów 5.

Program powstał w 2018 roku z połączenia funkcjonujących we Wrocławiu od 2014 roku mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016, prowadzonych przez Biuro Festiwalowe Impart 2016 oraz działających w 2017 roku Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia prowadzonych przez Fundację Umbrella.

- Czytaj także

p:27684