Login

Register

Login

Register

12.06.2019 Środa

Pogłosy Wrocławia – rezydencja artystyczna Anki Kasperskiej

Autor: Strefa Kultury Wrocław

Pogłosy Wrocławia to tytuł odbywającego się w czerwcu projektu rezydencyjnego Anki Kasperskiej, którego celem jest przyjrzenie się przemianom audiosfery miejskiej Wrocławia na podstawie trzech wybranych przez artystkę wrocławskich budynków.

fot. Kama Wróbel

Projekt ten ma na celu przypomnieć i wyobrazić sobie dźwięki, którymi niegdyś nasiąkały miejskie ściany, pokoje, sale i całe struktury miejskie. Jest to kolejne audio-działanie młodej artystki mające na celu wydobycie środowiska akustycznego z tkanki miasta i skłonienie odbiorcy do zauważenia audiosfery, jako struktury nie tylko tworzącej obecny krajobraz, ale również struktury podlegającej przemianom, będącej doskonałym narzędziem badawczym, jak też narzędziem ekspresji twórczej.

W ramach rezydencji powstaną interaktywne kompozycje dźwiękowe opisujące wybrane przez artystkę-rezydentkę trzy obiekty architektoniczne. Dom Oppenheimów, Dom Panien Trzebnickich (Domek Romański), Hotel Monopol. Będą to swoiste słuchowiska, składające się z dźwięków codzienności kolejno determinowanych poprzez funkcje jakie pełniły te budynki na przestrzeni wieków. Do projektu wybrane zostały trzy lokalizacje ze względu na ich różnorodną i wielopłaszczyznową tożsamość historyczną, jak i znaczenia dla miasta. Zarówno Kamienica Oppenheimów, Dom Panien Trzebnickich, jak i Hotel Monopol pełniły na przestrzeni wieków różne funkcje publiczne i prywatne. Ich historie sięgają XIII wieku. Każdy z tych obiektów akcentuje swoją obecnością bardzo ważne dla historii miasta okresy historyczne – Dom Panien Trzebnickich swoją romańską bryłą nawiązuje do początków historycznych miasta, historia budowy Hotelu Monopol do rewolucji przemysłowej, która zredefiniowała funkcję i strukturę miejską, natomiast Dom Oppenheimów – ze względu na historię rodziny Oppenheimów – akcentuje historię miasta pierwszej połowy XX wieku i przemiany społeczno-politycznych związanych z II Wojną Światową, jak również szeroki kontekst pluralizmu kulturowego Wrocławia.Powstałe w ramach rezydencji instalację zostaną zaprezentowane w OP ENHEIM.

W ramach pobytu rezydencyjnego artystki odbędą się następujące wydarzenia otwarte.

➡ 12.06., godz. 18.30–19.30
Odgłosy grozy. Pejzaż dźwiękowy Wrocławia w roku
1945, Sławomir Wieczorek

➡ 25.06.
godz. 18.00-19.00 – prezentacja instalacji dźwiękowej i
rozmowa z Anką Kasperską

godz. 19.30-20.30 – rozmowa na temat projektu oraz debata
pt. Audiosfera, jako narzędzie badawcze z udziałem
Roberta Losiaka, Macieja Bączyka, Justyny
Stasiowskiej, moderator: Sławomir Wieczorek

➡ 27.06, godz. 18.00
spacer z autorką instalacji po badanych obiektach z
komentarzem autorskim i przewodnikim Renatą
Bardzik-Miłosz

Ilość miejsc na wykładach jest ograniczona. Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: visit@openheim.org

Na spacer z artystką nie obowiązują zapisy.

Projekt organizowany przez OP ENHEIM w ramach Konkursu dla NGO prowadzonego przez AIR Wro. 

- Czytaj także

Popularne wydarzenia

Zobacz więcej
18.0719.07.2020

Warsztaty Mikrograntów: mikrodziałania w klimacie do zmiany

Stowarzyszenie Żółty Parasol (ul. Prusa 37-39), Ołbiński Ogród Otwarty (ROD Lepsze Jutro) Zobacz na mapie
6.10.2020

56. Jazz nad Odrą: koncert otwarcia (nowa data)

Hala Stulecia
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław
Zobacz na mapie
p:19154