Login

Register

Login

Register

1.09.2020 Wtorek

Poznajcie uczestników projektu rezydencyjnego AIR Modernism!

Już od połowy września Strefa Kultury Wrocław będzie gościć uczestników programu rezydencyjnego AIR Modernism pochodzących z Wrocławia, Chemnitz i Tbilisi. Interdyscyplinarny i wieloletni projekt daje możliwość zbadania różnych aspektów modernizmu.

Pierwsza odsłona projektu odbędzie się w tym roku, AIR Modernism jest jednak projektem wieloletnim i z założenia międzynarodowym. Oznacza to, że uczestnicy wyłonieni w tegorocznym naborze przez Strefę Kultury Wrocław, Miasto Chemnitz ubiegające się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2025 roku oraz głównych organizatorów Tbilisi Architecture Biennial, będą mieli szansę odwiedzić w nadchodzących latach kolejne europejskie miasta. Zaplanowano spotkania eksperckie dedykowane modernizmowi, sztuce projektowej, designowi i sztuce, które pozwolą rezydentom poznać i krytycznie przeanalizować różne oblicza XX-wiecznej architektury, ale i wpływ myślenia modernistycznego na współczesność. Warto podkreślić, że sam temat rezydencji jest dość eksperymentalny, a uczestnicy zaprezentowali niezwykle dojrzałe i profesjonalne propozycje działań.

Kogo wybrała międzymiastowa komisja?

Levana Asabashvili (Tbilisi)

Levan Asabashvili studiował architekturę na Akademii Sztuk Pięknych w Tbilisi i Politechnice w Delft. W 2007 roku założył Urban Reactor, organizację zajmującą się badaniami społecznymi i przestrzennymi, debatą i edukacją. W 2011 roku został członkiem-założycielem gruzińskiej sekcji DoCoMoMo. Od 2018 roku jest doktorantem na Politechnice w Tbilisi.

Dianę Felber (Chemnitz)

Teoretyczka sztuki współczesnej i architektury urodzona w Chemnitz. Od 2015 roku zajmuje się tematyką typologii mieszkań w XX wieku oraz architektury bloku wschodniego i prowadzi wykłady na ten temat. Od 2016 roku jest członkiem kolektywu Kv – Verein für zeitgenössische Kunst, zrzeszającego 9 osób z różnych dyscyplin, takich jak sztuki plastyczne, grafika, ilustracja, architektura.

Martę Smektałę (Wrocław)

Mgr inż. Architekt, doktorantka Politechniki Wrocławskiej. Współautorka wystaw „Dom.Osiedle.Mieszkanie.”, będącej efektem analiz porównawczych na temat osiedli przedwojennych, modernistycznych oraz deweloperskich w Poznaniu i Gdyni wystawianej podczas Gdynia Design Days w 2015 roku, oraz „Droga ku nowoczesności. Osiedla Werkbundu 1927 – 1932”, organizowanej w ramach ESK 2016 w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

AIR Modernism

Międzynarodowy i partnerski projekt rezydencyjny, koncentruje się na interdyscyplinarnym podejściu do modernizmu. Celem rezydencji jest mapowanie tego, w jaki sposób Wrocław, Chemnitz i Tbilisi odzwierciedlały idee paneuropejskie tj. modernizm, jaki był ich status dawniej a jaki jest dziś oraz jak zmiany czasu i przestrzeni (Wschód / Zachód) wpłynęły na modernizm i jego postrzeganie? Rezydencja ma również sieciować polskie, niemieckie i gruzińskie środowiska, i instytucje artystyczne. Wybrani rezydenci będą mieli możliwość przeprowadzenia badania terenowego, na podstawie którego stworzą własne notatki badawcze / artystyczne / kreacyjne.

Dziękujemy wszystkim aplikującym za wspaniałe projekty!

- Czytaj także

p:32177