Login

Register

Login

Register

17.01.2020 Piątek

Rusza konkurs na badanie wrocławskiego sektora kultury

Zapraszamy do udziału w konkursie na przeprowadzenie badań, które będą polegać na rozpoznaniu, analizie i diagnozie ZMIAN jakie zachodzą we wrocławskim sektorze kultury. Propozycje można składać do 28 lutego, a zwycięzcy na realizację dostaną 15 tysięcy złotych!

Konkurs badawczy prowadzony jest w ramach programu Praktycy Kultury, któremu co roku towarzyszy wybrane zagadnienie stanowiące punkt wyjścia do dalszych działań – w 2020 roku tym hasłem jest ZMIANA. W ramach konkursu zgłaszać możecie działania badawcze pamiętając o czterech zagadnieniach horyzontalnych, wokół których pragniemy w nadchodzącym sezonie rozpatrywać ZMIANĘ w naszym sektorze:

  • ZMIANY KLIMATYCZNE i ich wpływ na organizację i funkcjonowanie sektora kultury we Wrocławiu, także w kontekście budowania relacji i możliwej współpracy pomiędzy oddolnymi ruchami związanymi z zieloną edukacją a instytucjami, NGO i urzędem;
  • USPOŁECZNIANIE KULTURY i wszelkie przejawy tego zjawiska, także w kontekście badania miejskich polityk kulturalnych, zmian w definiowaniu kultury lub uczestnictwa w niej, a także roli twórców w tym polu;
  • strategie związane z UDOSTĘPNIANIEM KULTURY wśród zróżnicowanych grup odbiorców, w tym przede wszystkim włączanie w obiegi kulturalne przedstawicieli takich grup jak: osoby o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności (ruchowych, sensorycznych i intelektualnych), odbiorcy nie posługujący się językiem polskim i seniorzy;
  • POSTĘP TECHNOLOGICZNY i jego wpływ na funkcjonowanie sektora kultury.

Zbadaj wrocławską kulturę

W konkursie mogą wziąć udział interdyscyplinarne grupy nieformalne, w skład których wchodzić mogą mieszane zespoły reprezentujące różne praktyki badawcze i animacyjne (m.in. absolwenci wydziałów związanych z kulturoznawstwem, mediacją sztuki, naukami społecznymi, dziennikarstwem), ale także artystyczne czy edukacyjne. Do naboru można zgłaszać zróżnicowane propozycje działań badawczych – zarówno  ilościowych, jakościowych jak i eksperymentalnych oraz dowolnych ich kombinacji. Efektem kilkumiesięcznego projektu ma stać się raport podsumowujący, który po raz pierwszy zaprezentowany zostanie podczas konferencji „Miasto i Kultura”.

 Na realizację wybranego projektu Strefa Kultury Wrocław przeznaczy kwotę 15 tysięcy złotych brutto. Formularz zgłoszeniowy można przesyłać od 20 stycznia do 28 lutego na adres: praktycykultury@strefakultury.pl. Wyniki ogłosimy 23 marca.

Komisja ocenia wnioski według następujących kryteriów:

  • temat i uzasadnienie potrzeby jego wykonania oraz ich zgodność z celami programu Praktycy Kultury – maksymalnie 3 punkty;
  • odwołanie się w Projekcie do zagadnień horyzontalnych określonych w §1 ust. 3 Regulaminu – maksymalnie 2 punkty;
  • jakość koncepcyjna – maksymalnie 25 punktów;
  • budżet realizacyjny – maksymalnie 10 punktów;
  • potencjał rozwojowy – maksymalnie 10 punktów

Jeśli macie pytania odnośnie konkursu lub chcecie skonsultować swoje pomysły na badanie wrocławskiego środowiska kultury, napiszcie na adres: praktycykultury@strefakultury.pl

Praktycy Kultury

To program kompetencyjny skierowany do wrocławskiego i dolnośląskiego sektora pozarządowego, instytucji oraz osób pracujących niezależnie. „Praktycy” opierają się przede wszystkim na współpracy i wymianie wiedzy, a ich działania skupione są na profesjonalizacji i ułatwieniu zdobycia nowych umiejętności i kompetencji. Możliwe jest to dzięki organizacji warsztatów, laboratoriów, konferencji, jak i otwartych sesji kreatywnych, prowadzonych przez ekspertów z Polski i zagranicy.

Pliki do pobrania

BRIEF KONKURSOWY
REGULAMIN KONKURSU BADAWCZEGO
WZÓR FORMULARZA
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
WZÓR SPRAWOZDANIA
WZÓR UMOWY
Załącznik nr 2 do regulaminu_wykaz kosztów kwalifikowanych

- Czytaj także

p:26698