Login
Register

Login
Register

20.02.2019 Środa

Rozmowy o kulturze w marcu we Wrocławiu. Ruszyły zapisy na konferencję AIR Wro Talks 4.0

Autor: fot. Marcin Jędrzejczak

Strefa Kultury Wrocław zaprasza na AIR Wro Talks 4.0 – dwudniowe spotkanie z ekspertami z Polski i zagranicy, które będzie okazją do rozmowy o problemach i wyzwaniach stojących przed współczesną kulturą. Konferencja odbędzie się 28 i 29 marca we Wrocławiu. Udział jest bezpłatny, obowiązują zapisy.

AIR Wro Talks 3.0 fot. Marcin Jędrzejczak

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji są „granice”, a panele, wykłady, warsztaty i dyskusje prowadzone będą wokół zjawisk istotnych nie tylko dla środowiska ekspertów, twórców czy praktyków kultury, ale także dla jej odbiorców.

Wybrane tematy dotyczą nas wszystkich – bez względu na miejsce zamieszkania. Czy jest to kwestia dostępu do kultury, edukacji globalnej, czy stosunków międzynarodowych, dyskusja zawsze toczy się w wyznaczonych granicach – pojęciowych, społecznych, kulturowych lub geograficznych. Podczas konferencji chcemy je poszerzyć, zmienić albo zdefiniować na nowo – zapowiada Berenika Nikodemska, organizatorka AIR Wro Talks 4.0.

AIR Wro Talks 4.0 będzie okazją do rozmów i wymiany doświadczeń z przedstawicielami polskich i europejskich organizacji i instytucji kultury. Wśród zaproszonych gości są m.in. Paul Hobson (dyrektor Modern Art Oxford), Joanna Tamborska (wicedyrektorka Duńskiego Instytutu Kultury), Onny Eikhaug (prezeska EIDD Design for All Europe) i Marta Gontarska (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej).

Kultura dla wszystkich, Brexit i rola instytutów narodowych

W programie konferencji znalazły się panele dyskusyjne, podczas których omówione zostaną m.in. dobre praktyki umożliwiające osobom o różnym stopniu niepełnosprawności pełne uczestnictwo w projektach kulturalnych. Poruszona zostanie także kwestia Brexitu – eksperci omówią jego znaczenie dla Europy oraz wpływ, jaki może mieć na międzynarodową współpracę kulturalną. Przedstawiciele narodowych instytutów kultury poszukają z kolei odpowiedzi na pytanie, czy w XXI wieku wciąż jest miejsce na promocję kultury definiowaną przez oficjalnie wyznaczone granice.

Dla lokalnych środowisk AIR Wro Talks 4.0 będzie też okazją do zapoznania się z działaniami Funduszu Wyszehradzkiego, Kreatywnej Europy oraz Instytutu Adama Mickiewicza – organizacji, które udzielają wsparcia finansowego projektom realizowanym za granicą lub we współpracy z zagranicznymi partnerami.

Więcej niż rozmowy

Program konferencji uzupełniają warsztaty i wydarzenia artystyczne. Uczestnicy zajęć prowadzonych przez Martę Gontarską dowiedzą się, jak budować międzynarodowe partnerstwa w oparciu o szacunek, odpowiedzialność i solidarność. Z kolei na warsztatach Doroty Mołodyńskiej-Küntzel omówione zostaną kwestie identyfikacji różnych grup doświadczających stereotypizacji i stygmatyzacji w Polsce oraz sposoby reagowania na zjawiska motywowane nienawiścią.

Panele dyskusyjne, wykład i warsztaty organizowane w ramach AIR Wro Talks 4.0 odbędą się w dniach 28 i 29 marca w Barbarze (ul. Świdnicka 8B) i Recepcji (Podwórko Ruska 46).

Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązują zapisy (liczba miejsc ograniczona).

Formularz rejestracyjny (zapisy do 22.03): airwrotalks.conrego.com

PROGRAM AIR WRO TALKS 4.0

28.03

9:00-14:00 | Barbara | rejestracja

10:00-13:30 | Barbara | Jak mówić o większości świata? Kultura i sztuka a globalne wyzwania | warsztaty

10:00-13:30 | Recepcja | Mówmy „NIE” mowie nienawiści! | warsztaty

14:00-14:30 | Barbara | Otwarcie konferencji

14:30-15:15 | Barbara | Wykład inauguracyjny

17:00-18:30 | Barbara | Kto promuje Grenlandię? Rola i zadania narodowych instytutów kultury w XXI wieku | panel dyskusyjny

29.03

9:00-11:00 | Barbara | rejestracja

11:00-11:30 | Barbara | Otwarcie drugiego dnia konferencji

11:30-12:30 | Barbara | Możliwości wsparcia projektów międzynarodowych: Fundusz Wyszehradzki, Kreatywna Europa, Instytut Adama Mickiewicza | prezentacje

13:00-14:30 | Barbara | Kultura dla wszystkich: strategie włączania osób z niepełnosprawnościami w życie kulturalne | panel dyskusyjny

16:00-17:30 | Barbara | Co mówi Brexit o wspólnocie europejskiej? | panel dyskusyjny

17:30-18:00 | Barbara | Zamknięcie konferencji

- Czytaj także

FreshMail.pl
 
p:16333