4.02.2020 Wtorek

SKW poszukuje osoby do działu finansowo-księgowego

Strefa Kultury Wocław poszukuje osoby do działu finansowo-księgowego na stanowisko Specjalista ds. finansowo-księgowych

Jeżeli jesteś osobą  kreatywną, otwartą, komunikatywną,  masz poczucie humoru,  lubisz pracę  z ludźmi i nie boisz się nowych, nie zawsze łatwych wyzwań to dołącz do naszego zespołu. 

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości około 2 lat (mile widziane doświadczenie    w administracji publicznej lub instytucjach kultury)
 • dobrej znajomości zasad rachunkowości,  przepisów VAT i  CIT
 • biegłej znajomości pakietu MS Office (w szczególności Excel)
 • samodzielności

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • bieżąca  weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym, rachunkowym
  oraz zgodności z procedurami wewnętrznymi
 • dekretacja i księgowanie dokumentów, w tym od kontrahentów zagranicznych
 • księgowanie wyciągów bankowych
 • współpraca przy sporządzeniu miesięcznych deklaracji VAT (w tym - import usług, WNT,WDT)
 • sporządzanie i sprawdzenia poprawności bieżących rozliczeń podatkowych w zakresie podatku CIT oraz podatku u źródła
 • przygotowywanie deklaracji  IFT i CIT10Z
 • współpraca z osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki magazynowej
 • naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych
 • współpraca przy rozliczaniu środków przyznanych w ramach dotacji
 • analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych
 • uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami i dokonywanie potwierdzeń sald zobowiązań z kontrahentami
 • współpraca przy przygotowaniu planów finansowych rocznych i wieloletnich 
 • przygotowywanie analiz i zestawień na potrzeby wewnętrzne
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji, raportów i rejestrów
 • wykonywanie innych zadań związanych z funkcjonowaniem Działu Księgowo –Finansowego

Co oferujemy:

 • umowę o pracę
 • pracę w zgranym zespole
 • pracę w godzinach 08.00-16.00
 • wynagrodzenie adekwatne do Twoich umiejętności i doświadczenia
 • dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( „wczasy pod gruszą”, bony na święta, paczki mikołajkowe dla dzieci)

Jeżeli szukasz nowego miejsca na rozwój zawodowy to dołącz do nas, CV prosimy przesyłać na adres mailowy katarzyna.cieslik@strefakultury.pl do 21 lutego 2020r.

Nie zapomnij dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez samorządową instytucję kultury pod nazwą Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadającą NIP 899-273-65-81 oraz REGON 021907583, (SKW) moich danych osobowych na potrzeby toczącego się na dzień wyrażenia zgody procesu rekrutacji prowadzonego przez w/w Instytucję.

 

SKW informuje kandydatów, że ich dane przetwarzane będą przez SKW  jako administratora danych lub podmioty działające na jej zlecenie w celu realizacji procesu rekrutacji,  na czas niezbędny do realizacji w/w procesu, nie dłuższy niż okres w jakim SKW zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi  na niezgodne z prawem przetwarzanie danych do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e)lub f) RODO z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych  ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), z tym zastrzeżeniem, że żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do udziału procesie rekrutacji oznacza rezygnację z udziału w nim. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, SKW będzie miała prawo do przetwarzania  danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w  ramach  wykonania obowiązku prawnego dokumentowania działalności  prowadzonej przez SKW  lub w ramach uzasadnionego prawnie interesu administratora, jakim jest w szczególności ustalanie i dochodzenie roszczeń lub prawo  dokumentowania działalności  prowadzonej przez SKW. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: iod.@strefakultury.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod numerem telefonu 71 71 27 575 Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze Strony SKW podane są na stronie www.strefakultury.pl

- Czytaj także

Polecamy

Zobacz więcej