Login

Register

Login

Register

5.02.2020 Środa

Startują Warsztaty Mikrograntów! Zapraszamy na cykl „Pamięć miejsca – pamięcią jego mieszkańców”.

Zapraszamy na pierwszy w 2020 roku weekendowy cykl edukacyjny Mikrograntów! „Warsztaty Mikrograntów” to dwudniowe spotkania z teorią i praktyką, poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z realizacją projektów dla lokalnej społeczności i swojego otoczenia. W tym roku zaczynamy 22 i 23 lutego warsztatami „Pamięć miejsca – pamięcią jego mieszkańców”.

Projekty pamięciowe, które polegają na wspólnym odkrywaniu przeszłości danego miejsca, są doskonałą okazją do budowania trwałych więzi między mieszkańcami i ich okolicą. Poznawanie wieloaspektowej historii i tożsamości konkretnej przestrzeni (zarówno  dzielnicy, osiedla, jak i ulicy czy placu) służy poszerzaniu świadomości zamieszkujących ją ludzi i, co za tym idzie, przyczynia się do integracji międzysąsiedzkiej oraz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. We Wrocławiu mamy do czynienia z wciąż trwającym „boomem” na lokalne działania na rzecz osiedli, odnajdywanie wyróżniających i odróżniających ich od siebie cech, faktów czy konkretnych obiektów. Inicjatywy takie często opierają się na „grzebaniu” w pamięci – ludzi i przedmiotów, poznawaniu mieszkańców w działaniu, w zetknięciu z sytuacją, miejscem czy wspomnieniem.

Pamięć miejsca – pamięcią jego mieszkańców

Warsztaty „Pamięć miejsca – pamięcią jego mieszkańców” przeznaczone są dla osób zainteresowanych projektami tego typu. Prowadzące – Aleksandra Błędowska i Justyna Rudnicka – zapoznają uczestników z najciekawszymi przedsięwzięciami w tym obszarze, a także przedstawią różnorodne źródła i możliwości ich wykorzystania. Porozmawiamy o zbieraniu obrazów, wycinków, fotografii, tekstów, dźwięków czy specyficznych dla danej przestrzeni słów, napisów i znaków. Na spotkaniu dowiecie się również, w jaki sposób można zgromadzone elementy przetwarzać i dokumentować oraz wykorzystać w działaniach z mieszkańcami. Będziecie też mieć okazję by wykorzystać zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych – zebraniu, zmontowaniu i przetworzeniu materiału dźwiękowego oraz tekstowego, a także modyfikowaniu i powtórnym wykorzystaniu w nowej formie materiałów graficznych oraz zdjęciowych.

Na warsztaty składa się 8 godzin zegarowych teorii i praktyki – spotykamy się 22 i 23 lutego między 11:00 a 15:00 w Barbarze (ul. Świdnicka 8b)!

Warsztaty prowadzone są w języku polskim, a udział w nich jest bezpłatny. Zapisywać możecie się do 19 lutego pod adresem: mikrogranty@strefakultury.pl, w temacie wpiszcie „Warsztaty Mikrograntów”. 

Rejestracja na warsztat oznacza jednoczesną zgodę na przetwarzanie danych osobowych opisanej w dokumencie: TUTAJ

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzące

Aleksandra Błędowska – graficzka i ilustratorka, zawodowo związana z Wrocławiem i Sokołowskiem. Współtwórczyni Pracowni Multimedialnej w Sokołowsku i Makerspace Pralnia Sokołowsko, gdzie odpowiada m. in. za wizualną i merytoryczną część projektów opartych na lokalnym dziedzictwie i tożsamości (m. in. gazeta” Sokowieści” i “Spokodzieci”, “Sokołowsko, pamiętam, że…”, Aerial Residency, projekt mapy Sokołowska i pamiątek turystycznych). Prowadzi warsztaty twórcze łączące zagadnienia projektowania i lokalnej tożsamości.

Justyna Rudnicka – polonistka, muzykolożka, skrzypaczka, wrocławianka z urodzenia i z wyboru. Obecnie robi doktorat w Instytucie Filologii Polskiej UWr, w Akademickim Radiu Luz prowadzi audycję poświęconą kulturze. Uzależniona od działań lokalnych, stała bywalczyni programu „Mikrogranty”, współpracuje z Fundacją „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” oraz Fundacją „Pro Arte”. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i zajęć z grupami w różnym przedziale wiekowym – dziećmi, młodzieżą, studentami oraz seniorami. Projektami pamięciowymi zajmuje się zarówno w ramach działań z mieszkańcami, jak i w pracy naukowej – badając rękopisy i poszukując różnych źródeł (pisanych, mówionych, graficznych) wiedzy na temat reżyserki Lii Rotbaum, o której pisze pracę. Za Nietzschem powtarza, że nie ma faktów, a wyłącznie interpretacje i uwielbia owe interpretacje, przede wszystkim w postaci osobistych opowieści, kolekcjonować i przetwarzać.

Do zobaczenia na warsztatach!

_______________________

WARSZTATY MIKROGRANTÓW

Cykl edukacyjny Mikrograntów to dwa dni teorii i praktyki poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z realizacją projektów dla lokalnej społeczności i swojego otoczenia.

„Warsztaty Mikrograntów” to spotkania skierowane do osób z doświadczeniem w działaniach społecznych i lokalnych. Udział w zajęciach może pomóc w podniesieniu świadomości i umiejętności w różnych obszarach, np. organizowaniu projektów o zróżnicowanych profilach tematycznych (praca z miejscem, jego pamięcią i tożsamością, działania animacyjne i edukacyjne w plenerze, włączaniu w inicjatywy nowych mieszkańców i mieszkanki Wrocławia).

Teoretyczno-praktyczne warsztaty skupione są na najczęściej pojawiających się lub wymagających pogłębienia tematów w realizowanych lokalnie inicjatywach społecznych. Na podstawie pracy z wrocławskimi aktywistami, liderami, inicjatorami rozmaitych działań oraz analiz materiałów poprojektowych, prowadzonych w ramach naszej instytucji, wyszczególniliśmy trzy wiodące problemy:
• projekty pamięciowe i tożsamościowe odnoszące się do wrocławskich osiedli,
• jakościowe działania społeczne – animacyjne i edukacyjne, o charakterze piknikowym i festynowym w plenerze,
• projekty skłaniające do włączania migrantów i migrantek, zarówno we współtworzenie działań, jak i aktywne w nich uczestnictwo.

Warsztaty poświęcone tym tematom umożliwią uczestnikom pogłębienie swojej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z realizacją tego typu projektów.

Ta ścieżka edukacyjnej działalności Programu Mikrogranty skierowana jest bezpośrednio do liderów społeczności lokalnych, aktywistów współtworzących kulturalną ofertę Wrocławia oraz wszystkich zainteresowanych szeroko definiowaną kulturą miejską. Podobnie jak w przypadku „Akademii Mikrograntów”, warsztaty prowadzone są przez tandemy specjalistów w danej tematyce, a rekrutacja do nich jest otwarta.

Znajdziecie nas na:
www.wroclaw.pl/mikrogranty
www.strefakultury.pl/mikrogranty 
www.facebook.com/mikrogranty 
www.instagram.com/mikro.granty 

- Czytaj także

p:27189