Login
Register

Login
Register

11.04.2019 Czwartek

Warsztaty Mikrograntów – „Działamy plenerowo – projekty społeczne w przestrzeni miasta”. Zgłoś się!

 „Warsztaty Mikrograntów” to dwudniowe spotkania z teorią i praktyką, poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z realizacją projektów dla lokalnej społeczności i swojego otoczenia. Drugie zajęcia odbędą się 27 i 28 kwietnia pod hasłem „Działamy plenerowo – projekty społeczne w przestrzeni miasta”.

Oddolne inicjatywy tworzące zielone miejsca aktywności lokalnej w dużych miastach są coraz popularniejsze. Przyczyniają się one do zwiększania świadomości na temat istotnej roli zieleni w polepszaniu jakości życia, a przede wszystkim budowaniu lokalnych społeczności czy pozytywnym wpływie na estetykę miejską. Nie zawsze jednak są one organizowane z poszanowaniem warunków przyrodniczych i klimatycznych oraz uwzględnieniem obowiązującego w danym miejscu ładu przestrzennego.

Działania prowadzone na terenach zazielenionych wymagają uwzględnienia zastanej flory i fauny, mogą też zawierać w sobie aspekty ekologiczne (np. recykling), a nawet zakładać tworzenie nowych nasadzeń drzew czy krzewów.

Dwudniowy warsztat prowadzony przez specjalistów z Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia – Paulinę Olejniczak-Brząkałę i Krzysztofa Zientala – ma na celu zapoznanie grupy z zasadami pracy nad tworzeniem inicjatyw na terenach zazielenionych. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane różnorodnymi inicjatywami z zakresu działań zarówno miękkich (animacyjne, edukacyjne, integracyjne), jak i tych zakładających ingerencję w przestrzeń (nasadzenia, tworzenie podwórkowych ogródków, działek warzywno-owocowych, gospodarowanie skwerów, projektowanie parków kieszonkowych). Na konkretnych, wrocławskich przykładach uczestnicy i uczestniczki poznają dobre i złe praktyki oraz będą mogli/-ły zaproponować swoje rozwiązania dla inicjatyw zielono-rekreacyjnych. Będzie to też dobra okazja do odnalezienia się w meandrach informacji o własności gruntów w mieście czy procedurach pozyskiwania zgód na użytkowanie terenu. Podczas części praktycznej, na przykładzie staromiejskiego skweru, przećwiczymy, jakie działania można zaplanować oraz w jaki sposób je zrealizować.

Na warsztaty składa się 8 godzin zegarowych teorii i praktyki – spotykamy się 27 i 28 kwietnia między 10:00 a 14:00 w Barbarze (ul. Świdnicka 8b)!

Warsztaty prowadzone są w języku polskim, a udział w nich jest darmowy, po dokonaniu wcześniejszej rejestracji najpóźniej do 25 kwietnia, na adres e-mail: mikrogranty@strefakultury.pl, w temacie wpisując „Warsztaty Mikrograntów”. 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja na warsztat oznacza jednoczesną zgodę na przetwarzanie danych osobowych opisanej w dokumencie: Zgoda na przetwarzanie danych_Mikrogranty_warsztaty.

Prowadzący:

Paulina Olejniczak-Brząkała – socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, pracuje w Zespole ds. Konsultacji Społecznych w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu. Specjalizuje się w socjologii miasta i socjologii społeczności lokalnych. Wyniki swoich badań publikowała m.in. w Przestrzeni Społecznej, Konwersatoriach Wiedzy o Mieście, czy Folia Sociologica. Obszary jej zainteresowań są dość zróżnicowane: od socjologii jakościowej, pracy socjalnej po partycypację społeczną. Obecnie zajmuje się dociekaniami związanymi ze społecznym doświadczaniem rewitalizowanej przestrzeni wrocławskiego osiedla Nadodrze.  Prywatnie miłośniczka zespołu Queen oraz małych i wielkich podróży.

Krzysztof Ziental – wrocławianin, historyk sztuki, zabytkoznawca i konserwacjoznawca, praktyk partycypacji, urzędnik. Zainteresowania badawcze z historii architektury sytuuje wokół zagadnień powojennego modernizmu w Polsce oraz modernizmu w ogóle, a także renowacji i adaptacji zabytków. Współpracował z pracowniami konserwatorskimi koordynując badania oraz prace konserwatorskie (m.in. Dworzec Główny, Kościół św. Macieja we Wrocławiu). Współautor prawie trzydziestu opracowań konserwatorskich. Urzędnik zajmujący się rewitalizacją (Kalisz 2014–2016) oraz partycypacją społeczną (Kalisz 2014–2016, Wrocław 2016–obecnie), także Plastyk Miejski (Kalisz 2016). Obecnie Kierownik Działu ds. Partycypacji Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Koordynator kilkudziesięciu procesów konsultacyjnych. Współredaktor strony Wrocław Rozmawia – portalu partycypacji społecznej, opiekun merytoryczny Mikrograntów – ogólnomiejskiego programu wsparcia oddolnych inicjatyw. Mąż jednej żony i tato dwójki dzieci.

___________________________

WARSZTATY MIKROGRANTÓW

Nowy cykl edukacyjny Mikrograntów to dwa dni teorii i praktyki poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z realizacją projektów dla lokalnej społeczności i swojego otoczenia

 „Warsztaty Mikrograntów” to weekendowe spotkania skierowane do doświadczonego w działaniach społecznych i lokalnych odbiorcy. Udział w warsztatach w znacznym stopniu podniesie u uczestników poziom ich świadomości oraz umiejętności w obszarach, takich jak  konceptualizowanie i organizowanie projektów o różnych profilach tematycznych (praca z miejscem, zielenią, pamięcią i tożsamością).

Teoretyczno-praktyczne zajęcia skupione będą na problematyce najczęściej pojawiających się tematów w realizowanych lokalnie inicjatywach społecznych. Na podstawie pracy z wrocławskimi aktywistami, liderami, inicjatorami rozmaitych działań oraz analiz materiałów poprojektowych, prowadzonych w ramach naszej instytucji, wyszczególniliśmy trzy wiodące problemy: projekty pamięciowe, tworzenie projektów zielonych i wykorzystujących przestrzeń otwartą oraz placemaking. Warsztaty poświęcone tym tematom umożliwią uczestnikom pogłębienie swojej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z realizacją tego typu projektów.

Ta ścieżka edukacyjnej działalności Programu Mikrogranty skierowana jest bezpośrednio do liderów społeczności lokalnych, aktywistów współtworzących kulturalną ofertę Wrocławia oraz wszystkich zainteresowanych szeroko definiowaną kulturą miejską. Podobnie jak w przypadku „Akademii Mikrograntów”, warsztaty prowadzone są przez tandemy specjalistów w danej tematyce, a rekrutacja do nich jest otwarta.

- Czytaj także

FreshMail.pl
 
p:17484