24.10.2019 Czwartek

Znamy pierwsze szczegóły badania wrocławskich uczestników kultury

Na zakończonej w zeszłym tygodniu konferencji Miasto i Kultura poznaliśmy pierwsze wyniki realizowanego przez agencję SmartScope badania wrocławskich uczestników kultury. Trzy raporty – podsumowanie całościowe, skrótowe oraz ikonograficzne – zostaną opublikowane jeszcze przed końcem tego roku.

W etapie zbierania danych wzięło udział 802 mieszkańców i mieszkanek Wrocławia i powiatu wrocławskiego. W badaniu kulturę zdefiniowano szeroko, a jej uczestnikami zostały nazwane osoby, które przynajmniej raz w roku brały udział w aktywnościach kultury instytucjonalnej, nieinstytucjonalnej bądź domowej. Badanie zostało zrealizowane zarówno w formie 30-40-minutowych wywiadów bezpośrednich, jak i online.

Najczęściej w kinie

Podane przez Tomasza Dulinicza ze SmartScope wyniki informują, że 95% wrocławian i wrocławianek odwiedziło minimum jedną instytucję kultury w ciągu ostatniego roku. Ekspert pokazał też, że najwięcej osób było w kinie lub uczestniczyło w festiwalu filmowym (54%), a także brało udział w festynie lub jarmarku (49%). 85% badanych przyznało, że miało kontakt z treściami kultury w domu. Najliczniej wskazując czytanie książek dla przyjemności (60%) oraz oglądanie programów kulinarnych (50%).

Z badania wynika również, że średnia kwota wydana w ciągu roku na kulturę wynosi 354 złote. Suma ta jest trzykrotnie wyższa od średniej kwoty, którą na kulturę przeznacza „przeciętny” Polak (116 złotych). Uczestnicy i uczestniczki badania, o różnorodnych aktywnościach kulturalnych najchętniej dowiadują się od rodziny i znajomych (49%). Informacji szukają również na Facebooku (38%) i portalach internetowych poświęconych kulturze (31%).

Segmentacja publiczności

W raportach znajdą się także szczegóły podziału wrocławskiej publiczności na segmenty uczestnictwa w kulturze. Z ogłoszonych dotychczas danych wynika, że najwięcej osób (30%) można zdefiniować jako „Wycofanych”. Charakteryzuje ich niska motywacja do uczestnictwa w kulturze i rzadko wychodzą z domu. Najczęściej deklarują potrzebę odpoczynku oraz spędzania wolnego czasu z rodziną i znajomymi. Na drugim miejscu (19%) plasuje się grupa określana jako „Aspirujący mainstream”. To osoby, które wybierają aktywności zaspokajające różnorodne potrzeby rodziny. Chętnie chodzą do kina lub zoo, uczestniczą w festynach. Ich główną motywacją jest wspólne spędzanie czasu, zabawa, a także zdobywanie wiedzy.    

Agencja SmartScope obecnie zajmuje się opracowywaniem zebranych danych. Z raportów będzie się można również dowiedzieć, jaka jest rozpoznawalność poszczególnych wrocławskich instytucji kultury, a także jakie doświadczenia z nimi miała przebadana grupa.

Wyniki dostępne będą na www.strefakultury.pl

Badanie przeprowadzone zostało na zlecenie Strefy Kultury Wrocław.

- Czytaj także

Polecamy

Zobacz więcej