Login

Register

Login

Register

18.12.2019 Środa

Znamy pierwsze szczegóły Wrocławskiego Kongresu Kultury!

20 marca 2020 roku zapraszamy na Wrocławski Kongres Kultury – efekt unikatowej współpracy strony społecznej, instytucji kultury i samorządu. W programie znajdą się debaty i dyskusje, część artystyczna, a przede wszystkim wybory do pierwszej Wrocławskiej Rady Kultury! 

Wrocławski Kongres Kultury to wydarzenie tworzone przez i dla wrocławskiego środowiska kulturalnego. Ma odpowiadać na potrzeby środowiska, a w efekcie stać się otwartą i dostępną platformą, umożliwiającą wymianę doświadczeń i wiedzy, integrację, edukację, sieciowanie oraz omawianie istotnych zagadnień i zjawisk, także w kontekście kształtowania polityki kulturalnej miasta. Do udziału zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych wrocławską kulturą!

Czas na wybory

Jednym z najważniejszych elementów programu będą wybory do pierwszej Wrocławskiej Rady Kultury. Wybrane w głosowaniu osoby w trakcie trzyletniej kadencji będą doradzać Prezydentowi Wrocławia w zakresie realizacji polityki kulturalnej miasta oraz integracji środowiska wokół zadań strategicznych. Będą również brać udział w spotkaniach z Grupą Kultura Wrocław. Do kandydowania zachęcamy zarówno niezależnych reprezentantów wrocławskiego środowiska kulturalnego (artystów, animatorów, aktywistów i menedżerów), jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, organizacji i grup nieformalnych. Formularze zgłoszeniowe dla kandydatów dostępne będą od 7 stycznia, na listę wyborców dopisać się będzie można od 4 lutego.

Porozmawiajmy

Na program Wrocławskiego Kongresu Kultury złożą się także rozmowy w ramach paneli, debat, dyskusji stolikowych i warsztatów z zaproszonymi ekspertami z Wrocławia i Polski oraz część artystyczna. Spotkanie ma przynieść refleksję nad rzeczywistością tworzenia kultury, nawiązując tym samym do otwartej i pełnej szacunku polityki miasta, gdzie różnorodność, partycypacja, transparentność i troska powinny stanowić wartości nadrzędne. Efektem wydarzenia będą postulaty wskazujące możliwe kierunki rozwoju wrocławskiej kultury.

Włącz się!

Marcowe wydarzenie od początku przygotowywaliśmy z myślą o lokalnych środowiskach twórczych. Chociaż praca nad Kongresem już trwa, wciąż możecie się włączyć i zrealizować go razem z nami! Zapraszamy więc twórców, pracujących indywidualnie, ale też w kolektywach, spółdzielniach czy organizacjach, do zgłaszania projektów, które przedstawione zostaną jako część artystyczna programu. W trakcie Kongresu będziemy jednak przede wszystkim rozmawiać, dlatego też zachęcać będziemy was do przesyłania propozycji tematów do dyskusji stolikowych. Zgłoszenia do tych części programu przyjmować będziemy od 7 stycznia. 

Możecie także współtworzyć z nami identyfikację wizualną Kongresu! Do stworzenia ilustracji przedstawiających ich wizję związaną z marcowym spotkaniem zaprosiliśmy przedstawicieli wrocławskiego środowiska kulturalnego. Jeśli chcielibyście podzielić się waszym rysunkiem, prosimy o kontakt mailowy: kongres@strefakultury.pl.

Wrocławski Kongres Kultury odbędzie się 20 marca 2020 roku w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia (ul. Księcia Witolda 62-70).

Organizatorami wydarzenia są: Grupa Kultura Wrocław, Strefa Kultury Wrocław i Urząd Miejski Wrocławia.

Więcej informacji o kongresie: kongres.kulturawroclaw.pl
Więcej o Grupie Kultura Wrocław: kulturawroclaw.pl
Wydarzenie na Facebooku: TUTAJ

- Czytaj także

p:25958