Login

Register

Login

Register

23.03.2020 Poniedziałek

Znamy wstępne wyniki konkursu badawczego Praktyków Kultury!

Na początku roku zaprosiliśmy was do udziału w konkursie, którego celem było zbadanie dynamicznie zmieniającego się sektora kultury we Wrocławiu. Dziś poznaliśmy dwie inicjatywy, które przeszły do dalszego etapu – to właśnie z nich wybrany zostanie zwycięski projekt!

W ramach konkursu czekaliśmy na propozycje badań sektora kultury w kontekście czterech zagadnień horyzontalnych, które naszym zdaniem mają największy wpływ na nasze funkcjonowanie. Były to zmiany klimatyczne, procesy związane z uspołecznianiem kultury, nowe technologie oraz trendy związane z jej udostępnianiem i pracą z poszczególnymi grupami odbiorców (m.in. osobami o różnym stopniu niepełnosprawności czy migrantami niemówiącymi po polsku). Efektem badania wrocławskiego sektora kultury ma być raport podsumowujący, który zostanie opublikowany online (analogicznie do „Kultura alternatywna. Strategie istnienia – przypadek Salki CRK”publikacji autorstwa zespołu badawczego pod przewodnictwem Pawła Piotrowicza).

Dwa projekty

Pierwszy z rekomendowanych przez komisję wniosków dotyczy wpływu nowych technologii i internetu na funkcjonowanie sektora kultury. Celem zespołu badawczego pod przewodnictwem Martyny Pichety jest określenie wpływu nowoczesnych technologii na relacje pomiędzy odbiorcami i twórcami wydarzeń. Czy technologie skracają dzielącą nas odległość i ułatwiają uczestnictwo w kulturze? Podnoszą rozpoznawalność marek kulturalnych we Wrocławiu? Czy technologia jest już – bądź wkrótce stanie się – integralnym elementem styczności z kulturą? Pytania te nigdy nie były bardziej aktualne, niż w momencie, gdy epidemia COVID-19 uniemożliwiła organizację większości wydarzeń zaplanowanych na drugi kwartał 2020 roku.

Drugi projekt dotyczy relacji pomiędzy oddolnymi ruchami i sektorem kultury w wymiarze instytucjonalnym. To właśnie w wyniku działań ruchów społecznych zmiany klimatu i ich wpływ na naszą codzienność przedostały się do opinii publicznej, prowokując sektor kultury do reakcji i zaangażowania się w dyskusję. Zespół badawczy pod przewodnictwem Weroniki Mazurek planuje zbadać wątki związane z formami współpracy międzysektorowej, strategie związane z dialogiem i wspólną pracą na rzecz klimatu, a także ekopraktyki wprowadzone już do sektora kultury – nie możemy przecież zapomnieć o tym, że zagrożenia związane ze zmianą klimatu są groźniejsze, niż te wynikające z epidemii COVID-19.

Ostateczne wyniki konkursu opublikujemy w przyszłym tygodniu, po konsultacjach z wybranymi zespołami badawczymi.

- Czytaj także

p:27966