Login

Register

Login

Register

13.03.2020 Piątek

Znamy wyniki pierwszego w tym roku naboru do Mikrograntów!

Poznaliśmy zwycięzców i zwyciężczynie wszystkich trzech ścieżek lutowego naboru do Mikrograntów. Już wkrótce zrealizujemy z wami w mieście 52 nowe projekty!

Do 15 lutego trwał pierwszy w 2020 roku nabór do Mikrograntów. Osoby fizyczne (także te prowadzące działalność gospodarczą) i grupy nieformalne, organizacje pozarządowe (do 5 lat działalności oraz te, których przychód za ostatni zamknięty rok obrotowy nie przekroczył 3 tysięcy złotych brutto) oraz nieformalne grupy młodzieżowe, tym razem zgłosiły aż 182 propozycje na działania z zakresu animacji, rekreacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związanych z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym w całym mieście!

Zwycięzcy i zwyciężczynie, we współpracy ze Strefą Kultury Wrocław oraz Fundacją Umbrella, zrealizują łącznie 52 projekty o charakterze lokalnym, które otrzymają od nas wsparcie administracyjne,  organizacyjne, logistyczne, promocyjne oraz finansowe. O terminach ich realizacji zadecydujemy po negocjacjach z każdą osobą, grupą i organizacją – decydujący będzie rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce oraz zalecenia rządu i służb medycznych.

Mikrogranty dla osób fizycznych i grup nieformalnych

Ze 111 zgłoszonych pomysłów, z których, w ramach procesu weryfikacji formalnej,33 zostały zdyskwalifikowane, do dwuetapowej oceny zostało przekazanych 78 projektów. Spośród nich niezależne komisje wybrały 14 inicjatyw – po 4 z Fabrycznej, Krzyków oraz po 3 ze Śródmieścia i Psiego Pola.

Szczegółowa ocena wszystkich inicjatyw, a także opis 14 zwycięskich projektów, które otrzymają do 5 tysięcy złotych brutto znajduje się TUTAJ

Mikrogranty NGO

W lokalne działania ponownie zaangażują się także NGO-sy. Do ścieżki dla organizacji pozarządowych zgłoszono 42 inicjatywy. 11 z nich zostanie dofinansowanych kwotami od 5 do 10 tysięcy złotych brutto. Szczegółowa ocena wszystkich projektów oraz opisy zwycięskich propozycji  dostępna jest TUTAJ

Mikrogranty młodzieżowe

W najbliższym możliwym czasie swoje pomysły realizowała będzie też wrocławska młodzież. W naborze dla nieformalnych grup złożonych z minimum trzech osób w wieku od 13 do 21 lat, zgłoszonych zostało aż 29 projektów, z czego dofinansowanie na poziomie 1 tysiąca złotych brutto otrzyma 27 inicjatyw!

Szczegółową ocenę wszystkich „młodzieżowych” propozycji oraz opisy 27 wybranych projektów znaleźć można TUTAJ

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zwyciężczyniom!

Mamy nadzieję, że kolejny –tym razem plenerowy nabór do wszystkich trzech Mikrograntowych ścieżek ruszy w maju 2020 roku!

Więcej informacji na:

www.wroclaw.pl/Mikrogranty
www.strefakultury.pl/mikrogranty
www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntyNGO
www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntymlodziezowe  
www.facebook.com/mikrogranty
www.instagram.com/mikro.granty

 

///

Mikrogranty

to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia (głównie, choć nie jest to wymóg formalny) mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związanych z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym.

Celem programu jest pomoc w zdobyciu lub rozwój umiejętności niezbędnych do skutecznego wpływu na swoje miasto, prowadzenia oddolnych inicjatyw lokalnych, a także zachęcenie do kreatywnej dyskusji i wymiany poglądów. Ważne jest dla nas wykorzystywanie potencjału funkcjonalno-przestrzennego wrocławskich osiedli do realizacji inicjatyw aktywizujących i więziotwórczych, z naciskiem na aktywizację obszarów położonych poza Starym Miastem.

Program powstał w 2018 roku z połączenia funkcjonujących we Wrocławiu od 2014 roku mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016, prowadzonych przez Biuro Festiwalowe Impart 2016 (obecnie Strefa Kultury Wrocław) oraz działających w 2017 roku Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia prowadzonych przez Fundację Umbrella.

- Czytaj także

Popularne wydarzenia

Zobacz więcej
18.0719.07.2020

Warsztaty Mikrograntów: mikrodziałania w klimacie do zmiany

Stowarzyszenie Żółty Parasol (ul. Prusa 37-39), Ołbiński Ogród Otwarty (ROD Lepsze Jutro) Zobacz na mapie
6.10.2020

56. Jazz nad Odrą: koncert otwarcia (nowa data)

Hala Stulecia
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław
Zobacz na mapie
p:27844