Login

Register

Login

Register

Wolontariat

Wolontariusze! Witajcie w Strefie Kultury Wrocław!

Zapraszamy Was do zespołu realizatorów programu Strefy Kultury Wrocław. Przed Wami niepowtarzalna okazja na aktywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych we Wrocławiu i spojrzenie na ich organizację „od kulis”.

Szukamy osób odpowiedzialnych, aktywnych, potrafiących pracować w grupie. Chcemy tworzyć wyjątkowy zespół ludzi, którzy swoją aktywnością będą wspierali życie kulturalne naszego miasta. Zachęcamy do zapoznania się z obszarami działalności Strefy Kultury Wrocław: programami, festiwalami i innym wydarzeniami, których produkcją i promocją się zajmujemy.

W ramach programu wolontariatu przewidujemy zarówno współpracę długoterminową, jak i akcyjną (przy wybranych pojedynczych wydarzeniach).

Co zrobić, by zostać wolontariuszem?

Krok 1.  Wypełnij  formularz zgłoszeniowy.
Krok 2. W formularzu poinformuj nas m.in. o swoim doświadczeniu, zainteresowaniach,  dyspozycyjności.
Krok 3.  Ten krok należy do nas. Odezwiemy się do Ciebie, będziemy informowali o bieżących rekrutacjach i wydarzeniach.
Krok 4.  Wspólnie zdecydujemy o zakresie współpracy.

Co dajemy od siebie?

  • Szkolenia ogólne i stanowiskowe
  • Zaświadczenie o udziale w wolontariacie
  • Możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych
  • Szansę na aktywne uczestnictwo w organizacji projektów kulturalnych
  • Wydarzenia integracyjne
  • Możliwość zdobywania wiedzy w nowych dziedzinach
  • Szansę na nawiązanie nowych, inspirujących znajomości

Tworzymy przestrzeń dla obywatelskiej i społecznej aktywności, oferując jednocześnie możliwość rozwoju, kontakt z międzynarodowym środowiskiem, szereg ciekawych zadań oraz mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Każdy z Was jest dla nas bezcennym źródłem inspiracji, pozytywnej energii i wiary w sukces naszych projektów.

Dołączcie do nas!

Zapraszamy do kontaktu – na wszelkie pytania odpowie Aleksandra Stachura (wolontariat@strefakultury.pl).

Formularz zgłoszeniowy

Adres zamieszkania:


Praca i wykształcenie:


Dodatkowe umiejętności:


Dodatkowe informacje:ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zostałem/Zostałam pouczony/pouczona o tym, że:
1. moje dane osobowe przetwarzane będą przez SKW lub podmioty działające na jej zlecenie w powyższych na czas niezbędny do realizacji w/w celu, nie dłuższy niż okres w jakim SKW zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem własnej działalności;
2. Administratorem moich danych osobowych jest Strefa Kultury Wrocław. Dane te będą przetwarzane w siedzibie administratora we Wrocławiu (50-067), przy ul. Świdnickiej 8B.
3. przysługuje mi prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo skargi do organu nadzorczego (na dzień podpisania niniejszego oświadczenia : Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/ Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, a także o tym, że w przyszłości może mi służyć także prawo żądania usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych, lub prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), z tym zastrzeżeniem, że podanie danych zawartych w formularzu jest niezbędne do ujęcia mnie w bazie wolontariusz SKW i powierzania mi zadań z zakresu wolontariatu przy realizacji projektów i wydarzeń organizowanych przez SKW. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, SKW będzie miała prawo do przetwarzania moich danych osobowych w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez SKW.
4. SKW może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nim przy organizacji konkretnego wydarzenia lub projektu, przy którego realizacji uczestniczy wolontariusz. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz SKW.
5. wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: wolontariat@strefakultury.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, albo też pod numer telefonu +48 501 214 914. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/ Inspektorem Ochrony Danych ze Strony SKW jest Pan Piotr Stasiak dane kontaktowe: piotr.stasiak@strefakultury.pl, aktualne dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji/ Inspektora Ochrony danych ze Strony SKW, podane są na stronie: www.strefakultury.pl.”

p:287