Login

Register

Login

Register

O programie

AIR Wro to program rezydencji, wizyt studyjnych i współpracy międzynarodowej, który pozostał we Wrocławiu po roku obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016. AIR Wro ma za zadanie wspierać mobilność i promocję działań twórców z Wrocławia i Dolnego Śląska, a poprzez to budować i wzmacniać międzynarodowe relacje kulturalne.

Od 2017 roku AIR Wro dedykuje swoje działania współczesnej kulturze i tożsamości miejskiej – miejskości definiowanej jako zbiór cech, zagadnień i zadań związanych z danym miastem, ale też miastem pojmowanym jako przestrzeń wspólna – wspólnie określana, stwarzana i budowana. Pojęcie miasta stanowić ma punkt wyjścia do działań związanych z badaniem i analizą współczesnych miast, diagnozą i refleksją nad ich kondycją oraz stopniem świadomości społecznej i obywatelskiej ich mieszkańców, ich zaangażowaniem i uczestnictwem w miejskich przedsięwzięciach i inicjatywach, a także poczuciem współodpowiedzialności za dzieloną przestrzeń – rozumianą jako sfera publiczna i wspólnota mieszkańców.

Na rezydencje i wizyty studyjne do Wrocławia oraz innych miast Europy AIR Wro zaprasza artystów, kuratorów, badaczy, dziennikarzy, aktywistów i animatorów realizujących projekty artystyczne, kulturalne czy społeczne, które czerpią z tradycji ruchów miejskich i oddolnych, dedykowane są bieżącym sprawom i problemom, na przykład przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej, ochronie środowiska i ekologii, odnoszą się do edukacji obywatelskiej, kwestii społecznych i polityki kulturalnej, a także służą mediacji oraz poszukiwaniu dobrych praktyk i rozwiązań dla współczesnych miast.

W ramach AIR Wro prowadzone są nabory na rezydencje i wizyty studyjne we Wrocławiu i za granicą, program wspierający mobilność lokalnych twórców – Kultura Mobilna, konkurs na realizację rezydencji i wizyt studyjnych dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych z Dolnego Śląska, a także organizowane jest co roku spotkanie służące wymianie doświadczeń w zakresie rezydencji i współpracy międzynarodowej – AIR Wro Talks.

p:321