Login

Register

Login

Register

Pracownia Komuny Paryskiej 45

Położona przy jednym z boków wrocławskiego „Trójkąta” Pracownia Komuny Paryskiej 45 to miejsce sąsiedzkich spotkań, którego program tworzony jest wspólnie z mieszkańcami. Dzięki jej działaniom Przedmieście Oławskie jest odkrywane na nowo nie tylko przez społeczność lokalną, ale również przez mieszkańców Wrocławia.

Polecamy

ul. Komuny Paryskiej 45

Zobacz na mapie

tel. +48 (71) 712-75-75
pracownia@strefakultury.pl

Pracownia Komuny Paryskiej 45

O miejscu

Znajdująca się na Przedmieściu Oławskim Pracownia Komuny Paryskiej 45 jest przestrzenią działań artystycznych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy lokalną społecznością a zaproszonymi artystami i animatorami. To miejsce tworzone z mieszkańcami osiedla – program Pracowni wypracowywany jest z uczestnikami, z uwzględnieniem ich potrzeb i doświadczeń. Podejmowane tu działania kulturalne i artystyczne mają na celu przede wszystkim integrację lokalnej społeczności, a w dłuższej perspektywie rewitalizację i zmianę oblicza całego „Trójkąta”. Bogata historia dzielnicy, istotne społeczne tematy oraz budowanie pozytywnego obrazu osiedla stanowią inspirację dla wielu twórców. Poprzez aktywności podejmowane w Pracowni Przedmieście Oławskie jest odkrywane na nowo nie tylko przez mieszkającą po sąsiedzku społeczność osiedla, ale również przez mieszkańców innych części Wrocławia.

Pracownia jest miejscem międzypokoleniowym, otwartym dla mieszkańców w każdym wieku – są tam prowadzone zajęcia artystyczne dla dzieci, programy aktywizacyjne dla seniorów oraz wystawy, koncerty i spotkania informacyjne skierowane do osób chcących zmienić coś w swojej okolicy. Poprzez rozmowę i działania w sprawach ważnych dla Przedmieścia odbudowują się relacje pomiędzy mieszkańcami całego osiedla. 

Natalia Gołubowska i Otwarty Zakład Artystyczny – gospodarz miejsca

Od lipca manadżerką Pracowni jest Natalia Gołubowska i jej Otwarty Zakład Artystyczny. Podczas swojego pobytu chce wraz z mieszkankami i mieszkańcami przywrócić „Modę na Trójkąt"! Zajęcia przewidziane są dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. 

Natalia przygotowała program składający się z kilku elementów: 

  • warsztaty – czas twórczego działania: „Czy to środa? Na nas moda” i niedzielne warsztaty rodzinne;
  • spotkania – czas inspiracji: zaproszeni goście wprowadzą nas w różnorodne obszary mody;
  • projekcje – czas inspiracji: kino w Pracowni;
  • chór – czas twórczego działania: gramy i śpiewamy, czyli „Chór na Trójkącie"
  • koncert – wspólny czas przy słuchaniu muzyki;
  • fotografia – moda kiedyś, moda dzisiaj: tworzenie wspólnego albumu fotograficznego
  • happening – czas twórczego działania: sąsiedzkie przygotowania pokazu mody w niecodziennym stylu!

 

Regulamin korzystania z Pracowni Komuny Paryskiej 45 dostępny jest TUTAJ

p:35