Login

Register

Login

Register

Pracownia Komuny Paryskiej 45

Położona przy jednym z boków wrocławskiego „Trójkąta” Pracownia Komuny Paryskiej 45 to miejsce sąsiedzkich spotkań, którego program tworzony jest wspólnie z mieszkańcami. Dzięki jej działaniom Przedmieście Oławskie jest odkrywane na nowo nie tylko przez społeczność lokalną, ale również przez mieszkańców Wrocławia.

Polecamy

pracownia@strefakultury.pl

Zobacz na mapie

tel. 71 712 75 75

Pracownia Komuny Paryskiej 45

Znajdująca się na Przedmieściu Oławskim Pracownia Komuny Paryskiej 45 jest przestrzenią działań artystycznych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy lokalną społecznością a zaproszonymi artystami i animatorami. To miejsce tworzone z mieszkańcami osiedla – program Pracowni wypracowywany jest z uczestnikami, z uwzględnieniem ich potrzeb i doświadczeń. Podejmowane tu działania kulturalne i artystyczne mają na celu przede wszystkim integrację lokalnej społeczności, a w dłuższej perspektywie rewitalizację i zmianę oblicza całego „Trójkąta”. Bogata historia dzielnicy, istotne społeczne tematy oraz budowanie pozytywnego obrazu osiedla stanowią inspirację dla wielu twórców. Poprzez aktywności podejmowane w Pracowni Przedmieście Oławskie jest odkrywane na nowo nie tylko przez mieszkającą po sąsiedzku społeczność osiedla, ale również przez mieszkańców innych części Wrocławia.

Pracownia jest miejscem międzypokoleniowym, otwartym dla mieszkańców w każdym wieku – są tam prowadzone zajęcia artystyczne dla dzieci, programy aktywizacyjne dla seniorów oraz wystawy, koncerty i spotkania informacyjne skierowane do osób chcących zmienić coś w swojej okolicy. Poprzez rozmowę i działania w sprawach ważnych dla Przedmieścia odbudowują się relacje pomiędzy mieszkańcami całego osiedla. 

p:35