Login
Register

Login
Register

Pracownia Komuny Paryskiej 45

Położona przy jednym z boków wrocławskiego „Trójkąta” Pracownia Komuny Paryskiej 45 to miejsce sąsiedzkich spotkań, którego program tworzony jest wspólnie z mieszkańcami. Dzięki jej działaniom Przedmieście Oławskie jest odkrywane na nowo nie tylko przez społeczność lokalną, ale również przez mieszkańców Wrocławia.

Znamy nowego menadżera Komuny Paryskiej 45 >

Polecamy

pracownia@strefakultury.pl

Zobacz na mapie

tel. +48 (71) 712-75-75

Pracownia Komuny Paryskiej 45

O miejscu

Znajdująca się na Przedmieściu Oławskim Pracownia Komuny Paryskiej 45 jest przestrzenią działań artystycznych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy lokalną społecznością a zaproszonymi artystami i animatorami. To miejsce tworzone z mieszkańcami osiedla – program Pracowni wypracowywany jest z uczestnikami, z uwzględnieniem ich potrzeb i doświadczeń. Podejmowane tu działania kulturalne i artystyczne mają na celu przede wszystkim integrację lokalnej społeczności, a w dłuższej perspektywie rewitalizację i zmianę oblicza całego „Trójkąta”. Bogata historia dzielnicy, istotne społeczne tematy oraz budowanie pozytywnego obrazu osiedla stanowią inspirację dla wielu twórców. Poprzez aktywności podejmowane w Pracowni Przedmieście Oławskie jest odkrywane na nowo nie tylko przez mieszkającą po sąsiedzku społeczność osiedla, ale również przez mieszkańców innych części Wrocławia.

Pracownia jest miejscem międzypokoleniowym, otwartym dla mieszkańców w każdym wieku – są tam prowadzone zajęcia artystyczne dla dzieci, programy aktywizacyjne dla seniorów oraz wystawy, koncerty i spotkania informacyjne skierowane do osób chcących zmienić coś w swojej okolicy. Poprzez rozmowę i działania w sprawach ważnych dla Przedmieścia odbudowują się relacje pomiędzy mieszkańcami całego osiedla. 

Novy Ruch Teatr – gospodarz miejsca

Kolektyw Novy Ruch Teatr, który od marca 2018 roku koordynuje Pracownię Komuny Paryskiej 45 zaprasza do włączenia się w projekt Teatr Komuny Paryskiej. Przez pierwszą połowę 2019 roku każdy będzie mógł wziąć udział w zaplanowanych działaniach teatralnych i performatywnych. 

Projekt będzie realizowany w dwóch fazach. W pierwszej, od stycznia do marca, uczestnicy zajęć będą przeprowadzać wywiady z mieszkańcami Przedmieścia Oławskiego, które będą bazą do przygotowania performance’u „Trójkąt/Głowa”. Drugim zaplanowanym działaniem będzie mikrospektakl, do którego inspiracją będą eksponaty z Muzeum Etnograficznego. Premiera spektaklu planowana jest na koniec maja. Zajęcia przewidziane są dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. 

Godziny działania

Poniedziałki
17:00-18:00
Zajęcia plastyczne dla dzieci – tworzymy plastyczne wizje Przedmieścia Oławskiego poznając style, gatunki techniki i największych artystów sztuk plastycznych

18:00-20:00
Zajęcia teatralne dla dorosłych – prowadzimy wywiady z mieszkańcami Trójkąta przygotowując słuchowisko “Trójkąt/Głowa”

Wtorki
16:00-17:00
Czytanki dla dzieci i dorosłych – czytamy “Dzieci z Bullerbyn” i tworzymy scenografię do finału akcji "Całe Przedmieście czyta dzieciom"

17:00-18:00
"Co mówią mury?" – sąsiedzkie spacery po Przedmieściu Oławskim w poszukiwaniu napisów i haseł zapisanych - poezji dzielnicy

Środy
15:00-17:00
Warsztaty robótek ręcznych dla seniorów (we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej)

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

p:35