Login
Register

Login
Register

AIR Wro

AIR Wro to program rezydencji, wizyt studyjnych i współpracy międzynarodowej. Zadaniem AIR Wro jest wsparcie i promocja działań twórców reprezentujących różne dziedziny kultury i sztuki, którzy zainteresowani są współpracą z przedstawicielami lokalnych społeczności i środowisk, a także chętni, aby budować międzynarodowe relacje kulturalne.

Od 2017 roku AIR Wro dedykuje swoje działania współczesnej kulturze i tożsamości miejskiej – miejskości definiowanej jako zbiór cech, zagadnień i zadań związanych z danym miastem, ale też miastem pojmowanym jako przestrzeń wspólna – wspólnie określana, stwarzana i budowana. Pojęcie miasta stanowić ma punkt wyjścia do działań związanych z badaniem i analizą współczesnych miast, diagnozą i refleksją nad ich kondycją oraz stopniem świadomości społecznej i obywatelskiej ich mieszkańców, ich zaangażowaniem i uczestnictwem w miejskich przedsięwzięciach, a także poczuciem współodpowiedzialności za dzieloną przestrzeń.

Na rezydencje i wizyty studyjne do Wrocławia oraz innych miast Europy AIR Wro zaprasza artystów, kuratorów, badaczy, dziennikarzy, aktywistów, animatorów i menedżerów realizujących projekty artystyczne, kulturalne oraz społeczne, które czerpią z tradycji ruchów miejskich i oddolnych, dedykowane są bieżącym sprawom i problemom, na przykład przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej, ochronie środowiska i ekologii, odnoszą się do edukacji obywatelskiej, kwestii społecznych i polityki kulturalnej, a także służą mediacji oraz poszukiwaniu dobrych praktyk i rozwiązań dla współczesnych miast.

W ramach AIR Wro prowadzone są wizyty studyjne oraz nabory na rezydencje na Dolnym Śląsku i za granicą, program wspierający mobilność lokalnych twórców – Kultura Mobilna, konkurs na realizację rezydencji dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych w regionie, a także co roku organizowane jest spotkanie służące wymianie doświadczeń w zakresie współpracy międzynarodowej – AIR Wro Talks.

p:2459