AIR Wro Talks to organizowane od 2015 roku we Wrocławiu spotkania dla ekspertów i praktyków aktywnych na polu kultury, sztuki i nauki, a także w sektorze kreatywnym, którzy realizują projekty na poziomie międzynarodowym, szczególnie w zakresie wspierania mobilności i sieciowania, na przykład w formie rezydencji dla artystów, kuratorów, menedżerów kultury, dziennikarzy, aktywistów, animatorów i badaczy.

AIR Wro Talks 3.0: 15-16 marca 2018, Wrocław

Rozwój instytucji, szczególnie w kontekście realizacji obchodów Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu w 2016 roku, sprawił, że poszerzamy formułę AIR Wro Talks i na pierwszy plan wysuwamy współpracę międzynarodową jako główny temat tegorocznego spotkania. Sieci tworzone przez operatorów kultury o różnym profilu (GLAM oraz inne instytucje kreujące, wspierające i promujące kulturę w kraju i za granicą, organizacje pozarządowe i inicjatywy oddolne, często prowadzone przez artystów lub kuratorów) stanowić będą punkt wyjścia do rozmowy na temat form współpracy, które poprzez kulturę wpływają na kształtowanie się postaw obywatelskich lub starają się odpowiedzieć na bieżące problemy (m.in. Międzynarodowa Sieć Miast Pisarzy Uchodźców ICORN). Wierzymy, że wymiana doświadczeń i wiedzy wciąż stanowi główne źródło naszego rozwoju jako kreatorów kultury, a przede wszystkim pozwala nam zbudować społeczność profesjonalistów, którzy dzięki współpracy mogą reagować na obserwowane w skali globalnej dynamiczne zmiany. Relacje pomiędzy środowiskami twórczymi w głównych ośrodkach kultury w Europie są dla nas ważną inspiracją do dalszych działań (przykład Berlina i Wrocławia, które dzięki energii ESK znacznie rozwinęły platformę współpracy), a kontekst Europejskiej Stolicy Kultury pozostaje dla nas kluczowy przy wyborze kierunków rozwoju stosunków międzynarodowych (tutaj uważnie przyglądamy się Bałkanom, które coraz częściej goszczą tytuł ESK w swoich miastach). Na program AIR Wro Talks 3.0 złożą się wizyty studyjne, dyskusje i spotkania z ekspertami, debaty i prezentacje, a także wydarzenia towarzyszące, które umożliwią nam bliższe poznanie się i sieciowanie.

W tegorocznej edycji AIR Wro Talks swój udział potwierdzili eksperci reprezentujący następujące instytucje i organizacje: A Soul for Europe, Berlinerpool Arts Network, Blitz, DutchCulture, ESK Banja Luka 2024, ESK Nowy Sad 2021, ESK Płowdiw 2019, ESK Valletta 2018, European Cultural Foundation, European Media Art Platform & European Media Artists in Residence Exchange, Fundacja Tadeusza Kantora, Gdańska Galeria Miejska, Geh8 Art Space and Studios, IETM – International Network for Contemporary Performing Arts i East European Performing Arts Platform, International Centre of Graphis Arts in Lublana, Instytut Kultury Baskijskiej, Instytut Kultury Miejskiej, Instytut Polski w Berlinie, Instytut Polski w Wiedniu, K.A.I.R., la malterie, LOCOP, Mica Moca, Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia Pisarzy ICORN, Motel Spatie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Śląskie w Katowicach, On The Move, Res Artis i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Rozkurz, Stiftung Zukunft Berlin, Stowarzyszenie Bałkanistyka, Stowarzyszenie Willa Decjusza, Trans Europe Halles, Wrocławski Dom Literatury.

AIR Wro Talks 2.0: 29 listopada – 1 grudnia 2016, Wrocław, Sokołowsko

Czym są rezydencje artystyczne i w jaki sposób je definiować? Gdzie umieszczone są punkty odniesienia, według których określamy, czy dane działanie rezydencją jest, czy też nią nie jest? Jakie są korzyści wynikające z tego rodzaju aktywności dla artystów oraz dla przedstawicieli sektora kultury i sztuki, a z jakimi trudnościami mierzą się osoby zaangażowane w organizację rezydencji? Jak planować i finansować projekty, których założone cele i rezultaty mogą ulec zmianom już pierwszego dnia rezydencji? Czy działania rezydentów, którzy skupiają się na sobie i swoim rozwoju, są mniej wartościowe od projektów artystycznych skierowanych do lokalnych społeczności? I wreszcie, jaka powinna być i czym powinna się charakteryzować instytucja bądź organizacja realizująca projekty rezydencyjne, bez względu na to, czy są to rezydencje dla artystów, kuratorów, animatorów lub menedżerów kultury, czy są to działania artystyczne, animacyjne, badawcze lub zaangażowane społecznie – w Polsce, gdzie ten model współpracy nie jest jeszcze szeroko praktykowany i gdzie nie istnieją właściwie żadne mechanizmy finansowania rezydencji? Między innymi na te pytania właśnie staraliśmy się odpowiedzieć wspólne z grupą praktyków i ekspertów uczestniczących w drugim spotkaniu AIR Wro Talks, na które złożyły się cykl warsztatów i paneli dyskusyjnych z udziałem jednych z najważniejszych operatorów kultury w Europie.

AIR Wro Talks 1.0: 23-25 września 2015, Wrocław

Celem pierwszej edycji AIR Wro Talks była próba stworzenia zestawu rekomendacji dla instytucji kultury i pracowników organizacji pozarządowych aktywnych lub dopiero planujących rozpoczęcie działalności w dziedzinie rezydencji artystycznych. W trakcie trzech dni paneli i warsztatów analizowane były więc współczesne metody tworzenia sieci współpracy, wspierania i promowania mobilności artystów oraz modele prowadzenia rezydencji w Europie.

Uczestnicy dotychczasowych edycji AIR Wro Talks (2015-2016):

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (Warszawa, PL), Fundacja im. Tadeusza Kantora (Warszawa, PL), Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (Warszawa, PL), Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (Warszawa, PL), Warsztaty Kultury (Lublin, PL), Art Stations Foundation (Poznań, PL), Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (Poznań, PL), Centrum Sztuki WRO (Wrocław, PL), Galerie Sztuki Współczesnej BWA Wrocław (Wrocław, PL), Fundacja Art Transparent (Wrocław, PL), Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ (Warszawa, PL), Instytut Goethego (Kraków, PL), Fundusz Wyszehradzki (Bratysława, SK), Trans Europe Halles (Lund, SE), On the Move (Bruksela, BE), Res Artis (Amsterdam, NL), Trans Artists (Amsterdam, NL), Meet Factory (Praga, CZ), Halle 14 (Lipsk, DE), Motel Spatie (Arnhem, Holandia), GeoAIR (Tbilisi, GE), K.A.I.R. (Koszyce, SK), OPEN A.I.R. (Pilzno, CZ), Kamov (Rijeka, HR), Europejska Stolica Kultury Donostia-San Sebastián 2016 oraz Europejska Stolica Kultury Aarhus 2017.